We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. Read more

Accept
Reject
Spotlights
All articles
search
clear

Nuorten akatemia

Esimerkkejä koulujen ja yritysten väliseen yritysyhteistyöhön

Koulujen ja yritysten välisen yhteistyön lisäämistä pidetään tärkeänä, mutta hyvästä tahdosta huolimatta yhteistyöllä on edelleen paljon esteitä. Innovaatio tarjoaa kouluille toimivia esimerkkejä tavoista tehdä yhteistyötä yritysten kanssa.

Finland 100

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Web presence

2015

Established

-

Children

1

Countries
Updated
March 2017
Selvityksen ja esimerkkien kautta on pyritty löytämään uusia, innovatiivisia tapoja tehdä koulujen ja yritysten tai yhteisöjen välistä yhteistyötä. Tavoite on vaikuttaa asenneilmapiiriin siten, että koulujen ja yritysten välinen yhteistoiminta koettaisiin entistä hyväksyttävämpänä ja houkuttelevampana.

About the innovation

Mistä on kyse?


Työelämän muuttuessa yhä projektiorientoituneemmaksi ja pirstaleisemmaksi yrittäjämäinen toimintatapa nousee tärkeään rooliin myös koulutuksessa.

Kouluissa tapahtuvan yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena onkin vahvistaa eri-ikäisten oppilaiden omatoimisuutta, aloitteellisuutta, päämäärätietoisuutta ja yhteistyökykyjä sekä luoda pohja yrittäjämäisille toimintatavoille. Yritysten kanssa tehtävässä yhteistyössä koulun ja oppilaitoksen tarkoitus on toimia kasvattajana ja ohjaajana sekä monipuolisten, puolueettomien tietojen ja taitojen tarjoajana.

Yritysten ja koulujen yhteistyö olisi hyvä nähdä mahdollisuuksina ongelmien sijaan. Tämä ei tarkoita kritiikitöntä lähestymistapaa, vaan ainoastaan avointa ja uteliasta asennetta.

Koulun toimintakulttuurin kehitys on avainasemassa koulujen ja yritysten yhteistyön lisäämisessä. Opettajien osallistamisella, kouluttamisella, oppilaitoksen toiminnan suunnittelulla ja opetussuunnitelmatyöllä on suuri merkitys yrittäjyyskasvatuksen määrään ja laatuun. Osallistettu opettaja käyttää enemmän erilaisia sisältöjä ja menetelmiä opetuksessaan kuin suunnitteluihin osallistumaton kollegansa. Koulujen olisikin hyvä kannustaa opettajia osallistumaan työelämäyhteistyön suunnitteluun koulussa. Yrittäjyyskasvatus vaatii onnistuakseen myös aktiivista johtamista ja tukea. Rehtorin tausta ja koulutus vaikuttavat merkittävästi kouluissa tehtävään yrittäjyyskasvatukseen.

Merkittävässä asemassa on myös yritysten aktiivinen yhteydenpito kouluihin. Yhteistyötä voi pohtia myös laajasta resurssinäkökulmasta: voisiko yhteistuottamisen ja jakamisen uudet toimintatavat, eläkeläisten ja vanhempien tuominen mukaan koulun toimintaan tai tiukkojen raja-aitojen murtaminen säännösten osalta tuoda uutta näkökulmaa yhteistyöhön?

Nuorten Akatemia toteutti lukuvuoden 2016–2017 ajan taustaselvitystä koulujen ja yritysten välisestä yhteistyöstä sekä keräsi erilaisia toimiviksi todettuja esimerkkejä, jotka on listattu alle steppeihin. Selvityksen ja esimerkkien kautta on pyritty löytämään uusia, innovatiivisia tapoja tehdä koulujen ja yritysten tai yhteisöjen välistä yhteistyötä. Tavoite on myös vaikuttaa asenneilmapiiriin siten, että koulujen ja yritysten välinen yhteistoiminta koettaisiin entistä hyväksyttävämpänä ja houkuttelevampana.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Näiden toimintojen kautta projektissa pyritään löytämään ja jakamaan uusia, innovatiivisia tapoja tehdä koulujen ja yritysten tai yhteisöjen välistä yhteistyötä. Tavoite on myös vaikuttaa asenneilmapiiriin siten, että koulujen ja yritysten välinen yhteistoiminta koettaisiin entistä hyväksyttävämpänä ja houkuttelevampana.

