We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. Read more

Accept
Reject
search
clear

Be Active

Liikunta integraatiota edistävänä tekijänä

Liikunta on hyväksi havaittu keino oppilaiden yhdistämiseen. Tämä paketti sisältää esimerkkejä siitä, millä tavoin integraatiota on lähdetty edistämään liikunnan avulla kahdessa monimuotoisessa koulussa.

Finland 100

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

2016

Established

-

Children

1

Countries
Updated
March 2017
Liikunta yhdistää meitä kaikkia siis koko kouluyhteisöä! Se on kokemuksemme ja tulos upeasta sporttivuodesta.

About the innovation

Mistä on kyse?

Liikunnan avulla voidaan tuottaa oppilaalle hyödyllisiä sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä pääomaa, joka vaikuttaa myös oppilaiden kouluviihtyvyyteen ja hyvinvointiin.

Liikunta on havaittu hyväksi keinoksi edistää integraatiota niin koulumaailmassa kuin lasten ja nuorten vapaa-ajalla. Sen avulla voidaan tukea eri lähtökohdista tulevien oppilaiden integroitumista kouluun sekä alueen väestöön.

Liikunnan on todettu edistävän etenkin ensimmäisen polven maahanmuuttajaoppilaiden integraatiota, sillä sen on todettu olevan yksi keskeisimpiä kohtaamista edistäviä tekijöitä. Liikkuessa yksilön taidot toimivat muiden mahdolliset tekijöiden sijaan identiteettiä määrittävänä tekijänä, eikä esimerkiksi kielitaito asetu kommunikaatiota määrittäväksi tekijäksi.

Lukuvuonna 2016–2017 kahdessa kouluissa kokeiltiin, millä eri keinoin liikuntaa voi lisätä koulupäivän aikana siten, että se edistää oppilaiden välistä integraatiota parhaalla mahdollisella tavalla. Stepeissä esitellään muutamia eri keinoja, jotka ovat motivoineet oppilaita liikunnan pariin aiempaa ahkerammin.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Innovaatio tarjoaa oppilaalle sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä pääomaa ja edistää samalla yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Impact

Innovaatio lisää oppilaiden kokonaishyvinvointia paitsi yhteishenkeä kohottamalla, myös liikuntaa lisäämällä.

Scalability

Liikunta toimii hyvänä integraation välineenä kaikenlaisissa monikulttuurisissa ympäristöissä.

Implementation steps

Be Active -viikko
Be Active -viikon tarkoituksena on antaa oppilaille kattava läpileikkaus eri harrastelajeihin.

Esittelyn tarkoituksena on innostaa oppilaat liikunnallisten harrastusten pariin. Lajiesittely voi toimia kimmokkeena jollekin oppilaalle uuden harrastuksen aloittamiseen ja sitä kautta yhteisöön kiinnittymiseen.

Harkitse viikon käynnistämistä lanseeraustilaisuudella, ja kutsu mukaan paikallisia sidosryhmiä esittelemään eri lajeja.

Meri-Rastilan ala-asteella

Be Active -viikon aikana koulussa tutustuttiin muun muassa seuraaviin liikuntamuotoihin: baseball, kriketti, taekwondo, capoeira, tennis, yleisurheilu, jalkapallo, pesäpalloliitto, voimistelu ja frisbeegolf. Oppilaille oli tarjolla 40 tuntia liikuntaa viiden päivän aikana.

Be Active -viikon käynnistyminen toimi samalla koko liikunnallisen vuoden aloituksena. Viikon aluksi toteutettiin liikunnallinen tapahtumapäivä yhdessä huoltajien kanssa. Tapahtumaan pyydettiin mukaan myös paikalliset sidosryhmät, joiden kanssa aloitetaan yhteistyö oppilaiden integraation edistämiseksi.

Yhteistyö liikunta- ja urheiluseurojen kanssa
Yhteistyö oman alueen liikunta- ja urheiluseurojen kanssa on hedelmällistä.

