Käytämme evästeitä apuna palveluidemme tarjoamisessa. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja.
Selvä
Squared 2016 02 10 tk scool 0320 010
Finland
Yliopistojen ja lukioiden yhteistyön tiivistäminen

Lukiosta yliopistoon

Marker Kuopio, Suomi
Malli yksilöllisten oppimispolkujen luomiseen lukiosta yliopistoon virtuaalitodellisuutta hyödyntäen.
Esittely

Mistä on kyse?

“Opiskelijat saavat edetä oman mielenkiinnon ja lahjakkuuden suunnassa nopeammin.”

Jukka Sormunen, rehtori

Teknologian kehitys mahdollistaa opiskelun yhä enenevissä määrin paikoissa, joissa se ei perinteisesti ole ollu mahdollista. Tässä mallista yliopistotason kursseja tuodaan osaksi lukion opintotarjontaa siten, että lukio-opiskelijat voivat opiskella sisältöjä etänä.

Teknologinen kehitys mahdollistaa etäopiskelun ja yksilöllisten oppimispolkujen lisäksi uudenlaisten sisältöjen oppimisen. Virtuaalitodellisuus (VR) mahdollistaa opiskelun, joka olisi perinteisesti vaikeasti ymmärrettävää, kallista, harvinaista tai jopa vaarallista. Esimerkkeinä tästä käyvät modernin fysiikan ilmiöt, lääketieteellisen fysiikan sovellukset ja sädehoito. Virtuaalitodellisuudessa esimerkiksi ihmisen anatomiaa päästään tarkastelemaan edullisesti ja yksityiskohtaisesti.

Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion klassillisen lukion yhteistyönä on lähdetty kehittämään yksilöllisiä opintopolkuja siten, että opiskelijan olisi mahdollista opiskella yliopistokursseja jo lukion puolella.

Yksilöllisten opintopolkujen luomisesta on opiskelijalle runsaasti hyötyä: uravalinta nopeutuu, hakeutuminen oikealle opintopolulle helpottuu ja lukioaikana suoritetut yliopistokurssit voi hyväksilukea myöhemmässä vaiheessa opintoja.

Yhteistyötä on lähdetty tiivistämään etenkin virtuaaliympäristöjen avulla. Virtuaaliympäristö sopii hyvin lukioiden ja yliopistojen yhteistyön tiivistämiseen, sillä se mahdollistaa konkreettisemman kokemuksen yliopistoympäristöissä opiskelusta. Opiskelijat ovat esimerkiksi kuvanneet soveltavan fysiikan laitoksen laboratorioita ja päässeet virtuaalitodellisuuden avulla tarkastelemaan laboratorioita lukiossa.

Yhteistyön pidemmän aikavälin tavoitteena on kehittää malleja osaamisen tunnustamiseen sekä rakentaa lisää mahdollisuuksia yliopisto-opintojen suorittamiseen osana lukio-opiskelua. Tavoitteena on esimerkiksi kehittää tenttiakvaario, joka voisi jopa korvata korkeakoulujen pääsykokeet tulevaisuudessa.

Hankkeessa käytetään Itä-Suomen yliopiston flipped learning -osaamista yhdistettynä uusiin 360°-kuvaoppimisympäristöihin.

Read more ›
Innovaation tavoitteet
79
Katsottu
16 - 18
Ikäryhmä
2015
Perustettu
Tarvittavat resurssit
Seuraavien henkilöiden tulee olla mukana: Lukion opinto-ohjaus, Yliopiston opintotoimisto, Oppilaitosten johto. Edellä mainituista toimijoista on perustetaan ohjausryhmä, joka vuosittain arvoi toteutuneen toiminnan ja määrittelee uusien kurssien asettamisen lukioiden tarjottimelle lukuvuosittain. 5–8 henkeä. Yhteistyön tiivistämiseksi henkilöstöresurssi (2vvkt) ja VR-projektin tekemiseksi laiteresurssit (noin 3000€ investointi).
HundrED valintaperusteet
innovatiivisuus
vaikuttavuus
skaalautuminen
Malli tarjoaa mahdollisuuden lahjakkaalle lukioikäiselle edetä oman mielenkiinnon ja lahjakkuuden suunnassa nopeammin.
Opiskelijoille annetaan mielekkäämpää ja syvempää oppimista koko lukioajan.
Malli on mahdollista toteuttaa kaikkien yliopistojen ja lukioiden yhteistyössä.
Posts

Miltä innovaatio näyttää käytännössä?


Ohjeet

Kuinka voit aloittaa innovaation käyttämisen?

01
Ota yhteys oman yliopiston Avoimeen yliopistoon
Lue lisää
02
Pyydä opintotoimistosta esitys lukio-opiskelijoille
Lue lisää
03
Virtuaalitodellisuus osaksi opetusta
Lue lisää
Yhteystiedot

Haluatko olla yhteydessä innovaattoriin?

J
Innovaattori
Käytössä