We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.

Are you interested in this innovation?

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

A

Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared dsc 0443
Finland
Keskittymis- ja ajattelutaitojen oppiminen lukiossa

LukioFlow

Marker Hämeenlinna, Suomi
Harrastukset, töissä käyminen ja opiskelu vaativat kukin oman osansa nuoren ajankäytöstä. LukioFlow tarjoaa toimintamalleja keskittymisen ja ajattelun taitojen parantamiseen osana koulun arkea.
Introduction

Mistä on kyse?

“Ajattelun taitojen kehittymisen myötä ja keskittymällä kulloiseenkin tehtävään opiskelija saavuttaa analysoituja ja perusteltuja tuloksia.”

Lukiolaisnuoren arkipäivä on pirstaleista ja kuormittavaa. Moni nuori elää eri elämänalueiden ristipaineissa ja kuluttaa paljon aikaa mobiililaitteiden parissa, mikä tekee läsnäolon taitojen harjoittamisesta tärkeää. Ajattelun taitojen harjoittaminen puolestaan on relevanttia etenkin tulevaisuuden työelämälle, johon koulun tulisi antaa valmiuksia.

Lukioarjessa monen nuoren toiminta on lyhytjänteistä ja oppimisen jäsentäminen ja ajattelun taidot ovat puutteellisia. Hektisyys ja huomion jakautuminen yhä uusiin suuntiin houkuttelee valitsemaan helpoimman ja nopeimman tien. Nuori stressaantuu ja kokee riittämättömyyttä, kun tulos ei vastaa odotuksia.

LukioFlow-mallilla oppilaita ohjataan ottamaan käyttöön erilaisia menetelmiä, joilla voi saada omasta elämästä ja oppimisesta paremman otteen. Kun opiskelijalle tuodaan näkyväksi se, että asioihin voi vaikuttaa, oppiminen ja luovuus tehostuvat. Opiskelijan hyvinvointi paranee ja ajankäytön tehostuessa kaoottisuus poistuu mielestä, jolloin myös ongelmanratkaisutaidot paranevat.

Mallissa opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella läsnäolon taitoja ja tuntemuksien analysointia mindfulnessin avulla, annetaan riittävää tukea ajankäytön ristipaineista selviämiseen ja autetaan vaihtuvien tilanteiden hallinnassa.

Opiskelija pääsee eteenpäin ajattelun umpikujista, kun erilaisten näkökulmien huomioon ottaminen luovuutta vaativissa tehtävissä on vahvistunut ja ajattelun työkalujen oppiminen on edennyt. LukioFlowssa käytetään esimerkiksi Edward de Bonon CoRT-menetelmiä ajattelun taitojen kehittämiseen.

LukioFlow-kokeilu aloitettiin Hämeenlinnan lyseon lukiossa 2016 ja menetelmien jalkauttamista jatketaan osana koulun toimintakulttuurin muutosta tulevaisuudessakin.

Read more ›
Innovation Overview
16 - 18
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2016
Established
-
Organisation
193
Views
Tips for implementation
Kahdeksan viikko aikaa kokeiluun, vähintään yhden opettajan kouluttaminen, resurssit koulun ulkopuolisen asiantuntijan käyttöön.
Connect with innovator
A
HundrED Review
Innovativeness

Tulevaisuuden työelämässä tarpeelliset taidot on ujutettu monipuolisesti osaksi kouluarkea.

Impact

Keskittymisen ja ajattelun taidot kehittyvät ja oppilaiden jaksaminen paranee.

Scalability

Yksikin innostunut opettaja voi ottaa menetelmiä käyttöön perehtymällä ja kouluttautumalla.

Media

See this innovation in action.