search
Search
clear

Contact innovator

Ribbon FINLAND 100
Projektioppimisen malli teknologisoituvan maailman ymmärtämiseen

Teknoluokka

location_on Oulu, Finland
Teknoluokassa oppilas tutustuu arkipäivän teknologiaan itse tekemällä ja kokeilemalla projektioppimisen kautta. Teknologiataidot ovat moderneja käsillä tekemisen taitoja, joita voi käyttää myös luovaan ilmaisuun.
Minun keksinnöistäni kuullaan vielä!

10-vuotias oppilas keksijäkummille kouluvierailun yhteydessä

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

7 - 16
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2013
Established
-
Organisation
1 321
Views
Updated on February 1st, 2021
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Oppilaiden on opittava koulussa tietoja ja taitoja, joiden avulla he voivat olla mukana vaikuttamassa omaan tulevaisuuteensa. Teknoluokka tukee oppilaiden teknologisen lukutaidon kehittymistä, eli ymmärrystä siitä kuinka maailma ympärillämme rakentuu teknologian näkökulmasta.

Teknoluokka on eri kouluasteille soveltuva malli, jossa projektit toimivat punaisena lankana oppimiselle ja muodostavat oppiaineita mielekkäällä tavalla yhdistävän pedagogisen jatkumon. Projektit saattavat toisinaan jatkua myös luokka-asteilta toiselle kehittyen matkan varrella oppilaiden taitojen karttuessa.

Tavallisen kouluarjen keskellä toteutetaan projekteja arkipäivän teknologian aiheista. Olennaista toiminnassa on oppilaiden aktiivinen rooli tiedon rakentajana ja yhteistyön tekeminen.

Lukuvuoden aikana opetus teknoluokalla rakentuu neljän monialaisen oppimiskokonaisuuden ympärille:

  • arjen teknologia
  • robotiikka ja automaatio
  • tuotesuunnittelu ja yrittäjyys
  • pelit ja ohjelmointi
     

Teknoluokka vaatii toimiakseen monipuolisen oppimisympäristön sisältäen rakenteluverstaan ja digitaalisen työskentely-ympäristön. Teknologiapainotteisessa luokassa on tilaa, aikaa, välineitä ja materiaaleja käsillä tekemiselle, kokeilemiselle ja arjen ongelmatilanteista kumpuavalle luovuudelle ja designille.

Projekteissa hyödynnetään aina asiantuntijoita paikallisista yrityksistä ja oppilaitoksista. Asiantuntijoiden roolina on tuoda omaa osaamistaan oppilaiden käyttöön.

Näissä stepeissä esitellään yksi esimerkki, mutta kyseessä on laaja kokonaisuus. Toisaalta kokonaisuutta voi soveltaa omaan luokkaan sopivaksi ja kokeilla aluksi vaikka vain yhdellä projektilla.

Toimintamalli on laaja ja sen omaksuminen vaatii siten pidemmän aikavälin työn. Alla olevat stepit ohjaavat toimintamallin kokeiluun, ja esimerkkinä toimii arjen teknologian kokonaisuus. Mikäli koet toimintamallin omaksesi ja haluat ottaa sen kokonaisvaltaisesti käyttöön, olethan yhteydessä!

Teknoluokka-malli on kehitetty Oulussa Rajakylän koulussa, jossa mallia lähdettiin kehittämään vuonna 2012. Tällä hetkellä tämä teknologiapainotteisen opettajankoulutuksen käymien opettajien kehittämä malli levitetään myös yläkouluun. Syksyllä 2017 aloitti toimintansa eri puolella Suomea yhteensä 13 teknoluokkaa.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Innovaatio luo monialaisista projektitöistä järkevän ja oppimista tukevan jatkumon.

Impact

Tiedot ja taidot hyödyntää ohjelmointia, robotiikkaa ja rakentamista lisääntyvät nostaen samalla luokan ryhmähenkeä.

Scalability

Innovaation toteuttaminen vaatii koululta investointeja, mutta projektien sisällöt ja kutsuttavat asiantuntijat voi aina soveltaa opetusympäristön mukaan.

Milestones

Achievements & Awards

May 2019
1000 views
September 2017
Finland 100
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Teknoluokan rakennuspalikoihin tutustuminen
Rakennuspalikat kertovat mistä kaikesta Teknoluokka koostuu.
Read more
02
Projektin valinta
Valitse luokallesi sopivin oppimiskokonaisuus tai osa siitä. Kokonaisuudet ovat: arjen teknologia, robotiikka ja automaatio, tuotesuunnittelu ja yrittäjyys sekä pelit ja ohjelmointi.
Read more
03
Luokkakohtaisten tavoitteiden miettiminen
Mieti mitä tavoitteita asetat – eli mitkä koulukohtaiset opetussuunnitelman sisällöt voit yhdistää projektiin.
Read more
04
Asiantuntijan kutsuminen paikallisesta yrityksestä tai oppilai...
Jokaiseen projektiin kuuluu asiantuntijavierailu, jolla pyritään tuomaan koulun ulkopuolista elää luokkaan sekä kiinnittämään opittava asia arkielämän kontekstiin. Asiantuntija voi olla esimerkiksi teemaan liittyvä vierailija paikallisesta yrityksestä.
Read more
05
Teknologiapainotteisen luokan toiminnan aloittaminen
Mikäli koet toimintamallin omaksesi, pyydä johdolta lupa teknologiapainotteisen luokan perustamiseen ja ota yhteyttä Rajakylän koulun teknotiimiin ja aloita toiminta luokkasi kanssa. Muista myös verkostoitua paikallisten toimijoiden kanssa.
Read more