search
Search
clear

Contact innovator

Ribbon FINLAND 100
Malli koulun jatkuvaan kehittämiseen

Yhdessä osaamme - kehittyvä koulu

location_on Hyvinkää, Finland
Innovaatiossa oppilaat kehittävät yhdessä koko muun kouluyhteisön kanssa omaa kouluaan oppimisen ja kouluviihtyvyyden näkökulmasta pelillisen menetelmän avulla. Kehittämiseen osallistetaan oppilaat, vanhemmat ja opetushenkilökunta.
Menetelmä soveltuu käytettäväksi missä tahansa koulussa tai luokassa ympäri maailman. Parasta on, että sen avulla sitoutetaan kaikkia koulussa toimivia, erityisesti oppilaita.

-Jesse Pehu, rehtori, Hyvinkää

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

6 - 16
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2017
Established
-
Organisation
677
Views
Updated on February 1st, 2021
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Koulun kehittäminen niin oppimisen kuin kouluviihtyvyyden näkökulmasta on ajankohtaista ympäri maailmaa. Kehittämiseen ja erilaisten muutosten tekemiseen voidaan tarttua monella tasolla. Usein kuitenkin tarttumisen taso noudattaa ylhäältä alaspäin etenevää mallia ja liian monesti päätöstentekoprosessissa muutosten ja kehittämisen keskiössä olevat oppilaat jäävät ilman vaikuttamismahdollisuuksia.

Koulussa oppiminen koskee ennen kaikkea oppilaita ja kouluviihtyvyydellä on osansa esimerkiksi oppimismotivaatioon vaikuttavana tekijänä. Koulujen kehittämisessä tulisikin huomioida oppilaiden osallisuus jokaisessa kehittämisen vaiheessa – ideoinnissa, kokeilemisessa, toteutuksessa ja reflektoinnissa.

Kehittyvä koulu -innovaatiossa omaa koulua kehitetään oppilaslähtöisesti etenkin oppimisen ja kouluviihtyvyyden näkökulmasta.

Innovaatiossa koulun oppilaiden lisäksi koulun opetushenkilökunta sekä vanhemmat osallistetaan koulun kehittämiseen siihen tehdyn vaiheittain etenevän Kehitetään oppimista yhdessä -pelin avulla.

Pelissä on seitsemän vaihetta:

  • esivalmistelut
  • pelin virallinen aloitustilaisuus
  • Ideointi
  • ideoiden pudotuspelit oman luokan kesken
  • ideoiden pudotuspelit opettajien kanssa
  • ideoiden pudotuspelit vanhempien kanssa ja
  • ideoiden esitys johtoryhmälle.
  • Vaiheiden avulla kaikista kerätyistä ideoista karsitaan kolme toteuttamiskelpoisinta ideaa. Peli päättyy voittajaideoiden palkitsemistilaisuuteen.

Konkreettisten kehittämisehdotusten ja niihin tarttumisen lisäksi tavoitteena on saada oppilaat pohtimaan oppimista kehittämisen näkökulmasta sekä ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Opettajille innovaatio tarjoaa kattavan mahdollisuuden kehittää opetustaan kaikille tehokkaammaksi sekä päästä lähemmäs oppilaiden ajatuksia oppimisesta ja koulussa viihtymistä.

Malli koulun jatkuvaan kehittämiseen ja kehittämisen menetelmänä toimivan pelin käyttöön luotiin lukuvuoden 2016-2017 aikana. Mallin prototyypin kehitti Laurea-ammattikorkeakoulun projektijohtamisen opiskelijatiimi syksyn 2016 aikana palvelumuotoilun menetelmien avulla yhteistyössä Puolimatkan koulun oppilaiden ja opettajien kanssa. Syntynyttä konseptia testattiin keväällä 2017. Testausvaiheen organisoi Laurean opiskelijatiimi yhdessä Puolimatkan rehtorin ja vastuuopettajien kanssa.

Innovaation stepeissä avataan pelin valmistelun vaiheet sekä tarjotaan materiaali pelin toteuttamiseen.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Kaikki kehittävät koulua, oppimista ja viihtyvyyttä - yhdessä.

Impact

Innovaatio sitouttaa kaikkia koulussa toimivia. Erityisesti oppilaat pääsevät vaikuttamaan opetuksen ja viihtyvyyden kehittämiseen.

Scalability

Menetelmää voidaan käyttää missä tahansa koulussa tai luokassa ympäri maailman.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

May 2019
100 views
November 2017
Finland 100
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Roolit
Koulun kehittäminen edellyttää koulun eri osapuolten sitoutumista toimintaan. Niin opettajilla, oppilailla, vanhemmilla kuin koulun johtoryhmällä on jokaisella omat roolinsa Kehitetään yhdessä oppimista - pelin toteutuksessa ja näin koulun koko kehittämisprosessissa.
Read more
02
Pelin alustus
Peli on prosessi ja kaikki matkan aikana opittu on merkityksellinen osa kokonaisuutta. Huomioitavaa on, että vain täsmällisiä ohjeita noudattamalla voidaan edetä kohti konkretiaa, joten johdonmukainen eteneminen on pelissä onnistumisen edellytys.
Read more
03
Pelin aloitustilaisuus
Koko koulun yhteisessä tilaisuudessa rehtori pitää aloituspuheen ja julistaa pelin alkaneeksi.
Read more
04
Ideointia luokissa
Tunnin kesto on noin 45 minuuttia.
Read more
05
Vaihe 1: Ideoiden pudotuspeli oman luokan kesken
Tunnin kesto on noin 45 minuuttia.
Read more
06
Vaihe 2: Ideoiden pudotuspeli koulun opettajien kesken
Kaikki ideat laitetaan esille opettajanhuoneeseen opettajien luettavaksi. Jos kyseessä on yhtenäiskoulu, tulee alakoulun ja yläkoulun ideat esitellä erillään toisistaan.
Read more
Show more