search
Search
clear

Contact innovator

Ribbon FINLAND 100
Työkaluja henkisen vahvuuden ja vuorovaikutustaitojen lisäämiseen

Elämäntaitojen ja hyvinvoinnin opettaminen koulussa

location_on Espoo, Finland
Innovaatiossa avataan viiden eri elämäntaito-oppitunnin sisältö ja toteutus. Oppituntisisällöissä annetaan ohjeistettujen harjoitteiden lisäksi työkaluja ja keinoja opettajille kehittää omaa elämäntaito-osaamistaan ja perehtyä kuhunkin osa-alueeseen tarkemmin.
Opettamalla lapsille ja nuorille hyvinvointia ja elämäntaitoja koulussa annamme heille arvokkaan perinnön elämää varten, joiden avulla yhä useampi nuori voi tulevaisuudessa elää hyvää, onnellista ja merkityksellistä elämää!

Viivi Pentikäinen

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

6 - 18
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2015
Established
-
Organisation
6 711
Views
Updated on May 17th, 2022
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Elämäntaidot tarkoittavat taitoja, joita tarvitaan, jotta ihminen voisi elää mahdollisimman onnellista ja merkityksellistä elämää, voida hyvin sekä kasvaa täyteen kukoistukseensa. Onnellisen ja merkityksellisen elämän toteutumiseen katsotaan tässä vaikuttavan muun muassa oma henkinen hyvinvointi, itsetuntemus, taidot arvostaa toisten ihmisyyttä sekä yhteisöllisen hyvinvoinnin aktiivinen edistäminen.

Opettamalla lapsille elämäntaitoja ja hyvinvointitaitoja koulussa vahvistetaan lasten ja nuorten henkistä hyvinvointia nyt ja tulevaisuutta varten. Tavoitteena on myös, että inhimillinen pahoinvointi vähenee näiden taitojen oppimisen avulla.

Elämäntaitojen opetus hyödyntää positiivisen psykologian parissa kehittynyttä positiivisen pedagogiikan ja positiivisen oppimisen tutkimusta ja sovelluksia. Kun lapset oppivat koulussa systemaattisesti näitä tutkimuksiin perustuvia elämäntaitoja kuten onnellisuustaitoja, vahvuustaitoja, ratkaisutaitoja, tunnetaitoja, läsnäolotaitoja, vuorovaikutustaitoja, ihmissuhdetaitoja, itsensäjohtamisen taitoja ja myötätuntotaitoja, heistä kasvaa kokonaisia ja henkisesti vahvoja ja resilienttejä nuoria aikuisia.

Innovaatiossa avataan viiden eri elämäntaito-oppitunnin sisältö ja toteutus. Stepeissä kerrotaan kunkin oppitunnin rakenne, ohjeistetaan eri harjoitteiden tekemiseen sekä tarjotaan lähteitä ja materiaaleja perehtyä aiheeseen tarkemmin.

Elämäntaitoja voi opettaa omina oppituntikokonaisuuksinaan, mutta myös yksittäisinä harjoitteina. Kun koulun opettajat ja muu henkilökunta tutustuvat ja mahdollisuuksien mukaan kouluttautuvat elämäntaitojen opettamiseen, ja kun opetusta järjestetään oppilaille säännöllisesti, elämäntaitojen kehittymisen tulokset alkavat näkyä koko koulun tasolla yksittäisen oppilaan hyvinvoinnin kasvamisen lisäksi.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Elämäntaito-opetuksen avulla voimme tukea oppilaiden kasvua ja oppimista tiedollisesti, taidollisesti ja inhimillisesti.

Impact

Elämäntaito-opetuksen avulla tuetaan oppilaiden kasvua ja oppimista tiedollisesti, taidollisesti ja inhimillisesti.

Scalability

Elämäntaitoja, kuten hyvän huomaamista ja ystävällisyyttä voi ja kannattaa opettaa opettaa lapsille aktiivisesti koko kouluajan. Hyvinvointiopetus tukee muidenkin kouluaineiden opetusta ja siksi positiivinen pedagogiikka tulisi ottaa mukaan kaikkeen opetukseen sekä menetelmänä että kaiken läpäisevänä hyvällä vahvistamisen näkökulmana.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

May 2022
Finland 100
May 2019
5000 views
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Tunti 1: Onnellisuus taitona
Tunnin ydin: Huomaa hyvä ja opi kiitollisuudesta.
Read more
02
Tunti 2: Vahvuudet taitona
Tunnin ydin: Vahvuuksista oppiminen ja omien vahvuuksien tunnistaminen ja käyttäminen
Read more
03
Tunti 3: Läsnäolo taitona
Tunnin ydin: Läsnäolon ja rentoutumisen hyötyihin perehtyminen.
Read more
04
Tunti 4: Tunnetaidot
Tunnin ydin: Tunnetaidot ja myönteisten tunteiden vahvistaminen.
Read more
05
Tunti 5: Ihmissuhteet ja hyvä vuorovaikutus taitona
Tunnin ydin: Ihmissuhteet ja hyvä vuorovaikutus.
Read more