We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.
You have many options to proceed.

1. Innovation Page

As you have probably noticed, you can get more information from our innovation page.
We have tried to gather a lot of relevant information in simple and compact form, – from introduction to intended outcomes, from videos to photographs.

2. CONNECT WITH THE INNOVATOR

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

J

3. CONNECT WITH us

But if you want to ask something from our experts at HundrED, that is fine as well.
We are here to help you and this service is free of charge.

Send your question
Send

Thank you for your question - we will get back to you the soonest.

4. Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared 2016 02 10 tk scool 0320 010
Finland
Yliopistojen ja lukioiden yhteistyön tiivistäminen

Lukiosta yliopistoon

Marker Kuopio, Suomi
Malli yksilöllisten oppimispolkujen luomiseen lukiosta yliopistoon virtuaalitodellisuutta hyödyntäen.
Introduction

Mistä on kyse?

“Opiskelijat saavat edetä oman mielenkiinnon ja lahjakkuuden suunnassa nopeammin.”

Jukka Sormunen, rehtori

Teknologian kehitys mahdollistaa opiskelun yhä enenevissä määrin paikoissa, joissa se ei perinteisesti ole ollu mahdollista. Tässä mallista yliopistotason kursseja tuodaan osaksi lukion opintotarjontaa siten, että lukio-opiskelijat voivat opiskella sisältöjä etänä.

Teknologinen kehitys mahdollistaa etäopiskelun ja yksilöllisten oppimispolkujen lisäksi uudenlaisten sisältöjen oppimisen. Virtuaalitodellisuus (VR) mahdollistaa opiskelun, joka olisi perinteisesti vaikeasti ymmärrettävää, kallista, harvinaista tai jopa vaarallista. Esimerkkeinä tästä käyvät modernin fysiikan ilmiöt, lääketieteellisen fysiikan sovellukset ja sädehoito. Virtuaalitodellisuudessa esimerkiksi ihmisen anatomiaa päästään tarkastelemaan edullisesti ja yksityiskohtaisesti.

Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion klassillisen lukion yhteistyönä on lähdetty kehittämään yksilöllisiä opintopolkuja siten, että opiskelijan olisi mahdollista opiskella yliopistokursseja jo lukion puolella.

Yksilöllisten opintopolkujen luomisesta on opiskelijalle runsaasti hyötyä: uravalinta nopeutuu, hakeutuminen oikealle opintopolulle helpottuu ja lukioaikana suoritetut yliopistokurssit voi hyväksilukea myöhemmässä vaiheessa opintoja.

Yhteistyötä on lähdetty tiivistämään etenkin virtuaaliympäristöjen avulla. Virtuaaliympäristö sopii hyvin lukioiden ja yliopistojen yhteistyön tiivistämiseen, sillä se mahdollistaa konkreettisemman kokemuksen yliopistoympäristöissä opiskelusta. Opiskelijat ovat esimerkiksi kuvanneet soveltavan fysiikan laitoksen laboratorioita ja päässeet virtuaalitodellisuuden avulla tarkastelemaan laboratorioita lukiossa.

Yhteistyön pidemmän aikavälin tavoitteena on kehittää malleja osaamisen tunnustamiseen sekä rakentaa lisää mahdollisuuksia yliopisto-opintojen suorittamiseen osana lukio-opiskelua. Tavoitteena on esimerkiksi kehittää tenttiakvaario, joka voisi jopa korvata korkeakoulujen pääsykokeet tulevaisuudessa.

Hankkeessa käytetään Itä-Suomen yliopiston flipped learning -osaamista yhdistettynä uusiin 360°-kuvaoppimisympäristöihin.

Read more ›
Intended Outcomes
182
Views
16 - 18
Age Group
2015
Established
Resources Needed
Seuraavien henkilöiden tulee olla mukana: Lukion opinto-ohjaus, Yliopiston opintotoimisto, Oppilaitosten johto. Edellä mainituista toimijoista on perustetaan ohjausryhmä, joka vuosittain arvoi toteutuneen toiminnan ja määrittelee uusien kurssien asettamisen lukioiden tarjottimelle lukuvuosittain. 5–8 henkeä. Yhteistyön tiivistämiseksi henkilöstöresurssi (2vvkt) ja VR-projektin tekemiseksi laiteresurssit (noin 3000€ investointi).
HundrED Criteria
innovativeness
impact
scalability
Malli tarjoaa mahdollisuuden lahjakkaalle lukioikäiselle edetä oman mielenkiinnon ja lahjakkuuden suunnassa nopeammin.
Opiskelijoille annetaan mielekkäämpää ja syvempää oppimista koko lukioajan.
Malli on mahdollista toteuttaa kaikkien yliopistojen ja lukioiden yhteistyössä.
Posts

See this innovation in action.


Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Ota yhteys oman yliopiston Avoimeen yliopistoon
Ehdota Avoimelle yliopistolle yhteistyötä ja yliopistokurssien tarjoamista lukiolaisille.
Read more
02
Pyydä opintotoimistosta esitys lukio-opiskelijoille
Kun yliopiston opintotoimistolta on saatu esitys lukiolaisille sopivista kursseista, lukion opinto-ohjaajat jaksottavat ja raajaavat tarjonnan oman koulun tarpeisiin sopiviksi. Tämän jälkeen opintotoimiston esittelee lukiolaisille mahdolliset kurssit.
Read more
03
Virtuaalitodellisuus osaksi opetusta
Virtuaalitodellisuutta voi hyödyntää joissain opintokokonaisuuksissa. Esitä yliopistolle kysymys soveltuvista opintokokonaisuuksista.
Read more
Contact

Connect with the innovator

J
Innovator
Used in