We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. Read more

Accept
Reject
search
clear

Oma valinta

Terveet elintavat osaksi kouluarkea

Yläkoululaiset ideoivat ja toteuttavat koulussaan elintapoihin, erityisesti liikuntaan ja ravintoon, liittyviä muutoksia. Oppilaiden osallisuutta tukeva malli takaa sitoutumisen yhteisiin tavoitteisiin.

Finland 100

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Web presence

2015

Established

-

Children

1

Countries
Updated
March 2017
Hyvinvoivassa ja turvallisessa koulussa kaikki oppilaat osallistuvat monin tavoin heitä koskevaan päätöksentekoon.

About the innovation

Mistä on kyse?

Vain pieni osa yläkouluikäisistä liikkuu suositusten mukaisesti, mistä johtuen riskit erilaisiin elintapasairauksiin kasvavat. Lisäksi yläkoululaisten motivointi elintapojen parantamiseen on huomattavasti alakoululaisia vaikeampaa. Oma valinta -mallilla tavoitellaan yläkoulu- ja lukioikäisten terveellisempää kouluarkea etenkin ruokailun ja liikunnan näkökulmasta.

Innovaation lähtökohta on, että aidosti hyvinvoivassa koulussa oppilaat saavat osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon. Nuoret ovat itse oman elämänsä parhaita asiantuntijoita. Mallissa nuoret otetaan mukaan ideoimaan ja tekemään kouluissaan toimenpiteitä elintapamuutosten toteuttamiseksi. Oppilaiden osallistamisella luodaan myös viihtyisämpi ja turvallisempi koulupäivä.

Innovaation toimintamallit antavat nuorille eväitä tarkkailla ympäristöä hyvinvoinnin näkökulmasta sekä pohtia henkilökohtaisia valintoja. Innovaation myötävaikutuksesta terveet elintavat ja niiden arvostus lisääntyvät erityisesti riskiryhmiin kuuluvien oppilaiden parissa. Kehollinen hyvinvointi parantaa myös oppimista: kun nuoret voivat paremmin, motivaatio kasvaa ja oppimistulokset paranevat.

Mallia voi käytännössä toteuttaa monin tavoin, painopisteinä nuorten liikkeen lisääminen ja kouluruokailun kehittäminen. Kouluissa on lisätty toiminnallisia opetusmenetelmiä, avattu liikuntasalien ovet välituntikäyttöön ja otettu pitkät välitunnit osaksi jokaista koulupäivää. Istumista on vähennetty oppitunneilla seisomatyöpisteillä ja taukojumpilla. Lisäksi nuoret ovat perustaneet kouluruokatiimejä, uudistaneet koulunsa kioskin tuotevalikoimaa ja parantaneet kouluruokalan viihtyvyyttä. Kouluissa on myös esimerkiksi järjestetty liikunnallisia teemapäiviä sekä hankittu liikuntavälineitä ulko- ja oppituntikäyttöön.

Oma valinta on Nuorten Akatemian hanke, joka on tavoittanut tuhansia opettajia ja oppilaita ympäri maan. Sen toimintamalleja on testattu menestyksekkäästi useissa suomalaisissa kouluissa, esimerkiksi Vantaalla, Jämsässä ja Orimattilassa.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Oma valinta yhdistää oppilaiden vahvaa osallistamista terveellisten elämäntapojen edistämiseen.

Impact

Oppilaat sitoutuvat terveellisempiin elämäntapoihin yksi pieni valinta ja toimintamalli kerrallaan.

Scalability

Koska oppilaat hoitavat ideoinnin, innovaatio on sovellettavissa lukuisissa erilaisissa ympäristöissä.

Implementation steps

Elokuu: kartoita tilanne ja järjestä idealaboratorio
Tässä on esimerkki vuosisuunnitelmasta, jolla terveyttä edistävä toimintamalli voidaan istuttaa kouluarkeen.

Ajankohdat ovat suosituksia ja siten räätälöitävissä koulukohtaisesti vaikkapa lyhyemmälle aikavälille.

Kartoita tilanne

Kartoita aluksi oman koulun ruokailun, osallisuuden ja liikunnallisuuden nykytilanne koulun henkilöstön ja oppilaiden näkökulmasta. Voit esimerkiksi koota ryhmän, jossa edustettuna rehtori, opettajia, oppilaita ja oppilashuollon jäseniä. Huomioithan, että oppilaiden osallistaminen kyselyn tekemiseen on erittäin tärkeää.

