Käytämme evästeitä apuna palveluidemme tarjoamisessa. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja.
Selvä

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.

CONNECT WITH THE INNOVATOR

Heikki Vuojakoski

Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Esimerkkejä koulujen ja yritysten väliseen yritysyhteistyöhön

Nuorten akatemia

Helsinki, Suomi
Koulujen ja yritysten välisen yhteistyön lisäämistä pidetään tärkeänä, mutta hyvästä tahdosta huolimatta yhteistyöllä on edelleen paljon esteitä. Innovaatio tarjoaa kouluille toimivia esimerkkejä tavoista tehdä yhteistyötä yritysten kanssa.
Esittely

Mistä on kyse?

Heikki Vuojakoski, toimitusjohtaja, Nuorten Akatemia
“Selvityksen ja esimerkkien kautta on pyritty löytämään uusia, innovatiivisia tapoja tehdä koulujen ja yritysten tai yhteisöjen välistä yhteistyötä. Tavoite on vaikuttaa asenneilmapiiriin siten, että koulujen ja yritysten välinen yhteistoiminta koettaisiin entistä hyväksyttävämpänä ja houkuttelevampana.”

Heikki Vuojakoski, toimitusjohtaja, Nuorten Akatemia


Työelämän muuttuessa yhä projektiorientoituneemmaksi ja pirstaleisemmaksi yrittäjämäinen toimintatapa nousee tärkeään rooliin myös koulutuksessa.

Kouluissa tapahtuvan yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena onkin vahvistaa eri-ikäisten oppilaiden omatoimisuutta, aloitteellisuutta, päämäärätietoisuutta ja yhteistyökykyjä sekä luoda pohja yrittäjämäisille toimintatavoille. Yritysten kanssa tehtävässä yhteistyössä koulun ja oppilaitoksen tarkoitus on toimia kasvattajana ja ohjaajana sekä monipuolisten, puolueettomien tietojen ja taitojen tarjoajana.

Yritysten ja koulujen yhteistyö olisi hyvä nähdä mahdollisuuksina ongelmien sijaan. Tämä ei tarkoita kritiikitöntä lähestymistapaa, vaan ainoastaan avointa ja uteliasta asennetta.

Koulun toimintakulttuurin kehitys on avainasemassa koulujen ja yritysten yhteistyön lisäämisessä. Opettajien osallistamisella, kouluttamisella, oppilaitoksen toiminnan suunnittelulla ja opetussuunnitelmatyöllä on suuri merkitys yrittäjyyskasvatuksen määrään ja laatuun. Osallistettu opettaja käyttää enemmän erilaisia sisältöjä ja menetelmiä opetuksessaan kuin suunnitteluihin osallistumaton kollegansa. Koulujen olisikin hyvä kannustaa opettajia osallistumaan työelämäyhteistyön suunnitteluun koulussa. Yrittäjyyskasvatus vaatii onnistuakseen myös aktiivista johtamista ja tukea. Rehtorin tausta ja koulutus vaikuttavat merkittävästi kouluissa tehtävään yrittäjyyskasvatukseen.

Merkittävässä asemassa on myös yritysten aktiivinen yhteydenpito kouluihin. Yhteistyötä voi pohtia myös laajasta resurssinäkökulmasta: voisiko yhteistuottamisen ja jakamisen uudet toimintatavat, eläkeläisten ja vanhempien tuominen mukaan koulun toimintaan tai tiukkojen raja-aitojen murtaminen säännösten osalta tuoda uutta näkökulmaa yhteistyöhön?

Nuorten Akatemia toteutti lukuvuoden 2016–2017 ajan taustaselvitystä koulujen ja yritysten välisestä yhteistyöstä sekä keräsi erilaisia toimiviksi todettuja esimerkkejä, jotka on listattu alle steppeihin. Selvityksen ja esimerkkien kautta on pyritty löytämään uusia, innovatiivisia tapoja tehdä koulujen ja yritysten tai yhteisöjen välistä yhteistyötä. Tavoite on myös vaikuttaa asenneilmapiiriin siten, että koulujen ja yritysten välinen yhteistoiminta koettaisiin entistä hyväksyttävämpänä ja houkuttelevampana.

Read more ›
Innovation Overview
13 - 17
Ikäryhmä
-
Children/Users
1
Country
2015
Perustettu
-
Organisation
134
Katsottu
Tips for implementation
Vähintään yksi opettaja, mutta parhaimmillaan koko koulu osallisena. Suunnitteluaikaa, mahdollisesti muita resursseja toteutukseen. Toteutukseen tarvitaan vähintään 1 kuukausi.
Connect with innovator
Heikki Vuojakoski
HundrED Review
Innovativeness

Näiden toimintojen kautta projektissa pyritään löytämään ja jakamaan uusia, innovatiivisia tapoja tehdä koulujen ja yritysten tai yhteisöjen välistä yhteistyötä. Tavoite on myös vaikuttaa asenneilmapiiriin siten, että koulujen ja yritysten välinen yhteistoiminta koettaisiin entistä hyväksyttävämpänä ja houkuttelevampana.

Impact

Oppilaasta kehkeytyy utelias, dynaaminen ja uudesta innostunut toimija.

Scalability

Ilmiö- ja projektipohjainen oppiminen ja erilaiset laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet mahdollistavat (ja usein vaativat) sitä, että koulut ja ympäröivä yhteiskunta toimivat hyvässä yhteisymmärryksessä. Nämä caset ovat skaalautuvia minkä tahansa kokoiselle koululle jos muuten olosuhteet kunnossa.

Media

Miltä innovaatio näyttää käytännössä?


Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

Ohjeet

Kuinka voit aloittaa innovaation käyttämisen?

01
Tutustu alla oleviin case-esimerkkeihin, valitse sopiva ja kok...
Voit aloittaa tutustumalla case-esimerkkeihin alla.
Lue lisää
02
CASE: Ope-yrittäjätreffit
Tilaisuus, jossa koulun henkilöstö ja paikalliset yrittäjät tai yrittäjäverkostot voivat tavata ja tutustua toisiinsa.
Lue lisää
03
CASE: Asiantuntijaverkosto.fi
Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) ylläpitämä maksuton verkkopalvelu, jonka kautta yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opettajat sekä opinto-ohjaajat voivat kutsua eri alojen asiantuntijoita vierailulle kouluun etäyhteyden välityksellä
Lue lisää
04
CASE: YES-kummit
YES-kummit ovat yrittäjiä ja työelämän edustajia, jotka toimivat vapaaehtoisina koulujen työelämäyhteistyössä.
Lue lisää
05
CASE: Amazing business race -teemaviikko
Amazing business race -teemaviikon aikana kierretään alueen yrityksiä tutustuen paikalliseen elinkeinoelämään.
Lue lisää
06
CASE: SciFest
Joensuun Tiedeseura ry:n vuosittain organisoima tiedefestivaali, jossa koululaiset ja opiskelijat pääsevät tutustumaan monipuolisesti eri tieteen- ja toimialojen sisältöihin.
Lue lisää
Näytä lisää