Interested in this innovation?

Great! Our mission is to help innovations spread.

Contact the innovator here:

V

Bookmark the ones you like!

You can bookmark all your favorite innovations to your profile.

Ribbon FINLAND 100
Varhaisen puuttumisen malli syrjäytymisen ehkäisemiseen

Icehearts

Vantaa, Suomi
Icehearts-toiminta on ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä joukkueurheilun avulla. Se tarjoaa lapsilähtöistä, kokonaisvaltaista ja pitkäkestoista tukea koulutyöhön erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille.
Introduction

Mistä on kyse?

“Uskomme omaan tekemiseemme ja olemme tarpeen juuri niissä väleissä, joihin perheet ja lapset putoavat peruspalveluverkoissa. Tämä on ollut meille rakas työ jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan.”

Ville Turkka, johtava asiantuntija

Nuorten syrjäytyminen on moniulotteinen ilmiö ja vakava ongelma, jolla on kauaskantoisia heijastevaikutuksia moniin eri yhteiskunnan osa-alueisiin.

Syrjäytyminen koskettaa lapsen ja nuoren henkisen hyvinvoinnin ja elämän eri osa-alueiden lisäksi hänen ympäristöään, kuten koulumaailmaa ja omaa luokkayhteisöä.

Syrjäytymisen uhka on usein nähtävissä jo varsin varhaisessa vaiheessa ja koulussa syrjäytymiseen liittyvät ongelmat näkyvätkin muun muassa käytöshäiriöinä, poissaoloina ja alisuoriutumisena. Haasteet koulunkäynnissä vaikeuttavat monesti myös jatko-opintoihin pääsyä.

Icehearts on kehitetty lasten ja nuorten syrjäytymisen sekä koulupudokkuuden ehkäisyyn.

Lapset ja nuoret, jotka ovat vaikeuksissa koulussa, ovat usein vaikeuksissa myös muilla elämän osa-alueilla. Icehearts-toimintamallissa kootaan yhteen ryhmä lapsia, joista on ammatillisin perustein syntynyt erityinen huoli, sekä lapsia, joilla ei muutoin olisi mahdollisuutta ottaa osaa harrastustoimintaan esimerkiksi perheen taloudellisen tilanteen vuoksi.

Koottu ryhmä tomii joukkueena jonkin joukkueurheilulajin saralla. Jokaisella perustetun ryhmän eli joukkueen lapsella on oma Icehearts-kasvattajansa, joka sitoutuu olemaan lapsen rinnalla 12 vuotta.

Lapset ja nuoret saavat kokea olevansa osa joukkuetta ja saavat elämäänsä tueksi luotettavan aikuisen. Joukkueurheilu sekä ammattimainen tuki- ja kasvatustoiminta tukevat lasta kokonaisvaltaisesti niin kotona, koulussa kuin vapaa-ajalla.

 

Koulussa Icehearts-kasvattaja tukee lasten koulutyötä ja helpottaa näin opettajan työtä koululuokassa. Kasvattajat auttavat asioiden hoitamista lasten ja koulun välillä osallistuen tiiviisti perheiden kanssa työskentelyyn. He myös toimivat niin sanottuina tulkkeina haastavissa tilanteissa kodin ja koulun välillä.

Innovaation stepeissä kerrotaan, miten uutta Icehearts-toimintaa on mahdollista alkaa järjestää.

Read more ›
Innovation Overview
6 - 18
Age Group
-
Children/Users
1
Country
1996
Established
-
Organisation
262
Views
Tips for implementation
50 000 € vuosibudjetti 12 vuoden ajan. Icehearts kestää esikoulusta täysi-ikäisyyteen.
Contact information
V
HundrED Review
Innovativeness

Icehearts on poikkeuksellinen toimintamalli lasten ja nuorten syrjäytymisen ja koulupudokkuuden ehkäisyyn.

Impact

Toimintaan osallistuvat lapset ja nuoret voivat paremmin ja heidän koulutyönsä sujuu paremmin. Opettajien työ helpottuu ja koko kouluyhteisö hyötyy.

Scalability

Malli on sovellettavissa hyvin erilaisiin ympäristöihin, mutta vaatii pitkän aikavälin taloudellisen sitoutumisen esimerkiksi kunnan taholta.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Tutustu Icehearts ry:n toimintaan
Icehearts ry on järjestö, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä, edistää lasten ja nuorten sosiaalisia taitoja sekä luoda lapsille pitkäkestoinen ja turvallinen aikuisen läsnäolo läpi kasvun nivelvaiheiden.
Read more
02
Icehearts-joukkueen ehdottaminen alueellesi
Mikäli kiinnostuit Icehearts:n toiminnasta ja koet, että alueellasi tai koulussasi olisi tarvetta Icehearts-kasvattajille, ehdota omalle alueellesi uutta Icehearts-joukkuetta.
Read more
03
Tarpeen kertominen päätöksentekijöille
Kerro oma huolesi ja jaa se toisten kanssa päätöksentekijöille.
Read more
04
Icehearts-joukkueen perustaminen
Kun päätös Icehearts-joukkueen perustamisesta on kunnan tasolla tehty myönteisesti, aloitetaan Icehearts-joukkueen kokoaminen.
Read more
05
Työskentelyn aloittaminen Icehearts-kasvattajan kanssa
Yhteistyö Icehearts-kasvattajan kanssa luokkatasolla kannattaa aloittaa sopimalla käytännön asioista, tuen antamisen muodoista ja muista toiminnan ääriviivoista.
Read more