We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. Read more

Accept
Reject
Spotlights
All articles
search
clear

Icehearts

Varhaisen puuttumisen malli syrjäytymisen ehkäisemiseen

Icehearts-toiminta on ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä joukkueurheilun avulla. Se tarjoaa lapsilähtöistä, kokonaisvaltaista ja pitkäkestoista tukea koulutyöhön erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille.

HundrED 2018

Overview

HundrED has selected this innovation to

HundrED 2018

Finland 100

Web presence

1996

Established

-

Children

1

Countries
Updated
March 2017
Uskomme omaan tekemiseemme ja olemme tarpeen juuri niissä väleissä, joihin perheet ja lapset putoavat peruspalveluverkoissa. Tämä on ollut meille rakas työ jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan.

About the innovation

Mistä on kyse?

Nuorten syrjäytyminen on moniulotteinen ilmiö ja vakava ongelma, jolla on kauaskantoisia heijastevaikutuksia moniin eri yhteiskunnan osa-alueisiin.

Syrjäytyminen koskettaa lapsen ja nuoren henkisen hyvinvoinnin ja elämän eri osa-alueiden lisäksi hänen ympäristöään, kuten koulumaailmaa ja omaa luokkayhteisöä.

Syrjäytymisen uhka on usein nähtävissä jo varsin varhaisessa vaiheessa ja koulussa syrjäytymiseen liittyvät ongelmat näkyvätkin muun muassa käytöshäiriöinä, poissaoloina ja alisuoriutumisena. Haasteet koulunkäynnissä vaikeuttavat monesti myös jatko-opintoihin pääsyä.

Icehearts on kehitetty lasten ja nuorten syrjäytymisen sekä koulupudokkuuden ehkäisyyn.

Lapset ja nuoret, jotka ovat vaikeuksissa koulussa, ovat usein vaikeuksissa myös muilla elämän osa-alueilla. Icehearts-toimintamallissa kootaan yhteen ryhmä lapsia, joista on ammatillisin perustein syntynyt erityinen huoli, sekä lapsia, joilla ei muutoin olisi mahdollisuutta ottaa osaa harrastustoimintaan esimerkiksi perheen taloudellisen tilanteen vuoksi.

Koottu ryhmä tomii joukkueena jonkin joukkueurheilulajin saralla. Jokaisella perustetun ryhmän eli joukkueen lapsella on oma Icehearts-kasvattajansa, joka sitoutuu olemaan lapsen rinnalla 12 vuotta.

Lapset ja nuoret saavat kokea olevansa osa joukkuetta ja saavat elämäänsä tueksi luotettavan aikuisen. Joukkueurheilu sekä ammattimainen tuki- ja kasvatustoiminta tukevat lasta kokonaisvaltaisesti niin kotona, koulussa kuin vapaa-ajalla.

 

Koulussa Icehearts-kasvattaja tukee lasten koulutyötä ja helpottaa näin opettajan työtä koululuokassa. Kasvattajat auttavat asioiden hoitamista lasten ja koulun välillä osallistuen tiiviisti perheiden kanssa työskentelyyn. He myös toimivat niin sanottuina tulkkeina haastavissa tilanteissa kodin ja koulun välillä.

Innovaation stepeissä kerrotaan, miten uutta Icehearts-toimintaa on mahdollista alkaa järjestää.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Icehearts on poikkeuksellinen toimintamalli lasten ja nuorten syrjäytymisen ja koulupudokkuuden ehkäisyyn.

Impact

Toimintaan osallistuvat lapset ja nuoret voivat paremmin ja heidän koulutyönsä sujuu paremmin. Opettajien työ helpottuu ja koko kouluyhteisö hyötyy.

Scalability

Malli on sovellettavissa hyvin erilaisiin ympäristöihin, mutta vaatii pitkän aikavälin taloudellisen sitoutumisen esimerkiksi kunnan taholta.

Media

Implementation steps

Tutustu Icehearts ry:n toimintaan
Icehearts ry on järjestö, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä, edistää lasten ja nuorten sosiaalisia taitoja sekä luoda lapsille pitkäkestoinen ja turvallinen aikuisen läsnäolo läpi kasvun nivelvaiheiden.

Icehearts:n toiminta käynnistyi vuonna 1996 ja laajentui nopeasti valtakunnalliseksi. Tällä hetkellä Icehearts-joukkueita on 31 kymmenellä eri paikkakunnalla ympäri Suomen. Joukkueet toimivat välineinä sosiaalityön tekemiseen, jota Icehearts-kasvattajat tekevät tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastusympäristön lisäksi heidän kouluissaan ja vapaa-ajalla.

Toimintamallissa työskennellään poikkihallinnollisesti yhdessä sosiaali- ja sivistystoimen ammattilaisten kanssa.

 

Voit tutustua Icehearts ry:n toimintaan ja sen eri osa-alueisiin tarkemmin täältä.

Tästä löydät esitteen, jonka kautta toimintaa avataan tiivistetysti aina järjestön strategiasta ja toiminnan syventämisestä koulutyön elementteihin sekä kasvattajan tehtäviin.