Impact

Oppilaasta kehkeytyy utelias, dynaaminen ja uudesta innostunut toimija.

Scalability

Ilmiö- ja projektipohjainen oppiminen ja erilaiset laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet mahdollistavat (ja usein vaativat) sitä, että koulut ja ympäröivä yhteiskunta toimivat hyvässä yhteisymmärryksessä. Nämä caset ovat skaalautuvia minkä tahansa kokoiselle koululle jos muuten olosuhteet kunnossa.

Media

Implementation steps

Tutustu alla oleviin case-esimerkkeihin, valitse sopiva ja kokeile!
Voit aloittaa tutustumalla case-esimerkkeihin alla.

Mieti, millä lähtötasolla olette  koulu-yritysyhteistyössä tällä hetkellä.

  1. Aloittelijoille suosittelemme caseja 2-5
     
  2. Hieman jo yritysyhteistyötä tehneille caseja 6-8 (myös 2-5)
     
  3. Todella pitkällä koulu-yritysyhteistyössä suosittelemme casea 9 (myös 3-8)
CASE: Ope-yrittäjätreffit
Tilaisuus, jossa koulun henkilöstö ja paikalliset yrittäjät tai yrittäjäverkostot voivat tavata ja tutustua toisiinsa.

Miten: Ope-yrittäjätreffit voidaan järjestää esimerkiksi koulupäivän jälkeen, mutta ne on helppo järjestää myös muiden tilaisuuksien yhteyteen. Sisältö ja pituus voidaan suunnitella tapauskohtaisesti.

Kenelle: Opettajat, rehtorit, muu koulun henkilöstö sekä yrittäjät ja muut paikalliset tahot.

Miksi:  Vaivaton tapa aloittaa koulun ja yritysten välinen yhteistyö, sillä ope-yrittäjätreffit voivat olla vain lyhyitä verkostoitumistilaisuuksia. Malli antaa alustan myös tiiviimmälle yhteistyölle. Yrittäjätreffit lisäävät koulujen yhteyksiä työelämään ja parantavat opetushenkilöstön työelämä- ja yrittäjyystuntemusta.

CASE: Asiantuntijaverkosto.fi
Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) ylläpitämä maksuton verkkopalvelu, jonka kautta yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opettajat sekä opinto-ohjaajat voivat kutsua eri alojen asiantuntijoita vierailulle kouluun etäyhteyden välityksellä

Miten: Virtuaalivierailu voi olla esimerkiksi 15 minuutin syventyminen oppitunnin aiheeseen työelämän näkökulmasta, ammatti- tai uraesittely opinto-ohjaajan tunnilla tai työelämän edustajan tervehdys koulun teemapäivään. Opettaja ja asiantuntija sopivat yhdessä vierailun kestosta, aiheesta ja käytettävästä etäyhteysohjelmasta.

Kenelle: Yläkoulun ja toisen asteen opettajat, opinto-ohjaajat, yrittäjät ja muut työelämän edustajat.

Miksi:  Asiantuntijaverkosto tukee opinto-ohjauksen lisäksi aineenopettajia yrittäjyyden ja työelämäyhteyksien tuomisessa osaksi omaa opetusta. Sivuston hakutoiminnosta jokaisen on helppoa löytää omaan oppiaineeseen liittyvät asiantuntijat. Etäyhteydellä toteutettu työelämävierailu onnistuu nopeasti ja tehokkaasti pitkienkin matkojen päähän

Lisätiedot: :  www.asiantuntijaverkosto.fi  sekä www.expertnätverk.fi

CASE: YES-kummit
YES-kummit ovat yrittäjiä ja työelämän edustajia, jotka toimivat vapaaehtoisina koulujen työelämäyhteistyössä.

Kummit tuovat kouluille tietoa yrittäjyydestä ja työelämästä sekä toimivat esikuvina lapsille ja nuorille työntekijöinä ja oman alansa ammattilaisina.

