Cookie preferences

HundrED uses necessary cookies that are essential to use the service and to provide a better user experience. Read more about our cookies.
Accept cookies
search
clear

Lukiosta yliopistoon

Yliopistojen ja lukioiden yhteistyön tiivistäminen

Malli yksilöllisten oppimispolkujen luomiseen lukiosta yliopistoon virtuaalitodellisuutta hyödyntäen.

Finland 100

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

2015

Established

-

Children

1

Countries
Updated
March 2017
Opiskelijat saavat edetä oman mielenkiinnon ja lahjakkuuden suunnassa nopeammin.

About the innovation

Mistä on kyse?

Teknologian kehitys mahdollistaa opiskelun yhä enenevissä määrin paikoissa, joissa se ei perinteisesti ole ollu mahdollista. Tässä mallista yliopistotason kursseja tuodaan osaksi lukion opintotarjontaa siten, että lukio-opiskelijat voivat opiskella sisältöjä etänä.

Teknologinen kehitys mahdollistaa etäopiskelun ja yksilöllisten oppimispolkujen lisäksi uudenlaisten sisältöjen oppimisen. Virtuaalitodellisuus (VR) mahdollistaa opiskelun, joka olisi perinteisesti vaikeasti ymmärrettävää, kallista, harvinaista tai jopa vaarallista. Esimerkkeinä tästä käyvät modernin fysiikan ilmiöt, lääketieteellisen fysiikan sovellukset ja sädehoito. Virtuaalitodellisuudessa esimerkiksi ihmisen anatomiaa päästään tarkastelemaan edullisesti ja yksityiskohtaisesti.

Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion klassillisen lukion yhteistyönä on lähdetty kehittämään yksilöllisiä opintopolkuja siten, että opiskelijan olisi mahdollista opiskella yliopistokursseja jo lukion puolella.

Yksilöllisten opintopolkujen luomisesta on opiskelijalle runsaasti hyötyä: uravalinta nopeutuu, hakeutuminen oikealle opintopolulle helpottuu ja lukioaikana suoritetut yliopistokurssit voi hyväksilukea myöhemmässä vaiheessa opintoja.

Yhteistyötä on lähdetty tiivistämään etenkin virtuaaliympäristöjen avulla. Virtuaaliympäristö sopii hyvin lukioiden ja yliopistojen yhteistyön tiivistämiseen, sillä se mahdollistaa konkreettisemman kokemuksen yliopistoympäristöissä opiskelusta. Opiskelijat ovat esimerkiksi kuvanneet soveltavan fysiikan laitoksen laboratorioita ja päässeet virtuaalitodellisuuden avulla tarkastelemaan laboratorioita lukiossa.

Yhteistyön pidemmän aikavälin tavoitteena on kehittää malleja osaamisen tunnustamiseen sekä rakentaa lisää mahdollisuuksia yliopisto-opintojen suorittamiseen osana lukio-opiskelua. Tavoitteena on esimerkiksi kehittää tenttiakvaario, joka voisi jopa korvata korkeakoulujen pääsykokeet tulevaisuudessa.

Hankkeessa käytetään Itä-Suomen yliopiston flipped learning -osaamista yhdistettynä uusiin 360°-kuvaoppimisympäristöihin.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Malli tarjoaa mahdollisuuden lahjakkaalle lukioikäiselle edetä oman mielenkiinnon ja lahjakkuuden suunnassa nopeammin.

Impact

Opiskelijoille annetaan mielekkäämpää ja syvempää oppimista koko lukioajan.

Scalability

Malli on mahdollista toteuttaa kaikkien yliopistojen ja lukioiden yhteistyössä.

Implementation steps

Ota yhteys oman yliopiston Avoimeen yliopistoon
Ehdota Avoimelle yliopistolle yhteistyötä ja yliopistokurssien tarjoamista lukiolaisille.

Tapaamisessa on hyvä olla mukana lukion opinto-ohjaaja, yliopiston opintotoimisto sekä oppilaitosten johtoa.

Keskustelkaa yhdessä seuraavista asioista:


  • Mitkä eri tiedekuntien perusopinnot olisivat etäopetukseen sopivassa formaatissa niin että lukiolainen voisi suorittaa ne pienellä fyysisellä läsnäolemisella yliopistolla.


  • Mitkä opinnot voisivat myös korvat lukion opetussuunnitelmassa olevia soveltavia ja syventäviä kursseja niin että lukiolainen saisi yliopistolle suoritetut kurssit suoraan hyväksiluetuksi lukio-opintoihin.


Yhteistyö Avoimen yliopiston kanssa on hedelmällistä, sillä sillä on selkeä portti yliopistoihin, koska tiedekunnat eivät suoraan tarjoa opetusta yliopiston ulkopuolisille tahoille. Avoin yliopisto on yliopiston ainelaitosten kannalta paras toimija, jolloin kaikki tarjonta, markkinointi ja opiskelun koordinointi sekä hallinto on yhdellä taholla.

Pyydä opintotoimistosta esitys lukio-opiskelijoille
Kun yliopiston opintotoimistolta on saatu esitys lukiolaisille sopivista kursseista, lukion opinto-ohjaajat jaksottavat ja raajaavat tarjonnan oman koulun tarpeisiin sopiviksi. Tämän jälkeen opintotoimiston esittelee lukiolaisille mahdolliset kurssit.
Virtuaalitodellisuus osaksi opetusta
Virtuaalitodellisuutta voi hyödyntää joissain opintokokonaisuuksissa. Esitä yliopistolle kysymys soveltuvista opintokokonaisuuksista.

Esimerkiksi Kuopion klassillisen lukion ja sovelletun fysiikan laitos kuvasivat syksyllä 2016 yhteistyönä sovelletun fysiikan laitoksen laboratorioita 360-kuvaa opetuskäyttöön.

Lukio-opiskelijat opettelivat kameroiden käytön ja kävivät kuvaamassa laboratorioita. Tavoitteena oli, että laboratoriot tulisivat tutuiksi 360-kuvaympäristön kautta, mikä nopeuttaisi laboratoriotöiden tekemistä, ymmärrystä ja turvallisuutta.

Yliopiston vastuulla oli opintosisältöjen tuottaminen ja linkittäminen Moodle-kursseille, joista lukiolaiset pystyivät opiskelemaan kursseja etänä. Tätä varten tarvittavat resurssit ovat 360-kamerat ja Viwer-tuotantoympäristö.

Jos innostuit virtuaalitodellisuuden yhdistämisestä, etene seuraavasti:

1. Hanki välineet ja mieti sopiva alusta

Esimerkiksi Samsung 360 tai Ricoh Theta S -kamera. Julkaisualustoina voi aluksi kokeilla esimerkiksi ThingLinkiä, Viweriä tai Vizoria.

2. Sovi kuvausaikataulu ja toteuta

Tee käsikirjoitus kuvaukselle, videoille ja 360-ympäristölle ja näiden yhdistämiselle:


  • Pohdi mistä aidosti hyötyä sekä yliopiston että lukion näkökulmasta


  • Näin teet käytännössä: (kuvan upotus alustalle jne.)


  • Voit olla yhteydessä käytännön toteutuksesta: jukka.sormunen@kuopio.fi


3. Ota virtuaalitodellisuuden hyödyntämät kokonaisuudet käyttöön

Tee Moodle-oppimiympäristön kautta linkitykset 360-ympäristöistä peruskursseille ja päinvastoin.

Spread of the innovation

loading map...