search
Search
clear

Contact innovator

Ribbon FINLAND 100
Toimintamalli koulun ja nuorisotyön yhteistyön tiivistämiseen

Nuorisotyö kouluissa

location_on Rovaniemi, Finland
Toimintamallin avulla nuoriso- ja koulupalvelut tuodaan entistä lähemmäksi toisiaan. Tarkoitus on tukea ja kehittää yhteisöllisyyttä, lisätä osallisuutta ja helpottaa varhaista puuttumista ongelmatilanteisiin.
Nina Ekonoja, Rovaniemen nuorisopalvelut
Malli mahdollistaa nuorten hyvinvoinnin lisäämisen koulun ja nuorisopalveluiden yhteistyön tiivistymisen myötä.

Nina Ekonoja, Rovaniemen nuorisopalvelut

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

7 - 16
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2012
Established
-
Organisation
370
Views
Updated on May 17th, 2022
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Koulunuorisotyön tehtävä on olla mukana tukemassa nuorten kokonaisvaltaista kehitystä vaihtelevissa elämäntilanteissa siten, ettei nuori koe olevansa yksin asioidensa kanssa. Nuoren hyvinvointia tuetaankin parhaiten silloin, kun koulun ja nuorisotyön ammattilaiset toimivat tavoitteellisessa yhteistyössä keskenään.

Nuorisotyön tehtävänä on tukea nuoren kasvua useilla eri tavoilla. Nuorisotyö painottuu pääosin nuoren vapaa-ajalle, mutta koulunuorisotyössä nuoren kasvua tuetaan kouluympäristössä. Vapaa-ajan nuorisotyötä tehdään esimerkiksi nuorisotaloissa, jonne nuorilla on vapaa pääsy, tai erilaisten vapaa-ajan harrastekerhojen avulla.

Mallin tavoitteena on tukea nuoren kehittymistä aktiiviseksi kansalaiseksi sekä lisätä hyvinvointia. Tämän saavuttamiseksi on kolme keskeistä lähestymistapaa:

  • yhteisöllisyyden tukeminen ja kehittäminen
     
  • osallisuuden lisääminen, innostaminen ja aktivointi
     
  • ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen
     

Nuorisotyö kouluissa auttaa löytämään konkreettiset menetelmät näiden lähestymistapojen toteuttamiseksi omassa koulussa.

Nämä menetelmät ja tavoitteet määritetään aina koulun ja nuorisotoimen yhteistyössä ja ne on tärkeä kirjata ylös koulun ja nuorisotyön yhteiseen suunnitelmaan. Suunnitelman tehtävänä on tukea kaupungin kasvatusalan ydintoimijoiden eli sekä koulun että nuorisopalveluiden yhteistyötä. Tämän innovaation menestyksekäs toteuttaminen vaatiikin useiden tahojen sitoutumista johtoa myöten.

Koulunuorisotyön malli on syntynyt Rovaniemellä, jossa nuoriso-ohjaajat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä koulujen kanssa. Kouluissa tehtävä nuorisotyö on osa koko alueen nuorisotyötä, mikä tarkoittaa, että nuoriso-ohjaajat työskentelevät nuorisotilojen lisäksi myös kouluissa.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Nuorisotyön tuominen kouluihin tekee moniammatillisen yhteistyön mahdolliseksi, jolloin yhteistyöstä hyötyvät niin opettajat, nuorisotyöntekijät kuin oppilaatkin.

Impact

Nuorten ongelmat havaitaan ajoissa ja niihin voidaan puuttua olemassaolevien tuokioiden kautta.

Scalability

Jos alueella ei ole nuorisotyön toimijaa, yhteistyötä voi tehdä myös esimerkiksi kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

May 2022
Finland 100
May 2019
100 views
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Koulun tarpeen kartoittaminen
Mieti ja tutki, millaisesta yhteistyöstä nuorisotyön kanssa on hyötyä oppilaille.
Read more
02
Yhteistyön aloittaminen nuorisotyön ja koulun välillä
Miettikää, mitä yhteisiä tavoitteita teillä on, ja millaisia toimenpiteitä käytettävissä olevat resurssit mahdollistavat.
Read more
03
Yhteisen suunnitelman laatiminen
Tutustukaa siihen, miten muualla toimittu ja laatikaa suunnitelma yhdessä kaikkien osapuolten tarpeet huomioiden.
Read more
04
Suunnitelman toteutus
Toimikaa laaditun suunnitelman pohjalta ja arvioikaa säännöllisesti toiminnan toteutusta ja sen vaikutuksia. Muokatkaa mallia tarvittaessa arvioinnin pohjalta.
Read more
05
Suunnitelman seuranta ja arviointi
Arvioikaa säännöllisesti toiminnan toteutusta ja sen vaikutuksia. Muokatkaa mallia tarvittaessa arvioinnin pohjalta.
Read more