Miten: Voit hakea kummia alueeltasi tai ryhtyä vapaaehtoiseksi YES-kummiksi asiantuntijaportaalin kautta. Verkkoportaalin kautta löytää helposti eri alojen asiantuntijoita, joiden kanssa voi ryhtyä tekemään yritysyhteistyötä. Yhteistyö on maksutonta, myös kummius on vapaaehtoispohjaista toimintaa.

Kenelle:  Yritykset, opettajat, nuorten yritykset.

Miksi:  Matalan kynnyksen tapa aloittaa yritysyhteistyö. Lisää koulujen työelämäyhteistyötä ja tuo kummeille monipuolisia tapoja osallistua koulutoimintaan.

Lisätiedot: :  http://yeskummit.fi/

CASE: Amazing business race -teemaviikko
Amazing business race -teemaviikon aikana kierretään alueen yrityksiä tutustuen paikalliseen elinkeinoelämään.

Miten: Käytännönläheisten rastitehtävien ja kysymysten kautta selvitetään yritysten toimintaa ja toimialuetta. Kysymykset luotu yhteistyössä yritysten kanssa. Oppilaat palkitaan viikon lopussa sekä yrityksiltä ja nuorilta kerätään palaute viikon päätteeksi.

Kenelle: Koulut (etenkin 9-lk), yritykset ja muut paikalliset tahot.

Miksi:  Lisää koulujen ja yritysten välistä yhteistyötä, parantaa oppilaiden yrittäjähenkisyyttä ja yritystietoisuutta. Lähiseudun yritykset tulevat tutuiksi. Oppilaat oppivat myös muun muassa ryhmätyötaitoja, itseohjautuvuutta, käytöstapoja ja ongelmanratkaisua.

Lisätiedot: YES-verkosto, ideoijat Tuula Kekki ja Maritta Riikonen Järvenpää www.yesverkosto.fi.

CASE: SciFest
Joensuun Tiedeseura ry:n vuosittain organisoima tiedefestivaali, jossa koululaiset ja opiskelijat pääsevät tutustumaan monipuolisesti eri tieteen- ja toimialojen sisältöihin.

Miten: Toiminnalliset oppimisympäristöt ja työpajat toteutetaan yhteistyössä korkeakoulujen tutkimusryhmien, ammattiopistojen eri linjojen, yritysten ja yhdistysten kanssa.

Kenelle: SciFestin osallistujat ovat koululaisia ja opiskelijoita sekä heidän opettajiaan. Pääkohderyhmänä ovat 10–15 vuotiaat, mutta osa ohjelmasta on suunnattu suurelle yleisölle.

Miksi:  Oppilaiden innostaminen eri tiede- ja teknologia-aloille. Oppiminen koulun ulkopuolella, innostuminen uusista aloista ja oppiaineista, tuoreet ja innovatiiviset työpajat, oppiaineiden välisten rajojen ylittäminen.

Lisätiedot: Joensuun tiedeseura ry http://www.tiedeseura.fi/.

CASE: Elisan digikoulu
Elisan järjestämissä digikouluissa lapset pääsevät tutkimaan digitaalisen maailman ihmeitä ja oppimaan samalla ohjelmoinnin perusteita.

Miten: Voit ilmoittaa luokkasi kiinnostuksen Elisan digikouluun, joita tarjotaan valtakunnallisesti eri puolilla Suomea. Digikoulu on päänavaus ohjelmoinnin, digitalisaation ja esineiden internetin ymmärtämiseen. Koulussa myös opettaja oppii ja rohkaistuu, ja oppilaat osallistuvat mielellään.

Digikoulu voi palvella koko koulua ensi askeleiden ottamisessa.  Digikouluun ei tarvitse mukaan kuin hyvän asenteen, koulu tarjoaa laitteet, ohjelmistot ja opetuksen. Digikouluja järjestetään myös Elisan omissa tiloissa: tällöin mukaan pääsee ilmoittautumalla osoitteessa elisa.fi/digikoulu. Näissä digikouluissa mukaan pääsevät myös vanhemmat, sillä osaan Elisalla järjestettävistä digikouluista osallistutaan yhdessä vanhemman kanssa!

