We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. Read more

Accept
Reject
Spotlights
All articles
search
clear

Lukumummit ja -vaarit

Lisätukea lukemaan opetteluun senioreiden avustuksella

Lukumummit ja -vaarit käyvät koulussa lukemassa yhdessä niiden lasten kanssa, jotka tarvitsevat lukemiseen lisätukea. Lukutuokion aikana oppilas saa tehtävään koulutetun Lukumummin tai Lukuvaarin jakamattoman huomion ja positiivista kannustusta.

HundrED 2018

Overview

HundrED has selected this innovation to

HundrED 2018

Finland 100

Web presence

2012

Established

-

Children

1

Countries
Updated
March 2017
Opin mummilta vähän niinku paljon. Opin mikä on haiseva ja mikä on tuoksua – aika paljon uusia sanoja.

About the innovation

Mistä on kyse?

Lukutaito on yksi tärkeimmistä ja keskeisimmistä taidoista, joita tarvitaan elämässä pärjäämiseen. Lukutaito voidaan jakaa erilaisiin osa-alueisiin, mutta keskeistä on teknisen lukutaidon lisäksi lukemisen ymmärtäminen.

Lasten kokonaisvaltaisen lukutaidon heikentyminen monessa maassa on huolestuttava ilmiö, johon tulee kiinnittää huomiota niin koulussa kuin sen ulkopuolella. Heikko lukutaito vaikuttaa pääsääntöisesti negatiivisella ja rajoittavalla tavalla opinnoissa menestymiseen, koulutusvalintoihin sekä surullisimmissa tapauksissa työelämästä syrjäytymiseen.

Lisäksi globalisaation ja lisääntyneen kansainvälisen liikkuvuuden myötä myös maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä kouluissa on lisääntynyt. Kielen oppimisella on suuri merkitys koulunkäynnin sujumiselle ja näin myös laajemmin yhteiskuntaan kiinnittymisen kannalta.

Lukumummit ja -vaarit tarjoavat yhden ratkaisun lukutaidon heikkenemisen haasteeseen sekä yleisesti lisätukea tarvitsevien oppilaiden lukutaidon vahvistamiseen. Innovaatiossa senioreiden avulla voidaan lukutaitoa tukea jo alemmilta luokilta alkaen tehostetusti ja läsnäolevasti.

Hyvin perehdytetyt Lukumummit ja -vaarit toimivat mielellään opettajien apuna lasten lukutaidon vahvistamistyössä hektisen kouluarjen keskellä, vähentäen samalla myös hieman opettajan kuormitusta.

Lukumummit ja -vaarit käyvät lukemassa yhdessä lasten kanssa koulupäivän aikana noin puolen oppitunnin verran. Lukutuokioilla luetaan yhdessä kauno- tai tietokirjallisuutta ja keskustellaan luetusta. Tuokioille osallistuu pääsääntöisesti niitä oppilaita, joista on suurin huoli ja jotka tarvitsevat tehostetumpaa tukea lukutaidon kehittymiseen.

Lukumummit ja -vaarit ovat saaneet laadukkaan perehdytyksen tutkimukseen perustuviin tekniikoihin, joilla voidaan helpottaa lukutaidon sujuvoitumista ja uusien sanojen oppimista. Lukutuokioissa Lukumummi tai -vaari antaa jakamattoman huomionsa lapselle. Tuokiot sisältävät paljon kannustusta ja rohkaisua, ja Lukumummit ja -vaarit ovatkin omiaan kannustamaan lukemisharrastukseen pariin myös tuokioiden ulkopuolella.

Innovaatio on käytössä yli 60 suomalaisessa koulussa.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Innovaatio tuo pedagogisesti hyödyllisellä tavalla seniorit osaksi koulun arkea.

Impact

Laadukkaasti perehdytetyt vapaaehtoiset lisäävät oppilaiden uskoa oppimiseen ja saavat harjoittelemaan sinnikkäästi.

Scalability

Vapaaehtoiset koulutetaan koulun toimesta valmiiden materiaalien pohjalta, joten innovaation voi ottaa käyttöön missä vain.

