Interested in this innovation?

Great! Our mission is to help innovations spread.

Contact the innovator here:

S

Bookmark the ones you like!

You can bookmark all your favorite innovations to your profile.

Ribbon FINLAND 100
Työkaluja opettaa läsnäoloa ja empatiaa

Tunne- ja tietoisuustaidot

Espoo, Suomi
Innovaatio antaa valmiita harjoitteita oppilaiden tunne- ja tietoisuustaitojen kehittämiseen sekä havainnollistaa miten näiden taitojen harjoittaminen voidaan tuoda osaksi opetusta ja kouluarkea.
Introduction

Mistä on kyse?

“Kaikkien on mahdollista oppia olemaan läsnä tässä hetkessä. Ajatus on yksinkertainen. Mielemme luo haasteita, koska emme ole tottuneet pysähtymään – siksi tarvitaan jatkuvaa harjoitusta.”

- Susanna Ahvalo, opettaja, Kilonpuiston koulu

Nykymaailman jatkuva ärsykevirta ja elämän nopeatempoisuus luovat stressiä niin aikuisille kuin lapsillekin. Taitoja elää ärsyketulvan keskellä, erottaa olennainen sekä osata toimia itsensä ja muiden kanssa sovussa on tarpeen harjoitella.

Tämän vuoksi kouluissa tulisi etsiä tapoja panostaa yhä enemmän kiireettömään opiskeluympäristöön, tunnetaitoihin, sosiaalisiin taitoihin, hyvän itsetunnon rakentamiseen sekä yleisesti itsen ja muiden hyvinvointiin ja huomioimiseen.

Nämä kaikki liittyvät mindfulnessin eli tunne- ja tietoisuustaitojen harjoittamiseen.

Tunne- ja tietoisuustaidot tarkoittavat tietoisuutta omista ja muiden tunteista, kykyä osata nimetä ja tunnistaa niitä sekä vaikuttaa niistä johtuviin reagointi- ja käytösmalleihin. Hyvät tunne- ja tietoisuustaidot auttavat meitä vuorovaikutustilanteissa sekä lisäävät empatiakykyä itseämme ja muita kohtaan.

Kouluympäristössä hyvät tunne- ja tietoisuustaidot auttavat oppilasta suuntaamaan tarkkaavaisuutensa haluttuihin ärsykkeisiin, keskittymään olennaisiin asioihin sekä rauhoittamaan kehon ja mielen erilaisissa tilanteissa. Oppilas kehittyy myös omien vanhingollisten tai harhauttavien ajatusten tunnistamisessa sekä oppii harkitsemaan toimintaansa pelkän impulsiivisen reagoinnin sijaan. Kaikki nämä lisäävät yhteistyötaitoja ja edistävät oppimista.

Kilonpuiston koulussa on haluttu panostaa oppilaiden tunne- ja tietoisuustaitojen harjoittamiseen rakentamalla jokaisen opettajan käyttöön soveltuva kokonaisuus osaksi kouluarkea. Kokonaisuudessa on yksittäisiä käyttöönotettavia harjoitteita sekä ohjeistus pidempiaikaiseen toteutukseen. Lisäksi harjoitteisiin sisältyy vahvuuksien käsittelyä.

Read more ›
Innovation Overview
7 - 12
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2016
Established
-
Organisation
10 538
Views
Tips for implementation
Kahdeksan viikkoa aikaa harjoitteiden tekemiseen, kaiutin tai muu äänentoistolaite.
Contact information
S
HundrED Review
Innovativeness

Tunne- ja tietoisuustaitojen harjoittaminen nuoresta iästä lähtien osana kouluarkea on uutta ja mielenkiintoista.

Impact

Oppilaiden itsetietoisuus ja -tuntemus paranee ja oman arjen hallinnasta tulee helpompaa.

Scalability

Harjoituksissa voi käyttää oppilaille tuttuja tarinoita heidän omasta lähiympäristöstään ja keskeisin vaadittava resurssi on aika harjoitteiden tekemiseen.

Media

See this innovation in action

Elokuvani

Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Tietotason kartoitus
Kartoita oppilaiden aiempi tieto ja ennakkokäsitykset tunne- ja tietoisuustaidoista kyselylomakkeella.
Read more
02
Orientoivat harjoitteet
Tee oppilaittesi kanssa tietoisuustaitoharjoituksia 2–3 kertaa viikossa noin kahden viikon ajan.
Read more
03
Tunnekeskustelu
Juttele yhdessä oppilaiden kanssa tunteista, vahvuuksista ja kehon tuntemuksista.
Read more
04
Sanoittaminen osaksi kouluarkea
Tuo vahvuus-, tunne- ja kehontuntemussanastoa osaksi arkea.
Read more
05
Tietoisuustaitotuokio
Tietoisuustaitotuokio perustuu edellä esitettyihin steppeihin.
Read more
06
Loppuarviointi
Teetä oppilaille sama kysely kuin stepissä 1.
Read more