Voit käyttää esimerkiksi tätä tarkistuslistaa.

Lista sisältää väittämiä, joita arvioidaan asteikolla hyvä-kohtalainen-huono ja en osaa sanoa. Lisäksi lomakkeessa on paikka toimintaehdotusten ja aikataulutuksen tekemiseen.

Esimerkkiväittämä: “Koulussa on mahdollisuus syödä iltapäivällä omia eväitä tai esim. voileipiä ja hedelmiä on saatavilla. Virvoitusjuoma- ja makeisautomaatteja ei koulussa ole, mutta vettä on saatavilla koko koulupäivän ajan.”

Järjestä idealaboratorio

Idealaboratorio on työpaja, jossa nuoret pääsevät ideoimaan itse muutoksia kouluarkeensa. Idealaboratorio on suunniteltu 15–60 hengelle, jossa ideointi tapahtuu 4–5 oppilaan ryhmissä. Tämä 60–90 minuuttia kestävän työpajan päätteeksi nuoret esittelevät suunnitelmansa koulun henkilökunnalle.

Idealaboratorion järjestämistä varten on luotu tarkat ohjeet, jotka löydät tästä.

Toimintavinkki: Oppilasvetoisten harrastuskerhojen käynnistäminen

Voisiko koulussa aloittaa harrastuskerhoja, joita oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat?

Yli 100 ideaa liikkeen lisäämiseen

Tästä oppaasta löydät käytännöllisiä keinoja oppilaiden liikkeen, hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämiseen.

Syyskuu: analysoi tulokset ja tee kysely
Syyskuussa keskitytään kuulemaan, miten omaa koulua voisi kehittää.Analysoi elokuussa tehty kartoitus

Analysoi tulokset opettajien kanssa ja tee toimenpidesuunnitelma. Tähän voi käyttää useissa kouluissa toimivaa yhteisöllistä hyvinvointiryhmää, jonka vastuulla on koulun hyvinvoinnin kehittäminen.

Sähköinen oppilaskysely

Voit laajentaa kyselyä esimerkiksi teettämällä sähköisen kyselyn välituntitoiminnasta. Kysely on helppo luoda esimerkiksi QR-koodilla, jolloin vastaaminen voi tapahtua esimerkiksi oppitunnin aluksi älypuhelimilla tai tabletilla.

Toimintavinkki: Lisää pitkät välitunnit jokaiseen koulupäivään

Yksinkertainen vinkki liikunnan lisäämiseen on välituntiajan pidentäminen, mikäli välitunnin aikana on mahdollista liikkua. Järjestely luo pohjaa myös tuleville stepeille, joissa liikuntasali avataan oppilaiden käyttöön välitunnin ajaksi.

Lokakuu: eri kouluasteiden yhteistyö
Lokakuussa voidaan pohtia eri kouluasteiden yhteistyön käynnistämistä.Käynnistä lukio-yläkoulu-yhteistyö

Mikäli koulussa on mahdollisuus lukiolaisten ja yläkoululaisten yhteistyölle, lukiolaiset voidaan osallistaa liikuttamaan yläkoululaisia. Toimintamallissa lukiolaiset vastaavat peruskoululaisten välituntiliikunnasta, millä tavoitellaan koulupäivän aikana tapahtuvan liikkeen lisäämistä sekä lukiolaisten entistä vahvempaa osallistamista.

Tästä löydät tarkemmat ohjeet yhteistyön käynnistämiselle.

Toimintavinkki: Oppilasvetoinen lauantaikoulupäivä

Useat koulut järjestävät vuoden aikana lauantaikoulupäivän. Koulupäivän aikana voidaan järjestää siten, että sen aikana käsitellään hyvinvoinnin teemaan liittyviä asioita.

Marraskuu: ravitsemustottumukset
Osallista oppilaat kouluruokailun kehittämiseen.Oppilaiden osallistaminen kouluruokailun kehittämiseen

Oppilaat, opettajat ja keittiön väki kokoontuvat yhteisen pöydän ääreen suunnittelemaan kouluruokailun kehittämistä (ruokailuympäristö, ruokalista, välipalat).