Media

Reading Grandma Leena encourages everyone to refresh themselves by volunteering
Leena Hänninen, 75, is an active person in terms of voluntary work. During her working years, Hänninen was a founder and leader of a voluntary work center in Jyväskylä. After retirement, she has not had too many moments without activities. “Through volunteer work I have had a soft landing to retirement”, Leena describes.  As working as the president of a Finnish pensioner organization, Hänninen knows that especially men could be encouraged more to participate  in volunteering when they are about to retire. “We all know, that there are more seniors that are women in the first place, and that men will not attend our knitting clubs”, Leena laughs. “I think there could be more men attending the Reading Grandmas and Grandpas”, Leena suggests. Leena herself started within the project in the spring of 2016. “This program, targeted for immigrant students, is absolutely wonderful. I have grandchildren that are the same age with the students I read with. Unfortunately my grandchildren live further away, so this activity helps with my longing. The students are so open and sweet.” Leena memorizes the childhood period of her own children and as evening activities often took place due to work, the responsibility for reading bed time stories was left for Leena’s husband. “This reading activity is definitely for men also. The story telling of grandpas is something that children especially like.” But how may Leena still be so active, even though she is retired? Leena herself answers with laughter: “I guess it’s in the genes! I think once you start you cannot stop.” Leena refreshes herself by attending senior dances and by knitting in a group. Hänninen encourages all at her age: “Dare to try and you will find your place in the field of volunteering!”
Arvaa sana -korttipeli on täällä!
Arvaa sana -sananselityspeli on hauska peli, jossa teemana on Lukumummien ja -vaarien vapaa-ajan vietto ja hauskat arjen sattumukset. Tiimimme halusi tukea sanaston oppimista ja samalla innostaa lapsia käyttämään suomen kieltä.  Pelissä selitetään sanoja vuorotellen, ja se sisältää 45 kuvakorttia ja 45 sanakorttia. Kortit luotiin Lukumummeille ja -vaareille luodun kyselyn perusteella. Sanoja selitetään eri tavoilla, ja pelaajat saavat pisteitä sekä selittämällä että oikein arvaamalla.  Mutta miksi teimme korttipelin? Hyvä peli on toisaalta haastava, toisaalta hauska tapa oppia ja sen parissa voi testata omia rajojaan turvallisesti. Lisäksi mitä hyötyä pelaamisesta tutkitusti on?: • PELATESSA JOUTUU KÄYTTÄMÄÄN AIVOISTA MYÖS VÄHEMMÄN KÄYTETTYJÄ OSIA MIKÄ TEHOSTAA AIVOJEN KÄYTTÖÄ. • PELEILLÄ JA MOTIVAATIOLLA ON YHTEYS JA PELIT LISÄÄVÄTKIN OPISKELUMOTIVAATIOTA. • PELIT VOIVAT LISÄTÄ KESKITTYMISTÄ JA TUODA ILOA OPPIMISEEN. • PELIT MAHDOLLISTAVAT ITSENÄISEN ETENEMISEN ILMAN OPETTAJAA • TEKEMINEN JA ITSE KOKEILEMINEN OVAT TEHOKKAITA TAPOJA OPPIA • OPPIMISPELIT SOVELTUVAT MUIDENKIN KUIN RUTIININOMAISTEN TAITOJEN OPETTAMISEEN. Monet pelaamiseen liittyvät tilanteet ovat hyviä myös kielen harjoittelun kannalta. Tällaisia ovat erilaiset vuorovaikutustilanteet sekä tarve asioiden, tunteiden ja tahdon ilmaisemiseen. Arvaa sana -sananselityspeli luo hyvät puitteet uuden oppimiselle. Haluaisitko tämän pelin? Lataa peli pdf-muodossa harmaasävyisenä nettisivuiltamme: https://lukumummitjavaarit.fi/toiminta/oheistoiminta/arvaa-sana-korttipeli/Voit myös tilata sen Niilo Mäki Instituutin kaupasta täältä: http://kauppa.nmi.fi

Implementation steps

Tarpeen kartoitus
Mieti alustavasti, ketkä oppilaat tarvitsevat tai hyötyisivät lisätuesta lukutaidon opetteluun tai vahvistamiseen. Mieti myös mitkä ajankohdat sopisivat parhaiten kyseisille oppilaille lukujärjestyksenne mukaisesti.
Yhteydenotto koordinaattoriin
Ota yhteyttä Mannerheimin Lastensuojeluliiton oman piirisi perhekeskuskoordinaattoriin.

Löydät piirit täältä.

Kerro, että olisit halukas Lukumummi/-vaari -yhteistyöhön.

MLL:n oman piirisi perhekeskuskoordinaattori auttaa sinua löytämään Lukumummin tai -vaarin luokallesi; MLL kouluttaa Lukumummin tai -vaarin vapaaehtoistehtäväänsä ja antaa hänelle toiminnassa tarvittavat materiaalit.

Materiaaliin kuuluu mm. Vapaaehtoisen opas sekä kirjanmerkki lukutuokioille.