Icehearts-joukkueen ehdottaminen alueellesi
Mikäli kiinnostuit Icehearts:n toiminnasta ja koet, että alueellasi tai koulussasi olisi tarvetta Icehearts-kasvattajille, ehdota omalle alueellesi uutta Icehearts-joukkuetta.

Ota yhteys rehtoriin, kaupungin päätöksentekijöihin sekä Icehearts-toimijoihin.

Icehearts ry:ssä voit ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin:

Teemu Vartiamäki
teemu.vartiamaki@icehearts.fi
+358 40 59 26 122

Ville Turkka
ville.turkka@icehearts.fi
+358 40 55 81 095

Kaupungin ja koulujen päätöksentekijöiden yhteystiedot löydät kuntasi verkkosivuilta.

Mikäli alueellasi on jo Icehearts-toimintaa, voit olla yhteydessä alueesi Icehearts-kasvattajaan ja ehdottaa joukkueeseen lasta luokaltasi.

Jos luokallasi on jo Icehearts-joukkueeseen kuuluva lapsi, voit pyytää suoraan kasvattajaa avuksesi luokkaan. Icehearts-kasvattaja toimii niissä luokissa, joissa on Icehearts-joukkueeseen kuuluvia lapsia.

Icehearts-toimintaa harjoittavien alueiden kasvattajien yhteystiedot löydät  täältä.

Huomioitavaa

Icehearts-joukkue voidaan perustaa, kun kunta ja Icehearts ovat tehneet toiminnasta sopimuksen. Kuntapäättäjiltä voi tiedustella Icehearts-toiminnan aloittamisen mahdollisuutta, tällöin tarve tulee tietoon oikealle taholle.

Vuosibudjetti joukkueelle on noin 50 000€ ja joukkueen kesto on 12 vuotta. Siksi joukkue perustetaan vasta, kun kunta sitoutuu sen rahoittamiseen.

Joukkueen lajivalinta on kasvattajan päätös ja se voikin olla mikä tahansa joukkueurheilulaji. Joukkueen perustamisesta päättää kunta yhdessä Iceheartsin kanssa.

Tarpeen kertominen päätöksentekijöille
Kerro oma huolesi ja jaa se toisten kanssa päätöksentekijöille.

Jos koulussasi on tarvetta sitoutuneille kasvattajille jotka auttavat oppitunneilla ja tukevat erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja näiden perheitä koko peruskoulun ajan, Icehearts-toimintamalli vastaa tähän tarpeeseen.

Kun päätöksentekijät saavat kentän opettajilta, kouluavustajilta ja rehtoreilta riittävästi viestiä toiminnan tarpeesta, toimeen tartutaan todennäköisemmin.

Icehearts-joukkueen perustaminen
Kun päätös Icehearts-joukkueen perustamisesta on kunnan tasolla tehty myönteisesti, aloitetaan Icehearts-joukkueen kokoaminen.

Icehearts-joukkue kootaan alueellisesti tukea tarvitsevista lapsista yhdessä varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen kanssa. Lapset voivat olla useammastakin koulusta.

Icehearts-kasvattajalla on yleensä yksi pääkoulu ja muissa kouluissa hän työskentelee tarpeen mukaan. Koulut määräytyvät Icehearts-joukkueen lasten mukaan – kasvattaja siis seuraa lapsia heidän kouluihinsa.

Työskentelyn aloittaminen Icehearts-kasvattajan kanssa
Yhteistyö Icehearts-kasvattajan kanssa luokkatasolla kannattaa aloittaa sopimalla käytännön asioista, tuen antamisen muodoista ja muista toiminnan ääriviivoista.

Icehearts-kasvattaja tukee oppimisvaikeuksista tai käytöshäiriöistä lasta toimimalla avustajan tavoin koululuokassa. Kasvattaja sopii yhdessä opettajan kanssa, mikä on paras tapa tukea. Välitunneilla Icehearts-kasvattaja toimii apuna oppilaalle haastavissa sosiaalisissa tilanteissa sekä mahdollisissa riitatilanteissa. Retkillä ja leirikouluissa Icehearts-kasvattaja toimii niin sanottuna lisäresurssina. Koulupäivän jälkeen Icehearts-kasvattaja voi myös esimerkiksi auttaa läksyissä tai kokeisiin luvussa.

Mikäli oppilaalla on vaikea elämäntilanne, Icehearts-kasvattaja on tukena niin oppilaalle kuin hänen perheelleen ja siten rauhoittaa koulunkäyntiä kulkien oppilaan rinnalla. Vapaa-ajalle Icehearts-kasvattaja tarjoaa tekemistä ja liikuntaa koulutyön tasapainottamiseksi.

Huomioitavaa

Kasvattaja tulee luokkaan opettajan suostumuksella ja tavoite on auttaa Icehearts-lapsia ja opettajaa. Tarkoituksena Icehearts-kasvattajalla ei ole kertoa, miten opetetaan tai esimerkiksi arvostella opettajan työskentelyä, vaan toimia yhteistyössä opettajan kanssa tukien tarvitsevia lapsia.

Spread of the innovation

loading map...