Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.

CONNECT WITH THE INNOVATOR

A

Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Ribbon FINLAND 100
Keskittymis- ja ajattelutaitojen oppiminen lukiossa

LukioFlow

Hämeenlinna, Suomi
Harrastukset, töissä käyminen ja opiskelu vaativat kukin oman osansa nuoren ajankäytöstä. LukioFlow tarjoaa toimintamalleja keskittymisen ja ajattelun taitojen parantamiseen osana koulun arkea.
Esittely

Mistä on kyse?

“Ajattelun taitojen kehittymisen myötä ja keskittymällä kulloiseenkin tehtävään opiskelija saavuttaa analysoituja ja perusteltuja tuloksia.”

Lukiolaisnuoren arkipäivä on pirstaleista ja kuormittavaa. Moni nuori elää eri elämänalueiden ristipaineissa ja kuluttaa paljon aikaa mobiililaitteiden parissa, mikä tekee läsnäolon taitojen harjoittamisesta tärkeää. Ajattelun taitojen harjoittaminen puolestaan on relevanttia etenkin tulevaisuuden työelämälle, johon koulun tulisi antaa valmiuksia.

Lukioarjessa monen nuoren toiminta on lyhytjänteistä ja oppimisen jäsentäminen ja ajattelun taidot ovat puutteellisia. Hektisyys ja huomion jakautuminen yhä uusiin suuntiin houkuttelee valitsemaan helpoimman ja nopeimman tien. Nuori stressaantuu ja kokee riittämättömyyttä, kun tulos ei vastaa odotuksia.

LukioFlow-mallilla oppilaita ohjataan ottamaan käyttöön erilaisia menetelmiä, joilla voi saada omasta elämästä ja oppimisesta paremman otteen. Kun opiskelijalle tuodaan näkyväksi se, että asioihin voi vaikuttaa, oppiminen ja luovuus tehostuvat. Opiskelijan hyvinvointi paranee ja ajankäytön tehostuessa kaoottisuus poistuu mielestä, jolloin myös ongelmanratkaisutaidot paranevat.

Mallissa opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella läsnäolon taitoja ja tuntemuksien analysointia mindfulnessin avulla, annetaan riittävää tukea ajankäytön ristipaineista selviämiseen ja autetaan vaihtuvien tilanteiden hallinnassa.

Opiskelija pääsee eteenpäin ajattelun umpikujista, kun erilaisten näkökulmien huomioon ottaminen luovuutta vaativissa tehtävissä on vahvistunut ja ajattelun työkalujen oppiminen on edennyt. LukioFlowssa käytetään esimerkiksi Edward de Bonon CoRT-menetelmiä ajattelun taitojen kehittämiseen.

LukioFlow-kokeilu aloitettiin Hämeenlinnan lyseon lukiossa 2016 ja menetelmien jalkauttamista jatketaan osana koulun toimintakulttuurin muutosta tulevaisuudessakin.

Read more ›
Innovation Overview
16 - 18
Ikäryhmä
-
Children/Users
1
Country
2016
Perustettu
-
Organisation
223
Katsottu
Tips for implementation
Kahdeksan viikko aikaa kokeiluun, vähintään yhden opettajan kouluttaminen, resurssit koulun ulkopuolisen asiantuntijan käyttöön.
Connect with innovator
A
HundrED Review
Innovativeness

Tulevaisuuden työelämässä tarpeelliset taidot on ujutettu monipuolisesti osaksi kouluarkea.

Impact

Keskittymisen ja ajattelun taidot kehittyvät ja oppilaiden jaksaminen paranee.

Scalability

Yksikin innostunut opettaja voi ottaa menetelmiä käyttöön perehtymällä ja kouluttautumalla.

Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

Ohjeet

Kuinka voit aloittaa innovaation käyttämisen?

01
Tutustu erilaisiin menetelmiin
Menetelmiä keskittymistaitojen ja ajattelun taitojen kehittämiseen on monia, mutta LukioFlowssa ollaan käytetty Mindfulness-harjoitteita sekä Edward de Bonon kehittämiä ostettavissa olevia CoRT-menetelmiä.
Lue lisää
02
Opetuksen järjestäminen
Oppituntipohjat ovat laadittu 45 minuutin oppituntia varten ja tunnin pitämiseksi aiheeseen perehtynyt opettaja.
Lue lisää
03
Markkinoi kurssia
Ennakkomarkkinointi on tärkeää: opiskelijoiden tulee saada mielikuva siitä, mihin kurssille osallistumisella voidaan vaikuttaa.
Lue lisää
04
Oppitunnin kulku
Tietoisuus- ja ajattelun taitojen harjoittamiseen järjestetty tunti voi koostua monenlaisista, vaihtelevista harjoitteista.
Lue lisää
05
Reflektointi
Reflektoi opiskelijoiden kanssa harjoitteita oppituntien päätteeksi.
Lue lisää
06
LukioFlow osaksi koko koulun toimintaa
Koulun arjessa LukioFlow voi näyttäytyä yhtenä kurssina tai keskittymisharjoitteiden upottamisena osaksi kaikkia oppitunteja.
Lue lisää