Interested in this innovation?

Great! Our mission is to help innovations spread.

Contact the innovator here:

Hanna Pöyliö

Bookmark the ones you like!

You can bookmark all your favorite innovations to your profile.

Ribbon FINLAND 100
Lisätukea lukemaan opetteluun senioreiden avustuksella

Lukumummit ja -vaarit

Jyväskylä, Suomi
Lukumummit ja -vaarit käyvät koulussa lukemassa yhdessä niiden lasten kanssa, jotka tarvitsevat lukemiseen lisätukea. Lukutuokion aikana oppilas saa tehtävään koulutetun Lukumummin tai Lukuvaarin jakamattoman huomion ja positiivista kannustusta.
Introduction

Mistä on kyse?

“Opin mummilta vähän niinku paljon. Opin mikä on haiseva ja mikä on tuoksua – aika paljon uusia sanoja.”

10-vuotias oppilas

Lukutaito on yksi tärkeimmistä ja keskeisimmistä taidoista, joita tarvitaan elämässä pärjäämiseen. Lukutaito voidaan jakaa erilaisiin osa-alueisiin, mutta keskeistä on teknisen lukutaidon lisäksi lukemisen ymmärtäminen.

Lasten kokonaisvaltaisen lukutaidon heikentyminen monessa maassa on huolestuttava ilmiö, johon tulee kiinnittää huomiota niin koulussa kuin sen ulkopuolella. Heikko lukutaito vaikuttaa pääsääntöisesti negatiivisella ja rajoittavalla tavalla opinnoissa menestymiseen, koulutusvalintoihin sekä surullisimmissa tapauksissa työelämästä syrjäytymiseen.

Lisäksi globalisaation ja lisääntyneen kansainvälisen liikkuvuuden myötä myös maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä kouluissa on lisääntynyt. Kielen oppimisella on suuri merkitys koulunkäynnin sujumiselle ja näin myös laajemmin yhteiskuntaan kiinnittymisen kannalta.

Lukumummit ja -vaarit tarjoavat yhden ratkaisun lukutaidon heikkenemisen haasteeseen sekä yleisesti lisätukea tarvitsevien oppilaiden lukutaidon vahvistamiseen. Innovaatiossa senioreiden avulla voidaan lukutaitoa tukea jo alemmilta luokilta alkaen tehostetusti ja läsnäolevasti.

Hyvin perehdytetyt Lukumummit ja -vaarit toimivat mielellään opettajien apuna lasten lukutaidon vahvistamistyössä hektisen kouluarjen keskellä, vähentäen samalla myös hieman opettajan kuormitusta.

Lukumummit ja -vaarit käyvät lukemassa yhdessä lasten kanssa koulupäivän aikana noin puolen oppitunnin verran. Lukutuokioilla luetaan yhdessä kauno- tai tietokirjallisuutta ja keskustellaan luetusta. Tuokioille osallistuu pääsääntöisesti niitä oppilaita, joista on suurin huoli ja jotka tarvitsevat tehostetumpaa tukea lukutaidon kehittymiseen.

Lukumummit ja -vaarit ovat saaneet laadukkaan perehdytyksen tutkimukseen perustuviin tekniikoihin, joilla voidaan helpottaa lukutaidon sujuvoitumista ja uusien sanojen oppimista. Lukutuokioissa Lukumummi tai -vaari antaa jakamattoman huomionsa lapselle. Tuokiot sisältävät paljon kannustusta ja rohkaisua, ja Lukumummit ja -vaarit ovatkin omiaan kannustamaan lukemisharrastukseen pariin myös tuokioiden ulkopuolella.

Innovaatio on käytössä yli 60 suomalaisessa koulussa.

Read more ›
Innovation Overview
8 - 12
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2012
Established
-
Organisation
637
Views
Tips for implementation
Tilat lukutuokioille, aikaa vapaaehtoisten etsimiseen ja kouluttamiseen.
Contact information
Hanna Pöyliö
HundrED Review
Innovativeness

Innovaatio tuo pedagogisesti hyödyllisellä tavalla seniorit osaksi koulun arkea.

Impact

Laadukkaasti perehdytetyt vapaaehtoiset lisäävät oppilaiden uskoa oppimiseen ja saavat harjoittelemaan sinnikkäästi.

Scalability

Vapaaehtoiset koulutetaan koulun toimesta valmiiden materiaalien pohjalta, joten innovaation voi ottaa käyttöön missä vain.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Tarpeen kartoitus
Mieti alustavasti, ketkä oppilaat tarvitsevat tai hyötyisivät lisätuesta lukutaidon opetteluun tai vahvistamiseen. Mieti myös mitkä ajankohdat sopisivat parhaiten kyseisille oppilaille lukujärjestyksenne mukaisesti.
Read more
02
Yhteydenotto koordinaattoriin
Ota yhteyttä Mannerheimin Lastensuojeluliiton oman piirisi perhekeskuskoordinaattoriin.
Read more
03
Ohjeisiin tutustuminen
Lue huolellisesti MLL:lta saamasi opettajan ohjeet, jotta eteneminen toiminnassa on sujuvaa ja saat tarvittavan avun askarruttaviin kysymyksiin.
Read more
04
Tiedottaminen koululle ja koteihin
Toimita MLL:lta saamasi tiedote rehtorille sekä tiedote koteihin.
Read more
05
Oppilaiden valinta
Valitse oppilas, joka tarvitsee Lukumummin tai -vaarin tuen.
Read more
06
Materiaalin valinta
Valitse oppilasta motivoiva kauno- tai tietokirja.
Read more
Show more