Toimintavinkki: Tee oppilaiden kanssa sokeripalanäyttely

Sokeripalanäyttelyn tarkoituksena on herättää oppilaiden kiinnostus terveellisempiin välipaloihin ja siten elintapoihin osallistamalla ja havainnollistamalla. Löydät materiaalista kaiken tarvittavan oppilaiden valmistaman sokeripalanäyttelyn toteuttamiseksi.

Toimintavinkki: Käynnistä opettajat vs. oppilaat pelit

Voit toteuttaa pelit välituntien yhteydessä, esimerkiksi yksi kerta per kuukausi haluamissanne lajeissa.

Toimintavinkki: Oppilasvetoiset aamunavaukset

Oppilaat voivat suunnitella ja toteuttaa esimerkiksi aamuisen taukojumpan koko koululle. Täältä löydät aamunavausvideoita, joita voit hyödyntää.

Joulukuu: puolivälikatsaus
Joulukuussa on aika katsoa, mitä kuluneen lukukauden aikana on tapahtunut.Puolivälikatsaus

Pohtikaa kuinka vuosi on sujunut: missä on onnistuttu ja toisaalta mitä voisi parantaa. Kirjatkaa havainnot ylös ja jatkakaa hyväksi todettuja käytänteitä.

Vähän liikkuvien oppilaiden kerhotoiminta

Pohtikaa, kuinka vähän liikkuvien oppilaiden liikuntaa voidaan lisätä koulupäivän aikana. Ideoita kannattaa kerätä suoraan oppilailta kysymällä, millaiset pelit ja liikuntamuodot heitä innostaisivat. Voitte esimerkiksi ottaa yhteyttä nuorisotoimeen, liikuntaseuroihin tai koulun entisiin oppilaisiin ja ehdottaa kerhon vetämistä.

Tammikuu: välituntiliikunta
Tammikuussa käytetään aikaa liikuntaa lisääviin toimenpiteisiin.Kouluta vertaisohjaajia

Vanhemmat oppilaat voivat vastata nuorempien välituntiliikunnasta. Nuorilla on eri vahvuuksia ja voivat tutustuttaa nuoret lajeihin eri lähtökohdista. Esimerkiksi lajiharrastajat voivat tutustuttaa muita oppilaita omaan lajiinsa.

Toimintavinkki: Palautelaatikko ruokalaan

Laatikkoon voi jättää nimettömänä palautetta koulun ilmapiiriä ja toimintakulttuuria koskien. Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä käy säännöllisesti palautetta läpi.

Toimintavinkki: Avaa liikuntasalin ovet välituntikäyttöön

Käytön yhteyteen avataan liikuntavälineiden lainaamo, jonka yhteiseen kirjanpitoon (kuka, mitä ja milloin lainasi) vastuutetaan oppilaita.

Helmikuu: osallisuus osaksi opettajan työtä
Nuorten Akatemia järjestää opettajille myös koulutuksia.Opettajien koulutus: osallisuus ja toiminnallinen opetus

Voit halutessasi tilata Nuorten Akatemialta Oma valinta -hankkeet kouluttajat.

Jätä yhteystietosi täältä, niin hankkeen asiantuntijat ovat sinuun yhteydessä.

Osallisuusopas

Osallisuusopas sisältää15 käytännönläheistä case-esimerkkiä nuorten osallistamisesta ja innostamisesta terveyden edistämistyöhön. Osallisuusoppaan löydät tästä.
Esimerkit ovat Oma valinnan yhteistyökouluista.

Maaliskuu: liikuntakuukausi
Pitäkää maaliskuussa liikuntakuukausi, jolloin toteutatte esimerkiksi lihaskuntohaasteen. Päivittäinen, kouluviihtyvyyttä lisäävä ja matalan kynnyksen liikuntahaaste, kuten luokan yhteinen lankuttamishaaste.
Huhti- ja toukokuu: lukuvuosikatsaus
Analysoikaa kulunut vuosi sekä tehkää toimenpidesuunnitelmat seuraavalle vuodelle analyysin perusteella.

Oma valinta -käsikirja on tuki nuorten kanssa tehtävään osallisuustyöhön. Löydät sieltä konkreettisia vinkkejä ja työkaluja nuorten osallisuuden ja liikkeen lisäämiseen sekä kouluruokailun kehittämiseen.

Spread of the innovation

loading map...