Käytämme evästeitä apuna palveluidemme tarjoamisessa. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja.
Selvä
Squared 2016 02 10 tk scool 0556
Finland
Edellytykset toimintakulttuurin muuttamiseen yhteisöllisemmäksi

Tiimioppimisen koulukulttuuri

Marker Vihti, Suomi
Tiimioppiminen on syvällinen oppimismuoto, joka muuttaa myös koulun toimintakulttuuria: sekä oppilaalla että opettajalla on oma itsenäinen roolinsa yhteisöllisenä toimijana.
Esittely

Mistä on kyse?

“Vapaammalla tavalla opiskellessa oppii hyödyllisiä taitoja tulevaisuutta varten.”

- Yläkoulun oppilaat, Vihti

Tiimioppiminen koulukulttuuri -innovaatiossa yhdistyy kaksi mielenkiintoista kokonaisuutta: tiimioppiminen oppimisen muotona peruskoulussa sekä koulukulttuurin muuttaminen pitkällä aikavälillä.

Tiimioppiminen on koulukulttuurin muutokselle hedelmällinen alusta. Tiimioppiminen murtaa autoritaarisen ja hierarkkisen ajattelun matalien organisaatioiden tasolle, jossa jokaisella toimijalla on olennainen rooli. Palkkioon perustuvan suorittamisen kulttuuri muuntautuu tiimioppimisen avulla merkityksellisen tuottamisen kulttuuriksi.

Tiimioppimisen kautta oppilaat saavat osaamista, joka on relevanttia läpi elämän. Tätä osaamista on esimerkiksi toimivien yhteisöjen rakentaminen ja ylläpito, itsensä johtaminen ja vertaisjohtaminen. Jos ennusteet palkkatyön murroksesta pitävät paikkansa, nämä taidot nousevat nykyistäkin arvokkaammiksi.

Tiimioppimisen käyttöön ottaminen ja uudenlaisen toimintakulttuurin luominen vievät useita vuosia aikaa. Tässä innovaatiossa kuvataan keskeiset edellytykset tiimioppimisen toimintakulttuurin rakentumiselle peruskoulutasolla.

Toisella asteella ja korkea-asteella tiimioppiminen on jo yleisempi ilmiö, mutta peruskoulutasolla se on vielä harvinaista. Opettajan osaamiselle ja taidoille rakentaa omaa tiimiään asetetaan peruskoulutasolla paljon vaatimuksia, sillä vastuun antamista oppilaille ei voi toteuttaa samalla tavalla kuin korkeammilla kouluasteilla.

Tiimioppimisessa oppilasryhmillä on sekä vastuu että vapaus ohjata ja säädellä toimintaansa itse sovitun tavoitteen suuntaisesti. Koko tiimi työskentelee yhteistä tavoitetta kohti. Tiimit ovat roolitettuja ja jokainen pääse vuorollaan harjoittelemaan esimerkiksi kaverijohtamisen taitoja.

Otalammen koulussa toteutettiin tiimioppimisen ensimmäinen vaihe eli niin sanottu ensimmäinen aalto lukuvuonna 2015-2016. Aallon seurauksena havaittiin, että oppilaista kehittyi aktiivisempia ja luovempia sekä valmius tarttua toimeen ilman virheen tekemisen pelkoa kasvoi. Oppilaat eivät odota tarkkoja ohjeita ja käskyjä, vaan ryhtyvät toimeen parhaimmillaan kehittäen aidosti omia ratkaisuja annettuihin ongelmiin.

Read more ›
Innovaation tavoitteet
57
Katsottu
7 - 16
Ikäryhmä
2015
Perustettu
Tarvittavat resurssit
Rahalliset resurssit kouluttautumiseen, useita vuosia aikaa, koko koulun sitoutuminen.
HundrED valintaperusteet
innovatiivisuus
vaikuttavuus
skaalautuminen
Koulukulttuurin muuttamisen pohjaksi on valittu oppimismuoto, joka tukee muutosta.
Oppilaat ovat paremmin valmistautuneita tulevaisuuden haasteisiin.
Tiimioppiminen sopii opetusmuotona monenlaisiin ympäristöihin.
Posts

Miltä innovaatio näyttää käytännössä?


Ohjeet

Kuinka voit aloittaa innovaation käyttämisen?

01
Kouluttautuminen tiimioppimisen toteuttamiseen
Lue lisää
02
Koulun johdon sitoutuminen
Lue lisää
03
Kokeiluvaihe
Lue lisää
04
Jatkuvan dialogin toteutuminen
Lue lisää
05
Oppilastiimien ohjaaminen aloitteellisuuteen
Lue lisää
06
Kokeiluvaiheen reflektointi ja seuraavan vaiheen rekrytointi
Lue lisää
Yhteystiedot

Haluatko olla yhteydessä innovaattoriin?

S
Innovaattori
Käytössä