Kenelle: 4-6-luokkalaiset.

Lisätiedot: https://elisa.fi/digikoulu/

Digikouluvideo: https://www.youtube.com/watch?time_continue=153&v=s_73FAxFji0.

Elisa Oyj, yritysvastuujohtaja Minna Kröger, puh. 050 572 7620, minna.kroger@elisa.fi

CASE: Tieto + Viikin normaalikoulu tietotekniikkaa oppimassa
Yhteistyöprojekti, jossa Tieto lainasi Google Chromebook-tietokoneita kuudennen luokan käyttöön.

Projektissa tutkittiin oppimisalueen digitalisoitumista ja etsittiin uusia tarvelähtöisiä kehitysmahdollisuuksia.

Miten: Ohjelmistojen avulla on harjoiteltu muun muassa arjenhallintaa, tiedonhakua ja informaation edelleen hyödyntämistä ja tehty erilaisia kirjallisia tehtäviä sekä yksin että pienryhmissä. Myös visuaalisuus on ollut tärkeä osa asioiden esittämistä ja oppilaat ovat liittäneet esityksiinsä esimerkiksi itse ottamiaan luontokuvia. Yhteistyöprojekti huipentui keväiseen vierailuun Tiedossa.

Kenelle: Yritysyhteistyön edistämisestä innostuneille kouluille, tietotekniikkaa ja digitalisaatiota edistäville tahoille.

Miksi:  Oppilaiden ja luokan opettajan kokemukset Google Crome -tietokoneista ohjelmistoineen ovat iloisen positiivisia. Luokan opettaja kertoo myös omien tietotaitojensa kasvaneen projektin myötä ja suunnittelee yhdessä oppilaiden kanssa tulevan kevätlukukauden oppimishaasteita. Tietotekniikka-ammattilaisen päivittäinen työ, tietotekniikka työkaluna ja palveluiden merkitys sekä mahdollisuudet sähköisen tietoyhteiskunnan rakentajana ovat oppilaille uusia, mutta kovasti kiinnostusta herättäviä asioita.

Lisätiedot: Ulla Ilomäki-Keisala, ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi , opettaja Viikin normaalikoulu.

CASE: Ready4Bisnes (Salo)
Tapahtuma, jonka tarkoituksena oli auttaa nuoria eteenpäin heidän omassa yrittäjyydessään, innostaa yrittäjyyteen sekä tuoda verkostoitumisen kautta uusia ideoita ja mahdollisuuksia nuorille.

Tapahtumassa esiteltiin yrittäjätarinoita klassisen yrittäjyyden lisäksi myös modernimmilta yrittämisen aloilta. Näitä aloja ovat esimerkiksi nuorten keskuudessa nykyään suosittu vloggaaminen YouTuben kautta eli miten luoda uraa ja imagoa somessa ja saada siitä tienestiä. Tapahtuma on osa Valtakunnallisen YES ry:n, Nuori Yrittäjyys ry:n ja Suomen 4H-liiton yhteishanketta, jota rahoittaa Yksityisyrittäjäin Säätiö.

Miten: Yksipäiväinen tapahtuma paikallisen kauppakeskuksen tiloissa. Oleellista oli suunnitella ja rakentaa tapahtuma nuorten omin voimin. Tähän haasteeseen tarttuivat Salon seudun ammattiopiston ensimmäisen vuoden visualistiopiskelijat osana opintojaan. Nuoria NY- ja 4H-yrittäjiä sparraamaan sekä yrittäjäpaneeliin kutsuttiin paikallisia "oikeita" yrittäjiä. Päivän kohokohtana oli tubettajien yrittäjätarinat, joita pääsivät kuuntelemaan kaikki halukkaat.

Kenelle: NY- ja 4H-yrittäjät sekä muut yrittäjyydestä kiinnostuneet 13-28 -vuotiaat nuoret. Osa tapahtuman ohjelmasta oli kaikille avoin.

Lisätiedot: Salon 4H-yhdistys

Spread of the innovation

loading map...