We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it
Squared 20160422 scool hundred photos oulunnormaalikoulu valinnat 7
Finland
Teemapäivä oppilaiden ja päättäjien vuoropuhelun edistämiseen

Kansanedustajan koulupäivä

Marker Finland
Yhteiskunnalliset teemat voivat tuntua lapsille ja nuorille vierailta. Kansanedustajan koulupäivän aikana he saavat tilaisuuden tutustua kansanedustajan työhön ja keskustella oman alueen päätöksentekoon liittyvistä asioista.
Introduction

Mistä on kyse?

“Kansanedustajan koulupäivässä arvokasta on etenkin oppilaiden ja kansanedustajien vuoropuhelu ja ajatustenvaihto.”

Päättävässä asemassa olevien ihmisten käsitysten koulusta on perustuttava siihen, mitä kouluissa ihan oikeasti tapahtuu – ei kuulopuheisiin tai mielikuviin. Kansanedustajan koulupäivä on helppo tapa päivittää näitä käsityksiä: innovaation idea on haastaa jokainen kansanedustaja viettämään päivä oman lähialueensa koulussa.

Yhtä tärkeää kuin koulukokemuksen tarjoaminen kansanedustajille on tarjota keskusteluareena koululaisten ja poliitikkojen välille. Oppilaat saavat tilaisuuden esittää kysymyksiä haluamistaan aiheista koulussa vierailevalle kansanedustajalle ja voivat jopa haastaa tätä perustelemaan paremmin kantaansa.

Kansanedustajille kyselytunti tarjoaa mahdollisuuden kertoa eduskunnan toiminnasta, omasta työstään ja demokratiasta. Samalla tulee kerratuksi, miten yhteiskunta ja yhteinen päätöksenteko toimivat. Tämä lisää oppilaiden ymmärrystä omista vaikuttamismahdollisuuksista yhteiskunnassa.

Kansanedustajan koulupäivän voi toteuttaa suuresti tai pienesti: se voi olla yksinkertaisimmillaan kansanedustajan kyselytunti ilman muuta oheisohjelmaa. Koulut voivat itse aikatauluttaa ja suunnitella tapahtuman itselleen sopivaksi. Samassa koulussa voi vierailla useampikin kansanedustaja samaan aikaan, jolloin lisäarvoa tuo kansanedustajien välinen vuoropuhelu ja ajatustenvaihto.

Kansanedustajan koulupäivän voi toteuttaa koulu yksinkin, mutta yhteistyötä voi tehdä myös eduskunnan kanssa. Suomessa Kansanedustajan koulupäivä toteutettiin Eduskunnan toimesta teemaviikkona osana Suomi100-juhlavuotta.

Read more ›
Intended Outcomes
79
Views
ALL
Target Group
2016
Established
Resources Needed
Aikaa valmisteluun.
HundrED Criteria
innovativeness
impact
scalability
Oppilaat ja kansanedustajat kohtaavat aidolla tavalla ja oppilaat pääsevät tutustumaan kansanedustajien työhön.
Oppilaille annetaan mahdollisuus keskustella ajatuksistaan, toiveistaan ja huolistaan kansanedustajien kanssa ja oppilaiden vaikuttamisen mahdollisuudet konkretisoituvat.
Malli on sovellettavissa kouluissa kaikkialla riippumatta toteutustasosta.
Posts

See this innovation in action.


Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Kansanedustajan kutsuminen
Read more
02
Ohjelman suunnittelu
Read more
03
Vierailupäivä
Read more
04
Työstö päivän jälkeen
Read more
Contact

Connect with the innovator

Innovator
Used in