Ohjeisiin tutustuminen
Lue huolellisesti MLL:lta saamasi opettajan ohjeet, jotta eteneminen toiminnassa on sujuvaa ja saat tarvittavan avun askarruttaviin kysymyksiin.
Tiedottaminen koululle ja koteihin
Toimita MLL:lta saamasi tiedote rehtorille sekä tiedote koteihin.
Oppilaiden valinta
Valitse oppilas, joka tarvitsee Lukumummin tai -vaarin tuen.

Tukea tarvitseva oppilas voi olla sellainen, jonka sujuva lukutaito kaipaa harjoitusta, kehittyvä lukutaito vahvistamista tai rohkeutta, tai esimerkiksi maahanmuuttajataustainen oppilas, jonka sanavaraston kehittymistä Lukumummi tai -vaari voi tukea.

Voit valita myös useamman oppilaan, mikäli vapaaehtoisella on aikaa tavata useampi oppilas.

Materiaalin valinta
Valitse oppilasta motivoiva kauno- tai tietokirja.
Tapaaminen Lukumummin tai -vaarin kanssa
Tapaa Lukumummi tai -vaari ja sovi hänen kanssaan käytännön järjestelyistä.

Sopikaa yhdessä säännöllinen aika ja paikka viikoittaiselle lukutuokiolle.

Sopikaa myös siitä, kauanko toiminta kestää. Onko kyseessä esimerkiksi koko lukuvuoden kestävä toiminta vai lyhyempi ajanjakso?

Vaihda yhteystietoja Lukumummin tai -vaarin kanssa, jotta voitte ilmoittaa puolin ja toisin mahdollisista muutoksista sovittuun käytäntöön.

Lukumummin tai -vaarin esittely
Valitse oppilasta motivoiva kauno- tai tietokirja. Esittele Lukumummi tai -vaari koko koulun henkilökunnalle sekä luokalle, jossa hän toimii. Löydät tarkemmat ohjeet käytännön toteutusehdotuksesta opettajan ohjeistasi.
Lukumummi tai -vaari koulun arjessa
Toteuttakaa sopimianne lukutuokioita suunnitelmasi, annettujen tarkempien ohjeitten ja koulutetun vapaaehtoisen seniorin kanssa sopimanne ajanjakson ajan.

Tapaa Lukumummi tai -vaari jokaisen viikoittaisen lukutuokion yhteydessä vähintään pienen hetken ajan, jotta yhteys välillänne säilyy ja jotta olet ajantasalla oppilaasi kehittymisestä ja kokemuksista.

                       

Päätöstuokion järjestäminen
Pidä päätöstuokio heti toiminnan loputtua yhdessä Lukumummin tai -vaarin kanssa sekä luokassa että kahden kesken.

Tarkoituksena on, että kahdenkeskisessä tuokiossa pääsette keskustelemaan lukukerroista;

  • Miten lukutuokiot sujuivat?
  • Millaiset kokemukset toiminnasta kummallekin jäi?
  • Oliko tuokioiden pitämisessä haasteita?
  • Entä mitä havaintoja oppilaan lukutaidon kehittymisestä huomattiin?

Sopikaa yhdessä myös mahdollisesta jatkosta.

Luokassa pidettävässä päätöstuokiossa tarkoituksena on etenkin tuoda esille oppilaan kehittyminen ja sanoa yhteisesti näkemiin Lukumummille tai -vaarille.

Tarkemmat ohjeet päätöstuokion pitämiseen löydät myös opettajan ohjeistasi.

Palautteen antaminen
Täytä Lukumummilta tai -vaarilta saamasi kyselylomake ja palaute se hänelle. Hän toimittaa palautelomakkeen MLL:lle.
Päätöstuokion järjestäminen
Pidä päätöstuokio heti toiminnan loputtua yhdessä Lukumummin tai -vaarin kanssa sekä luokassa että kahden kesken.

Luokassa pidettävässä päätöstuokiossa tarkoituksena on etenkin tuoda esille oppilaan kehittyminen ja sanoa yhteisesti näkemiin Lukumummille tai -vaarille.

Tarkoituksena on, että kahdenkeskisessä tuokiossa pääsette keskustelemaan lukukerroista. Miten lukutuokiot sujuivat? Millaiset kokemukset toiminnasta jäi? Oliko tuokioiden pitämisessä haasteita? Entä mitä havaintoja oppilaan lukutaidon kehittymisestä huomattiin? Sopikaa yhdessä myös mahdollisesta jatkosta.

Tarkemmat ohjeet päätöstuokion pitämiseen löydät myös Opettajan oppaastasi.

Spread of the innovation

loading map...