Interested in this innovation?

Great! Our mission is to help innovations spread.

Contact the innovator here:

Nina Ekonoja

Bookmark the ones you like!

You can bookmark all your favorite innovations to your profile.

Ribbon FINLAND 100
Toimintamalli koulun ja nuorisotyön yhteistyön tiivistämiseen

Nuorisotyö kouluissa

Rovaniemi, Suomi
Toimintamallin avulla nuoriso- ja koulupalvelut tuodaan entistä lähemmäksi toisiaan. Tarkoitus on tukea ja kehittää yhteisöllisyyttä, lisätä osallisuutta ja helpottaa varhaista puuttumista ongelmatilanteisiin.
Introduction

Mistä on kyse?

Nina Ekonoja, Rovaniemen nuorisopalvelut
“Malli mahdollistaa nuorten hyvinvoinnin lisäämisen koulun ja nuorisopalveluiden yhteistyön tiivistymisen myötä.”

Nina Ekonoja, Rovaniemen nuorisopalvelut

Koulunuorisotyön tehtävä on olla mukana tukemassa nuorten kokonaisvaltaista kehitystä vaihtelevissa elämäntilanteissa siten, ettei nuori koe olevansa yksin asioidensa kanssa. Nuoren hyvinvointia tuetaankin parhaiten silloin, kun koulun ja nuorisotyön ammattilaiset toimivat tavoitteellisessa yhteistyössä keskenään.

Nuorisotyön tehtävänä on tukea nuoren kasvua useilla eri tavoilla. Nuorisotyö painottuu pääosin nuoren vapaa-ajalle, mutta koulunuorisotyössä nuoren kasvua tuetaan kouluympäristössä. Vapaa-ajan nuorisotyötä tehdään esimerkiksi nuorisotaloissa, jonne nuorilla on vapaa pääsy, tai erilaisten vapaa-ajan harrastekerhojen avulla.

Mallin tavoitteena on tukea nuoren kehittymistä aktiiviseksi kansalaiseksi sekä lisätä hyvinvointia. Tämän saavuttamiseksi on kolme keskeistä lähestymistapaa:

  • yhteisöllisyyden tukeminen ja kehittäminen
     
  • osallisuuden lisääminen, innostaminen ja aktivointi
     
  • ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen
     

Nuorisotyö kouluissa auttaa löytämään konkreettiset menetelmät näiden lähestymistapojen toteuttamiseksi omassa koulussa.

Nämä menetelmät ja tavoitteet määritetään aina koulun ja nuorisotoimen yhteistyössä ja ne on tärkeä kirjata ylös koulun ja nuorisotyön yhteiseen suunnitelmaan. Suunnitelman tehtävänä on tukea kaupungin kasvatusalan ydintoimijoiden eli sekä koulun että nuorisopalveluiden yhteistyötä. Tämän innovaation menestyksekäs toteuttaminen vaatiikin useiden tahojen sitoutumista johtoa myöten.

Koulunuorisotyön malli on syntynyt Rovaniemellä, jossa nuoriso-ohjaajat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä koulujen kanssa. Kouluissa tehtävä nuorisotyö on osa koko alueen nuorisotyötä, mikä tarkoittaa, että nuoriso-ohjaajat työskentelevät nuorisotilojen lisäksi myös kouluissa.

Read more ›
Innovation Overview
7 - 16
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2012
Established
-
Organisation
220
Views
Tips for implementation
Aikaa perinteisten oppituntien ulkopuolelta, nuorisotyön ja koulun henkilöresurssit.
Contact information
Nina Ekonoja
HundrED Review
Innovativeness

Nuorisotyön tuominen kouluihin tekee moniammatillisen yhteistyön mahdolliseksi, jolloin yhteistyöstä hyötyvät niin opettajat, nuorisotyöntekijät kuin oppilaatkin.

Impact

Nuorten ongelmat havaitaan ajoissa ja niihin voidaan puuttua olemassaolevien tuokioiden kautta.

Scalability

Jos alueella ei ole nuorisotyön toimijaa, yhteistyötä voi tehdä myös esimerkiksi kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Koulun tarpeen kartoittaminen
Mieti ja tutki, millaisesta yhteistyöstä nuorisotyön kanssa on hyötyä oppilaille.
Read more
02
Yhteistyön aloittaminen nuorisotyön ja koulun välillä
Miettikää, mitä yhteisiä tavoitteita teillä on, ja millaisia toimenpiteitä käytettävissä olevat resurssit mahdollistavat.
Read more
03
Yhteisen suunnitelman laatiminen
Tutustukaa siihen, miten muualla toimittu ja laatikaa suunnitelma yhdessä kaikkien osapuolten tarpeet huomioiden.
Read more
04
Suunnitelman toteutus
Toimikaa laaditun suunnitelman pohjalta ja arvioikaa säännöllisesti toiminnan toteutusta ja sen vaikutuksia. Muokatkaa mallia tarvittaessa arvioinnin pohjalta.
Read more
05
Suunnitelman seuranta ja arviointi
Arvioikaa säännöllisesti toiminnan toteutusta ja sen vaikutuksia. Muokatkaa mallia tarvittaessa arvioinnin pohjalta.
Read more