Käytämme evästeitä apuna palveluidemme tarjoamisessa. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja.
Selvä

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.

CONNECT WITH THE INNOVATOR

J

Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Yliopistojen ja lukioiden yhteistyön tiivistäminen

Lukiosta yliopistoon

Kuopio, Suomi
Malli yksilöllisten oppimispolkujen luomiseen lukiosta yliopistoon virtuaalitodellisuutta hyödyntäen.
Esittely

Mistä on kyse?

“Opiskelijat saavat edetä oman mielenkiinnon ja lahjakkuuden suunnassa nopeammin.”

Jukka Sormunen, rehtori

Teknologian kehitys mahdollistaa opiskelun yhä enenevissä määrin paikoissa, joissa se ei perinteisesti ole ollu mahdollista. Tässä mallista yliopistotason kursseja tuodaan osaksi lukion opintotarjontaa siten, että lukio-opiskelijat voivat opiskella sisältöjä etänä.

Teknologinen kehitys mahdollistaa etäopiskelun ja yksilöllisten oppimispolkujen lisäksi uudenlaisten sisältöjen oppimisen. Virtuaalitodellisuus (VR) mahdollistaa opiskelun, joka olisi perinteisesti vaikeasti ymmärrettävää, kallista, harvinaista tai jopa vaarallista. Esimerkkeinä tästä käyvät modernin fysiikan ilmiöt, lääketieteellisen fysiikan sovellukset ja sädehoito. Virtuaalitodellisuudessa esimerkiksi ihmisen anatomiaa päästään tarkastelemaan edullisesti ja yksityiskohtaisesti.

Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion klassillisen lukion yhteistyönä on lähdetty kehittämään yksilöllisiä opintopolkuja siten, että opiskelijan olisi mahdollista opiskella yliopistokursseja jo lukion puolella.

Yksilöllisten opintopolkujen luomisesta on opiskelijalle runsaasti hyötyä: uravalinta nopeutuu, hakeutuminen oikealle opintopolulle helpottuu ja lukioaikana suoritetut yliopistokurssit voi hyväksilukea myöhemmässä vaiheessa opintoja.

Yhteistyötä on lähdetty tiivistämään etenkin virtuaaliympäristöjen avulla. Virtuaaliympäristö sopii hyvin lukioiden ja yliopistojen yhteistyön tiivistämiseen, sillä se mahdollistaa konkreettisemman kokemuksen yliopistoympäristöissä opiskelusta. Opiskelijat ovat esimerkiksi kuvanneet soveltavan fysiikan laitoksen laboratorioita ja päässeet virtuaalitodellisuuden avulla tarkastelemaan laboratorioita lukiossa.

Yhteistyön pidemmän aikavälin tavoitteena on kehittää malleja osaamisen tunnustamiseen sekä rakentaa lisää mahdollisuuksia yliopisto-opintojen suorittamiseen osana lukio-opiskelua. Tavoitteena on esimerkiksi kehittää tenttiakvaario, joka voisi jopa korvata korkeakoulujen pääsykokeet tulevaisuudessa.

Hankkeessa käytetään Itä-Suomen yliopiston flipped learning -osaamista yhdistettynä uusiin 360°-kuvaoppimisympäristöihin.

Read more ›
Innovation Overview
16 - 18
Ikäryhmä
-
Children/Users
1
Country
2015
Perustettu
-
Organisation
213
Katsottu
Tips for implementation
Seuraavien henkilöiden tulee olla mukana: Lukion opinto-ohjaus, Yliopiston opintotoimisto, Oppilaitosten johto. Edellä mainituista toimijoista on perustetaan ohjausryhmä, joka vuosittain arvoi toteutuneen toiminnan ja määrittelee uusien kurssien asettamisen lukioiden tarjottimelle lukuvuosittain. 5–8 henkeä. Yhteistyön tiivistämiseksi henkilöstöresurssi (2vvkt) ja VR-projektin tekemiseksi laiteresurssit (noin 3000€ investointi).
Connect with innovator
J
HundrED Review
Innovativeness

Malli tarjoaa mahdollisuuden lahjakkaalle lukioikäiselle edetä oman mielenkiinnon ja lahjakkuuden suunnassa nopeammin.

Impact

Opiskelijoille annetaan mielekkäämpää ja syvempää oppimista koko lukioajan.

Scalability

Malli on mahdollista toteuttaa kaikkien yliopistojen ja lukioiden yhteistyössä.

Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

Ohjeet

Kuinka voit aloittaa innovaation käyttämisen?

01
Ota yhteys oman yliopiston Avoimeen yliopistoon
Ehdota Avoimelle yliopistolle yhteistyötä ja yliopistokurssien tarjoamista lukiolaisille.
Lue lisää
02
Pyydä opintotoimistosta esitys lukio-opiskelijoille
Kun yliopiston opintotoimistolta on saatu esitys lukiolaisille sopivista kursseista, lukion opinto-ohjaajat jaksottavat ja raajaavat tarjonnan oman koulun tarpeisiin sopiviksi. Tämän jälkeen opintotoimiston esittelee lukiolaisille mahdolliset kurssit.
Lue lisää
03
Virtuaalitodellisuus osaksi opetusta
Virtuaalitodellisuutta voi hyödyntää joissain opintokokonaisuuksissa. Esitä yliopistolle kysymys soveltuvista opintokokonaisuuksista.
Lue lisää