Contact innovator

Ribbon FINLAND 100
Kouluun rakennettava monipuolinen oppimisen tila

Opetuspelisali

location_on Helsinki, Finland
Opetuspelisali on kouluun rakennettava tila, jossa oppiminen tapahtuu pelien avulla. Tila toimii uudenlaisena oppimisympäristönä sekä oppituntien aikana että niiden ulkopuolella.
Kokonaisvaltainen suunnittelu opetustilan taustalla ottaa huomioon kaikki formaaliin ja informaaliin oppimiseen vaikuttavat tekijät, jotka uupuvat perinteisistä luokkahuoneista.
Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

12 - 18
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2016
Established
-
Organisation
201
Views
Updated on February 1st, 2021
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Koulujen toimintakultuurin muutos nykypäivää vastaavaksi asettaa paineita myös oppimisympäristöjen kehittymiselle. Tilojen vaikutus oppilaiden ja opettajien hyvinvoinnille sekä oppimiselle on ilmeinen.

Myös ymmärrys siitä, että oppimista tapahtuu informaaleissa ympäristöissä, on lisääntynyt. Uusista oppimisympäristöistä pyritäänkin tekemään tiloja, jotka sallivat monipuolisen työskentelyn ja oppimisen eri tavoin. Tehokkaat oppimisympäristöt koostuvat useista eri alueista, joilla on oppilaiden tunnistamat tarkoitukset ja erityispiirteet.

Opetuspelisali on kouluun rakennettaval luokkahuoneen kokoinen tila, jossa oppimista tapahtuu sekä oppituntien aikana että niiden ulkopuolella. Tilaa voi käyttää monipuolisesti opetukseen, ja vapaa-ajan oppimista tukevat hyötypelit.

TIla koostuu erilaisista alueista, joilla jokaisella on omat toimintaa ohjaavat sääntönsä. Alueet tarjoavat mahdollisuuden erilaisiin toimintoihin: oppia ja pelata voi yksin tai ryhmässä, laitteilla tai ilman laitteita ja erilaisia kalusteita käyttäen. Joustavien huonekaluratkaisujen ansiosta tilaa voi muuttaa erilaisiin tarpeisiin sopiviksi.

Opetuspelisalissa on kiinnitetty erityistä huomiota valaistukseen, akustiikkaan, sisäilmaan ja sisustukseen. Melutason vähentämiseksi ja puheen kantavuuden edistämiseksi on valittu pehmeitä pintoja ja huonekaluja, mikä parantaa etenkin ryhmätyöskentelyn edellytyksiä. Jaksamista parantava hyvä ja luonnollinen valaistus on toteutettu ledivalaisimilla.

Helsingin Englantilaiseen kouluun rakennetussa Opetuspelisalissa opetuspelien pelaaminen on tuotu mielekkäällä ja kiinnostavalla tavalla osaksi koulun arkea. Opiskelijat pääsevät pelaamaan pelejä myös vapaa-ajalla. Tilaan tuodut pelit on valittu yhteistyössä Serious Gaming Clusterin kanssa, ja niiden valinnassa on auttanut oppilaista ja opettajista koostuva raati. Pelien tavoitteena on tukea eri aineiden oppimista aina matematiikasta yhteiskuntatieteisiin.

Opetuspelisali rakennettiin keväällä 2017 Helsingin Englantilaisen koulun tiloihin Iskun ja DNA:n avustamana. Koulu pääsi juhlimaan tilan avajaisia toukokuussa ennen kouluvuoden päättymistä ja syksyllä 2017 tilan käyttöä jatketaan.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Opetuspelisalin esimerkin avulla voidaan rakentaa monipuolisen työskentelyn mahdollistava opetustila, joka sopii myös informaaliin oppimiseen.

Impact

Tila kannustaa vuorovaikutukselliseen oppimiseen niin oppitunneilla kuin vapaa-ajalla.

Scalability

Tila on toteutettavissa samoin resurssein kuin luokkahuoneen täysuudistus.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

May 2019
100 views
November 2017
Finland 100
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Tilan valinta
Ensimmäinen askel Opetuspelisalin rakentamista varten on soveltuvan tilan valinta koulusta.
Read more
02
Suunnittelu
Suunnittele opettajakunnan kanssa tilan käyttöä. Listatkaa ylös toiveita, jotka esitetään arkkitehdille.
Read more
03
Rakentaminen
Rakentamisprosessi alkaa. Rakentaminen toteutetaan valitun urakoitsijan toimesta. Pidä opettaja- ja oppilaskunta myös tässä vaiheessa kartalla siitä, miten prosessi etenee.
Read more
04
Materiaalit ja sisustaminen
Sisusta ja kalusta tila halutulla tavalla. Hyödynnä sisustuksessa koulusta jo löytyviä sisustuselementtejä.
Read more
05
Pelien valinta
Opetuspelisaliin kuuluvat olennaisesti pelit, joiden kautta oppiminen jatkuu myös oppituntien ulkopuolella.
Read more
06
Käyttöönotto
On tärkeää luoda yhteiset säännöt tilassa ja sen sisällä olevilla alueilla toimimiseen. Näin oppilaat tietävät, miten milläkin alueella toimitaan ja tavoitteen mukainen toiminta kyseisessä ympäristössä on jouhevaa.
Read more