We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.

Are you interested in this innovation?

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

A
H
E

Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared dsc 2070
Finland
Tapoja lisätä kielitietoisuutta kaikkiin oppiaineisiin

Kielitietoinen opetus

Marker Espoo, Suomi
Kielitietoisuus tarkoittaa kielenkäytön tilanteiden, tekstien ja kielen piirteiden tietoista havainnoimista. Tämän mallin avulla tuetaan etenkin ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajaoppilaita kiinnittämällä huomiota opetuksen kielenkäytön tilanteisiin.
Introduction

Mistä on kyse?

“Kielitietoisuus on avainasemassa, kun halutaan ymmärtää, millaisin valmiuksin maahanmuuttajataustaiset oppilaat kohtaavat koulukontekstin haastavia kielenkäyttötilanteita.”

Elisa Repo, tohtorikoulutettava ja kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja

Kielitietoisen opetuksen tavoitteena on edistää koulutuksellista tasa-arvoa. Ihmiset liikkuvat entistä enemmän paikasta toiseen, ja koululla on keskeinen rooli yhteiskuntaan integroitumisessa. Kun opetuksen kieli on eri kuin oppilaan äidinkieli, opettajan on kiinnitettävä erityistä huomiota opetuksen kielenkäyttöön.

Kielellä on suuri rooli oppimisen välineenä. Kielitietoisen opetuksen tavoitteena on auttaa opettajia kiinnittämään huomiota opetuksen kielenkäytöllisiin tilanteisiin – toisin sanoen lisätä opettajien kielitietoisuustaitoja.

Kielitietoisuus tarkoittaa kielenkäytön tilanteiden, tekstien ja kielen piirteiden tietoista havainnoimista. Opettajan näkökulmasta eri tieteenaloille tyypilliset puhumisen tai kirjoittamisen tavat tehdään näkyväksi oppilaille. Tiedonalan kieltä ovat esimerkiksi tärkeimmät käsitteet, jotka toimivat porttina tiedon omaksumiseen. Oppilaalle kielitietoinen opetus näkyy siten, että häntä kannustetaan ihmettelemään tuttuja kielenkäyttötilanteita ja annetaan työkaluja siihen.

Kielitietoisen opetuksen ydintä on myös metatiedon näkyväksi tekeminen: Miten oppitunti etenee? Miten kirjoitetaan esseevastaus kokeessa? Mitä tarkoittaa määritelmä? Miten tärkeät käsitteet löytyvät kunkin tiedonalan tekstilajeista? Missä järjestyksessä neuvottelu etenee? Millaista kieltä käytetään asiakaspalvelutilanteessa?

Kielitietoisesta opetuksesta hyötyvät kaikki oppilaat. Erityistä tarvetta kielitietoiselle opetukselle on sellaisissa opetusryhmissä, jotka ovat kielitaidon tai tekstitaitojen osalta heterogeenisiä eli oppilailla on isoja eroja taidoissa. Oppilaiden taidot ja kiinnostus eroavat sen suhteen, miten kieltä ja tekstejä käytetään kotona ja lähiympäristössä.

Kielitietoisesta opetuksesta on hyötyä myös suomi toisena kielenä -opetuksessa, sillä ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajaoppilaiden on todettu menestyvän koulussa kantaväestöä heikommin. Sama ilmiö on havaittu maasta riippumatta. Kielitietoisella opetuksella pyritään myös pienentämään maahanmuuttajataustaisten ja muiden oppilaiden välistä oppimistulosten kuilua.

Tällä sivulla esitellään viisi tapaa harjoittaa kielitietoista opetusta omassa opetuksessa. Niistä voi ottaa käyttöön yhden tai useamman oman ryhmän tarpeiden mukaan.

Videolla tohtorikoulutettava Elisa Repo kertoo kielitietoiseen opetukseen liittyvästä väitöskirjatutkimukstaan.

Read more ›
Innovation Overview
ALL
Target Group
-
Children/Users
1
Country
2014
Established
-
Organisation
627
Views
Tips for implementation
Aikaa perehtymiseen.
Connect with innovator
A
H
E
HundrED Review
Innovativeness

Innovaatio auttaa havaitsemaan piileviä toimintamalleja ja muuttamaan niitä maahanmuuttajaoppilaille hyödyllisellä tavalla.

Impact

Kielitietoisen opetuksen avulla maahanmuuttajaoppilaat ymmärtävät paremmin erilaiset kielenkäytön tilanteet. Tämä edistää integraatiota.

Scalability

Jokainen opettaja on myös äidinkielensä tai alueen virallisen kielimuodon opettaja ja kaikkialla on oppilaita eri kieliryhmistä.

Media

See this innovation in action.