Seurat tuovat liikunnallistamiseen usein uutta näkökulmaa, minkä lisäksi seuroilla on usein käytössä lajeihin tarvittava välineistö, jota kouluista ei usein löydy. Lajikohtaiset vuorovaikutuksen pelisäännöt toimivat oppilaiden välisen kommunikaation välineenä.

Seurojen kanssa voi käynnistää pidemmän aikavälin yhteistyön, esimerkiksi kerhotoiminnan muodossa, mutta myös pienimuotoisempi yhden tai kahden tunnin mittainen yhteistyö on antoisaa.

Meri-Rastilan ala-asteella

Meri-Rastilan ala-asteella on käynyt lukuisia eri liikunta- ja urheiluseurojen edustajia esittelemässä omaa toimintaa. Samalla lapset ja nuoret ovat päässeet kokeilemaan eri urheilumuotoja ja niissä käytettäviä välineitä.

Kaupungin liikuntaviraston kanssa yhteistyötä tehtiin siten, että koulun oppilailla oli mahdollisuus osallistua kerran viikossa Easy Sport –palloilukerhoon. Lisäksi liikuntaviraston kautta erityisliikunnanohjaaja kävi koululla kerran viikossa ohjaamassa liikuntakerhoa pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille. Kerhot olivat suuressa suosiossa.

Yksi yhteistyötaho on ollut Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry (FIMU). FIMU toimii Suomessa edistäen yhdenvertaisuutta, monikulttuurisuutta ja maahanmuuttajien sekä etnisten vähemmistöjen mahdollisuuksia integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan liikunnan avulla. Fimun kautta tulleet toimijat osallistuivat oppilaiden muun muassa vetämällä jalkapallotunteja oppilaille. Lisäksi he järjestivät menestyksekkäästi alueen esikoululaisille ja oman koulun pienille oppilaille jalkapalloturnauksen.

Aktiivisuusrannekkeiden hyödyntäminen
Oppilaiden käyttöön voi hankkia aktiivisuutta mittaavia rannekkeita, joiden avulla oppilaita ohjataan kiinnittämään huomio oman kehon toimintaan.

Mittarit paitsi suuntaavat huomiota oman kehon hyvinvointiin, myös innostavat liikkumaan.

Muista, että liikuntateknologian haltuunotto vie usein aikaa. Varaa siis käytön harjoittelemiseen tovi.

Kallahden peruskoulussa

Koulussa rakennettiin Voi hyvin -kokonaisuus, jonka aikana 5. luokan oppilaat seurasivat untaan, aktiivisuuttaan sekä harrastuksiaan viikon ajan. Askeleet kerättiin luokan yhteiseen pottiin, jolla pyrittiin innostamaan oppilaita liikkumaan. Samalla kerättiin myös niin kutsuttuja sykemitaleja, joiden keräämisestä innosti oppilaita liikkumaan.

Rannekkeilla tehtiin myös tutkimuksia eri liikuntalajien ja pelipaikkojen kuormittavuudesta, aktiivisuuden määrästä ja sykeprofiilien eroista. Aktiivisuusrannekkeita myös liikuntatunneilla huhti-toukokuussa. Oman sykkeen seuraaminen kiinnosti oppilaita ja osa innostui liikuntateknologian ajatuksesta.

Oppilaat järjestivät koulun kyläjuhlissa myös aktiivisuusrannekerastin, jossa esiteltiin muille oppilaille ja vanhemmille aktiivisuurannekkeiden toimintaa ja käyttöä. Rastilla pelattiin ja leikittiin ja samalla kerättiin sykemitaleita.

Oppilaat kävivät myös neuvomassa rannekkeiden käyttöönottoa naapurikoulun oppilaille tammikuussa.

Rannekkeiden käyttöä koettiin niin hyväksi, että niiden käyttö tulee jatkumaan myös seuraavina lukuvuosina.

Spread of the innovation

loading map...