Contact innovator

Ribbon FINLAND 100
Keinoja vieraiden kielten opettamiseen digitaalisessa maailmassa

Kieli, kommunikaatio & teknologia

location_on Helsinki, Finland
Innovaatio sisältää pieniä toimintavinkkejä kieltenopetukseen. Erityisenä päinopisteenä on kielikasvatus, jolla pyritään vahvistamaan oppilaiden kykyä toimia erilaisissa kieliympäristöissä.
Haluamme kehittää kieltenopetusta hyödyntäen opetusteknologiaa. Olemme suunnitelleet kielenopetusta yhdessä eri kielten opettajien kanssa hyödyntäen eri kielten ominaispiirteitä yleisesti kieltenopetuksessa.

- Sampo Lokki, apulaisrehtori

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

7 - 16
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2015
Established
-
Organisation
219
Views
Updated on February 1st, 2021
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Globalisoituvassa maailmassa kielitaito on entistä tärkeämmässä asemassa maiden ihmisten välisessä kommunikaatiossa. Myös työelämässä tarvitaan monipuolista kielitaitoa sekä valmiutta toimia erilaisissa kieliympäristöissä. Samanaikaisesti kielten opetus digitalisoituu.

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa opettajia kannustetaan laaja-alaiseen yhteistyöhön kollegoiden kanssa. Toisaalta kielten opetuksen keskiöön on nostettu kielikasvatus, jolla pyritään toiminnallisen kielitaidon vahvistamiseen eli taitoon toimia autenttisessa kieliympäristössä. Tähän päästään muun muassa oppilaan vuorovaikutustaitoja kehittämällä.

Helsingin Suomalainen Yhtenäiskoulu (SYK) on erikoistunut etenkin vieraiden kielten opettamiseen – koulussa opetellaan vieraina kielinä muun muassa ranskaa, saksaa, venäjää ja englantia. Kielenopetuksen tavoitteena on saada lapset käyttämään monipuolisesti opiskelemiaan kieliä. Erityisesti huomiota kiinnitetään siihen, miten oppilas voi näyttää omaa osaamistaan ja omia mielenkiinnon kohteitaan.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Kieltenopetusta viedään enemmän käytön suuntaan käyttäen oppilaiden elämästä ja omista kiinnostuksenkohteista ammentavia tehtäviä.

Impact

Vieraiden kielten käyttö erilaisissa yhteyksissä sujuvoituu.

Scalability

Malli toimii myös niissä kunnissa ja alueilla, joissa kielten opettajilla ei ole saman kielen opettajakollegaa.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

May 2019
100 views
December 2017
Finland 100
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Tee yhteistyötä
Keskustele kollegoiden kanssa ja ehdota yhteistyötä.
Read more
02
Löydä ja herätä kielitietoisuus
Opettajan on tärkeä havainnoida koulun kieliympäristöä eli koulussa puhuttua ja kirjoitettua kieltä.
Read more
03
Tunnista oppilaan taidot ja osaaminen sekä arvosta niitä
Anna oppilaan näyttää oma osaamisensa ja harrastuneisuutensa. Luota oppilaan taitoihin ja tue niiden kehittymistä.
Read more
04
Vinkkejä kieltenopetuksen tunneille
Alla on listattuna kaikkiin kieliin sopivia oppimistehtäviä tai arviointikokonaisuuksia, joita voit hyödyntää. Toteuttaessasi tehtävät sähköisinä, etsi sinulle ja oppilaillesi sopivat sähköiset sovellukset ja ohjelmat (esim. Book Creator).
Read more
05
Kielitempaukset
Kielten välisissä yhteisissä kielitempauksissa halutaan herättää oppilaiden kielitietoisuutta leikkien ja pelien avulla. Koulussa voidaan järjestää myös kieltenopetukseen liittyviä kielitempauksia.
Read more