We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.
You have many options to proceed.

1. Innovation Page

As you have probably noticed, you can get more information from our innovation page.
We have tried to gather a lot of relevant information in simple and compact form, – from introduction to intended outcomes, from videos to photographs.

2. CONNECT WITH THE INNOVATOR

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

M

3. CONNECT WITH us

But if you want to ask something from our experts at HundrED, that is fine as well.
We are here to help you and this service is free of charge.

Send your question
Send

Thank you for your question - we will get back to you the soonest.

4. Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared 2016 02 10 tk scool 0498 010
Finland
Toimintatapoja inklusiivisen opetuksen järjestämiseksi luokassa

Inklusiivinen opetus

Marker Helsinki, Suomi
Inklusiivinen koulu tarkoittaa yhteistä koulua kaikille oppilaille. Tämän mallin avulla löydät erilaisia konkreettisia keinoja inklusiivisen opetuksen toteuttamiseksi ala- ja yläkouluissa.
Introduction

Mistä on kyse?

“Inklusiivinen arvopohja läpäisee koko työyhteisön: kaikkien on sitouduttava toimintamalliin.”

Annika Saviluoto ja Karoliina Toropainen, opettajat

Inklusiivinen opetus tähtää yhteenkuuluvuuden tunteeseen ja siihen, että kaikki oppilaat ovat tasavertaisia jokainen omine tarpeineen ja tukimuotoineen.

Tavoitteena on taata jokaiselle oppilaalle mahdollisuus tuen saantiin oman ryhmän sisällä. Kyseessä on toimintatapa, jossa oppilaat jakavat yhteisen kouluarjen ja kuuluvat samaan ryhmään. Inklusiivisessa opetuksessa kaikki oppilaat opiskelevat samassa ryhmässä hyödyntäen joustavasti erilaisia tilaratkaisuja.

Inklusiivisen opetuksen mallia voi toteuttaa työparityöskentelyn avulla, mistä hyötyvät niin oppilaat, opettajat kuin opetuksen laatukin. Tavoitteena on saada oppilaat tuen tarpeesta riippumatta opiskelemaan yhdessä luokanopettajan ja erityisluokanopettajan johdolla.

Inkluusiomallin toteuttaminen vaatii koulun tiloilta perinteistä enemmän. Koulurakennuksen täytyy mahdollistaa opetuksen eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt. Tähän hyödyksi ovat erilliset, mutta toisiinsa yhteydessä olevat tilat. Koulun tilojen käytössä saa olla luova: luokkien lisäksi käytäviä, pihaa, neuvotteluhuoneita ja juhlasalia voi hyödyntää opetustiloina.

Inklusiivisessa opetuksessa ryhmien muodostamisessa ajatellaan ensisijaisesti ryhmän keskinäistä toimivuutta ja ryhmädynamiikkaa. Luokassa voi työskennellä myös yhdessä – erilaisten opetusjärjestelyjen käyttö arvioidaan tilanteen mukaan. Mallia voi soveltaa myös kurssimuotoisessa ympäristössä, jossa ryhmät vaihtuvat jaksoittain: näin ryhmiä voidaan muokata säännöllisesti toimivammiksi.

Inklusiivista opetusta voi toteuttaa monella eri tavalla. Stepeissä on lueteltu esimerkkejä opetusjärjestelyistä, joiden avulla opetuksen voi järjestää. Ne perustuvat Pasilan peruskoulun inklusiivisiin opetusjärjestelyihin vuodesta 2009 sekä Niilo Mäki Instituutin koulutusmateriaaliin.

Lisätietoa inklusiivisesta opetuksesta saat tästäAlla olevissa stepeissä esiteltyjä toimintamalleja kannattaa kokeilla rohkeasti, jotta löytää omalle luokalleen parhaiten toimivat tavat.

Read more ›
Intended Outcomes
2633
Views
7 - 15
Age Group
2015
Established
Resources Needed
Joustavat koulutilat, kouluyhteisön sitoutuminen ajattelumalliin, kärsivällisyyttä kokeilla.
HundrED Criteria
innovativeness
Eriyttämisen ei tarvitse tapahtua eri ryhmiin: kaikki oppilaat voivat olla yhteisö, kun hyödynnetään luovia opetusjärjestelyjä.
impact
Oppilaille kehkeytyy omaan taitotasoon, erityistarpeisiin tai taustaan katsomatta yhteenkuuluvuuden tunne.
scalability
Innovaatiota voi soveltaa erilaisissa ympäristöissä, kunhan koulun tilat mahdollistavat erilaiset ryhmäjaottelut.
Posts

See this innovation in action.

Inkluusion rooli opettamisessa - Hanna Lampi
Erilaiset oppijat ja heidän huomiointi - Hanna Lampi ja Lotta Karlsson

Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Ajattelutavan muutos
Inklusiivinen opetus vaatii ajatustavan muuttamista ja jo totuttujen opetustapojen sekä oman opettajuuden kyseenalaistamista.
Read more
02
Kaksi opettajaa samassa tilassa
Mallissa toinen opettaja opettaa ja toinen kiertelee – opettajia voi olla kolmekin.
Read more
03
Kaksi opettajaa, kaksi eri ryhmää tilassa
Malli on toimiva isossa ryhmässä ja toimii tehtävissä, joissa tarvitaan työrauhaa, keskittymistä ja ajattelua.
Read more
04
Koko ryhmä samassa tilassa, työskentelyä eri pisteillä
Malli mahdollistaa erinomaisesti ylöspäin eriyttämisen.
Read more
05
Kaksi opettajaa samassa tilassa, pieni ryhmä sivussa toisen op...
Malli mahdollistaa erilaisten opetustyylien hyödyntämisen. Pienempi ryhmä voi toimia täydentäen suuremman ryhmän opetusta, se voi tarjota henkilökohtaisempaa tukea tai siinä voidaan käsitellä vaikeampia teemoja.
Read more
06
Tiimiopettaminen
Mallissa on kyse toisiaan täydentävästä opetuksesta: kumpikin opettaja pääsee opettamaan omien vahvuusalueidensa mukaan ja kehittymään yhdessä.
Read more
Contact

Connect with the innovator

M
Innovator
Used in