search
Search
clear

Contact innovator

Ribbon FINLAND 100
Tapoja lisätä kielitietoisuutta kaikkiin oppiaineisiin

Kielitietoinen opetus

location_on Espoo, Finland
Kielitietoisuus tarkoittaa kielenkäytön tilanteiden, tekstien ja kielen piirteiden tietoista havainnoimista. Tämän mallin avulla tuetaan etenkin ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajaoppilaita kiinnittämällä huomiota opetuksen kielenkäytön tilanteisiin.
Kielitietoisuus on avainasemassa, kun halutaan ymmärtää, millaisin valmiuksin maahanmuuttajataustaiset oppilaat kohtaavat koulukontekstin haastavia kielenkäyttötilanteita.

Elisa Repo, tohtorikoulutettava ja kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

ALL
Target Group
-
Children/Users
1
Country
2014
Established
-
Organisation
1 774
Views
Updated on February 1st, 2021
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Kielitietoisen opetuksen tavoitteena on edistää koulutuksellista tasa-arvoa. Ihmiset liikkuvat entistä enemmän paikasta toiseen, ja koululla on keskeinen rooli yhteiskuntaan integroitumisessa. Kun opetuksen kieli on eri kuin oppilaan äidinkieli, opettajan on kiinnitettävä erityistä huomiota opetuksen kielenkäyttöön.

Kielellä on suuri rooli oppimisen välineenä. Kielitietoisen opetuksen tavoitteena on auttaa opettajia kiinnittämään huomiota opetuksen kielenkäytöllisiin tilanteisiin – toisin sanoen lisätä opettajien kielitietoisuustaitoja.

Kielitietoisuus tarkoittaa kielenkäytön tilanteiden, tekstien ja kielen piirteiden tietoista havainnoimista. Opettajan näkökulmasta eri tieteenaloille tyypilliset puhumisen tai kirjoittamisen tavat tehdään näkyväksi oppilaille. Tiedonalan kieltä ovat esimerkiksi tärkeimmät käsitteet, jotka toimivat porttina tiedon omaksumiseen. Oppilaalle kielitietoinen opetus näkyy siten, että häntä kannustetaan ihmettelemään tuttuja kielenkäyttötilanteita ja annetaan työkaluja siihen.

Kielitietoisen opetuksen ydintä on myös metatiedon näkyväksi tekeminen: Miten oppitunti etenee? Miten kirjoitetaan esseevastaus kokeessa? Mitä tarkoittaa määritelmä? Miten tärkeät käsitteet löytyvät kunkin tiedonalan tekstilajeista? Missä järjestyksessä neuvottelu etenee? Millaista kieltä käytetään asiakaspalvelutilanteessa?

Kielitietoisesta opetuksesta hyötyvät kaikki oppilaat. Erityistä tarvetta kielitietoiselle opetukselle on sellaisissa opetusryhmissä, jotka ovat kielitaidon tai tekstitaitojen osalta heterogeenisiä eli oppilailla on isoja eroja taidoissa. Oppilaiden taidot ja kiinnostus eroavat sen suhteen, miten kieltä ja tekstejä käytetään kotona ja lähiympäristössä.

Kielitietoisesta opetuksesta on hyötyä myös suomi toisena kielenä -opetuksessa, sillä ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajaoppilaiden on todettu menestyvän koulussa kantaväestöä heikommin. Sama ilmiö on havaittu maasta riippumatta. Kielitietoisella opetuksella pyritään myös pienentämään maahanmuuttajataustaisten ja muiden oppilaiden välistä oppimistulosten kuilua.

Tällä sivulla esitellään viisi tapaa harjoittaa kielitietoista opetusta omassa opetuksessa. Niistä voi ottaa käyttöön yhden tai useamman oman ryhmän tarpeiden mukaan.

Videolla tohtorikoulutettava Elisa Repo kertoo kielitietoiseen opetukseen liittyvästä väitöskirjatutkimukstaan.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Innovaatio auttaa havaitsemaan piileviä toimintamalleja ja muuttamaan niitä maahanmuuttajaoppilaille hyödyllisellä tavalla.

Impact

Kielitietoisen opetuksen avulla maahanmuuttajaoppilaat ymmärtävät paremmin erilaiset kielenkäytön tilanteet. Tämä edistää integraatiota.

Scalability

Jokainen opettaja on myös äidinkielensä tai alueen virallisen kielimuodon opettaja ja kaikkialla on oppilaita eri kieliryhmistä.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

May 2019
500 views
October 2017
Finland 100
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Oman aineen tekstit
Tutustu oman oppiaineesi teksteihin kielenkäytön näkökulmasta.
Read more
02
Oppitunnin rakenne
Oppitunnin rakenteen näkyväksi tekeminen auttaa oppilaita jäsentämään tuntia ja havainnoimaan sitä. Tämä vaatii metakieltä: tänään aloitamme… sen jälkeen… lopuksi...
Read more
03
Monikielisyys koulun arjessa
Tavoitteena on tehdä oppilaat tietoiseksi siitä, että jokainen on monikielinen.
Read more
04
Kielenkäytön tavat eri tilanteissa
Käydään läpi, että erilaisiin tilanteisiin muodostuu erilaiset tavat käyttää kieltä, koska niiden sosiaaliset päämäärät ovat erilaiset.
Read more
05
Kielitietoinen arviointi
Reflektoi oppimisprosessia ja kielennä sitä, mitä tuli tehtyä. Mitä kielen osaaminen ja kielenopiskelu oppiaineessasi tarkoittavat?
Read more