Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.

CONNECT WITH THE INNOVATOR

M
K

Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Ribbon FINLAND 100
Monikielisyys koulun arjessa

Puhun ja osallistun (PunOS)

Helsinki, Suomi
Mallin tavoitteena on auttaa opettajia tukemaan monikielisyyttä ja monikielisen identiteetin rakentamista yhä monimuotoistuvassa luokka-arjessa. Innovaatio sisältää välineitä opettajan oman käyttöteorian rakentamiseen ja käytännön harjoituksia, joiden avulla opettaja voi tukea monikielisyyttä luokassa.
Esittely

Mistä on kyse?

“Kasvatus ei ole pelkästään tekemistä, vaan ajattelua. Kasvatus ja opetus on asioiden näkemistä uudesta näkökulmasta ja ymmärtämistä.”

- Katrianna Raunio (opettaja), Marja Salerto (opettaja), Maria Ahlholm (yliopistonlehtori)

Opettajan arkeen kuuluu työskentely kulttuurisesti ja kielellisesti monimuotoisten luokkien kanssa. Oppijoilla ei välttämättä ole yhtenäiskulttuuria ja siten yhteistä ennakkotietoa, johon opetuksen voisi rakentaa.

Tämä asettaa haasteellisuuksia opettamiselle ja oppimiselle. Esimerkiksi monet oppikirjat lähtevät siitä ajatuksesta, että lapsilla on yhteisesti jaettu kokemusmaailma, johon uudet käsitteet niin sanotusti istutetaan. Moni meille itsestään selvä asia, kuten vuodenajat (tuleeko kesän jälkeen kevät vai syksy?), jäävät osalle ilman merkitystä, koska niistä ei ole henkilökohtaista kokemusta.

Opeteltavat käsitteet jäävät siis helposti ulkokohtaisiksi ja abstrakteiksi. Kielenoppiminen jää pahimmillaan mekaaniseksi ja arjesta irralliseksi. Lähtökohdat opetusprosessille täytyykin luoda uudella tavalla.

Monikielisissä luokissa oppijoiden äidinkielet ovat läsnä silloinkin, kun opettaja ei tunnista lasten käyttämiä ilmauksia. Tämä voi aiheuttaa levottomuutta sekä opettajassa että oppilaissa. Tarvitaan keskustelua ja kehittämistyötä, jotta monikielisyyspedagogiikan hyviä käytänteitä voidaan ottaa haltuun entistä monikielisemmissä luokissa.

Tämän mallin tavoitteena on auttaa opettajia tukemaan monikielisyyttä luokassa. Lisäksi tavoitteena on auttaa opettajia tukemaan oppilaiden monikielisen identiteetin rakentamista. Alla olevat stepit sisältävät sekä välineitä opettajan oman käyttöteorian rakentamiseen (termit) että käytännön harjoituksia, joiden avulla opettaja voi tukea monikielisyyttä luokassa.

Read more ›
Innovation Overview
7 - 12
Ikäryhmä
-
Children/Users
1
Country
2016
Perustettu
-
Organisation
318
Katsottu
Tips for implementation
Perehtymisaikaa.
Connect with innovator
M
K
HundrED Review
Innovativeness

Puhun ja osallistun on pedagogisesti hyvin taustoitettu malli, joka auttaa opettajia yhä yleisemmässä opetushaasteessa.

Impact

Oppilaiden osallisuuden tunne kasvaa, kun heidät huomioidaan yksilöinä taustoineen.

Scalability

Innovaatiolle on kasvavaa tarvetta kouluissa ympäri maailman.

Media

Miltä innovaatio näyttää käytännössä?


Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

Ohjeet

Kuinka voit aloittaa innovaation käyttämisen?

01
Termi: Limittäiskielisyys
Kaksikielisten lasten käsitteenoppiminen tapahtuu koko ajan kahdella kielellä, ja opetuksessa tulisi olla tilaa eri kielten käytölle.
Lue lisää
02
Termi: Piilo-opetussuunnitelma
Piilo-opetussuunnitelma heijastuu pedagogiikkaan.
Lue lisää
03
Oppimisen yhtälö
Oppimisen prosessi voidaan ajatella yhtälöksi, jossa identiteettipanos ja kognitiivinen panos yhdistetään.
Lue lisää
04
Toimintavinkki: Juhlitaan! – juhlapedagogiikkaa luokassa
Koulun dilemma löytyy jatkuvuuden ja muutoksen tasapainoilussa: kuinka paljon tulee istuttaa lapseen olemassa olevia normeja? Toisaalta, kuinka paljon tulisi opettaa kyseenalaistamaan ja muuttumaan?
Lue lisää
05
Toimintavinkki: Vuosikalenteri tuo juhlat luokkaan
Yksi tapa konkretisoida juhlapedagogiikkaa ovat juhlakalenterit, jotka oppilaat rakentavat luokkien seinille.
Lue lisää