Käytämme evästeitä apuna palveluidemme tarjoamisessa. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja.
Selvä

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.

CONNECT WITH THE INNOVATOR

H

Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Personoitu oppiminen ja hyvinvointi kouluyhteisössä

Saunalahden koulu

Espoo, Suomi
Mallissa oppilaille rakennetaan mahdollisuuksia joustavaan ja personoituun oppimiseen, jonka keskiössä on oppilaan omien vahvuuksien hyödyntäminen ja oppimismotivaation parantaminen oppimisen omistajuuden kautta.
Esittely

Mistä on kyse?

“Personoitu oppiminen mahdollistaa lapsen ja nuoren oppimisprosessin etenemisen hänen henkilökohtaisten oppimisvalmiuksien ja vahvuuksien mukaan eikä oppimisen eteneminen ole sidottu ikään tai vuosiluokkaan.”

Hanna Sarakorpi, rehtori

Personoitu oppiminen mahdollistaa lapsen ja nuoren oppimisprosessin etenemisen hänen henkilökohtaisten oppimisvalmiuksien ja vahvuuksien mukaan eikä oppimisen eteneminen ole sidottu ikään tai vuosiluokkaan.

Saunalahden mallissa jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa. Henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen perustuu lapsen vahvuuksille, erityisopettajien kartoittamille taitotasoille sekä lapsen omiin kiinnostuksen kohteisiin. Näitä sovitetaan yksilöllisesti opetussuunnitelman asettamiin tavoitteisiin.

Oppilaan osallistuessa tavoitteiden asettamiseen sitoutuu hän myös niiden saavuttamiseen, ja oppimisen omistajuus oppilaalla itsellään vahvistuu. Säännöllisillä erityisopettajatiimin tekemillä kartoituksilla hankittu tieto oppilaan taitotasosta sekä oppimisen etenemisestä on pohjana tavoitteille, mutta myös tuen tarpeen arvioimiselle sekä joustavien oppimisryhmien muodostamiselle.

Oppiminen tapahtuu yksilöllisesti yhdessä edellyttäen, että kaiken koulutoiminnan keskiössä on lapsi ja hänen kokonaisvaltainen hyvinvointinsa sekä saumatonta päivittäistä moniammatillista yhteistyötä, jossa huoltajat ovat tiiviisti mukana. Lapsen koko kasvuyhteisö on valjastettu hyvinvoinnin, kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen. Näin luodaan mahdollisuudet oppimisen ilolle, josta pääsevät nauttimaan niin lapset kuin aikuiset – yhdessä.

Mallissa ehdottoman tärkeää on vahva pedagoginen jaettu johtajuus ja sitä tukevat rakenteet. Näistä esimerkkeinä on tiimiopettajuus yhteisen oppimisprosessin suunnittelun ja arvioinnin tukena. Vahvat osallisuuden rakenteet tukevat kaikkien kouluyhteisön jäsenten kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemuksia ja luovat mahdollisuuksia vaikuttaa.

Suunnittelun yhteydessä varmistetaan myös resurssien oikea-aikainen kohdentaminen esimerkiksi tuen tarvitsijoille. Tavoitteena on, että jokainen oppilas löytäisi itselleen sopivia, monipuolisia tapoja työskennellä ja oppia.


Stepeissä on kuvattu mistä osatekijöistä personoitua oppimista tukevan kouluyhteisön rakentaminen koostuu ja mihin personoitua oppimista kehittäessä olisi tärkeää kiinnittää huomiota.

Read more ›
Innovation Overview
6 - 16
Ikäryhmä
-
Children/Users
1
Country
2015
Perustettu
-
Organisation
990
Katsottu
Tips for implementation
Vaatii 3–5 vuotta aikaa, rakenteet tiimiopettajuudelle sekä resursseja opettajien koulutukseen.
Connect with innovator
H
HundrED Review
Innovativeness

Mallissa oppilaalla on yksilöllinen oppimispolku läpi koko perusopetuksen.

Impact

Oppilaan vahvuuksia korostamalla ja joustavalla oppimisen mallilla vahvistetaan oppilaiden itsetuntoa sekä toteutetaan aidosti yksilöä kehittävää arviointia.

Scalability

Mahdollista toteuttaa missä tahansa koulussa ja mille ikäluokille tahansa, kunhan aikaa varataan riittävästi.

Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

Ohjeet

Kuinka voit aloittaa innovaation käyttämisen?

01
Mistä voi lähteä liikkeelle?
Ensimmäiset kokemukset personoidusta oppimisesta ja sen mahdollistamisesta kannattaa hankkia pienen tehtävän parissa yksittäisellä oppitunnilla.
Lue lisää
02
Oppilaantuntemus merkittävässä roolissa
Kaiken yksilöllisen oppimisen ja eriyttämisen pohjana on mahdollisimman laaja oppilaantuntemus.
Lue lisää
03
Oppilasryhmän työskentelyn organisointi
Eriyttäminen oman oppilasryhmän kanssa vaatii organisointikykyä sekä erilaisten itsenäistä työskentelyä helpottavien työtapojen opettamista oppilaille.
Lue lisää
04
Opettajien yhteistyö opettajan työtä tukemassa
Parhaiten eriyttämisen hallintaa voidaan tukea opettajien tiimityöllä ja yhteisellä oppituntien suunnittelulla.
Lue lisää
05
Toimintatavan laajentaminen
Toimintatapaa voidaan laajentaa askel kerrallaan muihin oppiaineisiin ja opittaviin sisältöihin sekä oppimiskokonaisuuksiin.
Lue lisää
06
Vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen järjestäminen
Saunalahden koulussa opiskellaan vuosiluokilla 1–2 vuosiluokkiin sitomattomasti.
Lue lisää
Näytä lisää