We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.
You have many options to proceed.

1. Innovation Page

As you have probably noticed, you can get more information from our innovation page.
We have tried to gather a lot of relevant information in simple and compact form, – from introduction to intended outcomes, from videos to photographs.

2. CONNECT WITH THE INNOVATOR

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

3. CONNECT WITH us

But if you want to ask something from our experts at HundrED, that is fine as well.
We are here to help you and this service is free of charge.

Send your question
Send

Thank you for your question - we will get back to you the soonest.

4. Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared 20160422 scool hundred photos oulunnormaalikoulu valinnat 7
Finland
Teemapäivä oppilaiden ja päättäjien vuoropuhelun edistämiseen

Kansanedustajan koulupäivä

Marker Finland
Yhteiskunnalliset teemat voivat tuntua lapsille ja nuorille vierailta. Kansanedustajan koulupäivän aikana he saavat tilaisuuden tutustua kansanedustajan työhön ja keskustella oman alueen päätöksentekoon liittyvistä asioista.
Introduction

Mistä on kyse?

“Kansanedustajan koulupäivässä arvokasta on etenkin oppilaiden ja kansanedustajien vuoropuhelu ja ajatustenvaihto.”

Päättävässä asemassa olevien ihmisten käsitysten koulusta on perustuttava siihen, mitä kouluissa ihan oikeasti tapahtuu – ei kuulopuheisiin tai mielikuviin. Kansanedustajan koulupäivä on helppo tapa päivittää näitä käsityksiä: innovaation idea on haastaa jokainen kansanedustaja viettämään päivä oman lähialueensa koulussa.

Yhtä tärkeää kuin koulukokemuksen tarjoaminen kansanedustajille on tarjota keskusteluareena koululaisten ja poliitikkojen välille. Oppilaat saavat tilaisuuden esittää kysymyksiä haluamistaan aiheista koulussa vierailevalle kansanedustajalle ja voivat jopa haastaa tätä perustelemaan paremmin kantaansa.

Kansanedustajille kyselytunti tarjoaa mahdollisuuden kertoa eduskunnan toiminnasta, omasta työstään ja demokratiasta. Samalla tulee kerratuksi, miten yhteiskunta ja yhteinen päätöksenteko toimivat. Tämä lisää oppilaiden ymmärrystä omista vaikuttamismahdollisuuksista yhteiskunnassa.

Kansanedustajan koulupäivän voi toteuttaa suuresti tai pienesti: se voi olla yksinkertaisimmillaan kansanedustajan kyselytunti ilman muuta oheisohjelmaa. Koulut voivat itse aikatauluttaa ja suunnitella tapahtuman itselleen sopivaksi. Samassa koulussa voi vierailla useampikin kansanedustaja samaan aikaan, jolloin lisäarvoa tuo kansanedustajien välinen vuoropuhelu ja ajatustenvaihto.

Kansanedustajan koulupäivän voi toteuttaa koulu yksinkin, mutta yhteistyötä voi tehdä myös eduskunnan kanssa. Suomessa Kansanedustajan koulupäivä toteutettiin Eduskunnan toimesta teemaviikkona osana Suomi100-juhlavuotta.

Read more ›
Intended Outcomes
83
Views
ALL
Target Group
2016
Established
Resources Needed
Aikaa valmisteluun.
HundrED Criteria
innovativeness
impact
scalability
Oppilaat ja kansanedustajat kohtaavat aidolla tavalla ja oppilaat pääsevät tutustumaan kansanedustajien työhön.
Oppilaille annetaan mahdollisuus keskustella ajatuksistaan, toiveistaan ja huolistaan kansanedustajien kanssa ja oppilaiden vaikuttamisen mahdollisuudet konkretisoituvat.
Malli on sovellettavissa kouluissa kaikkialla riippumatta toteutustasosta.
Posts

See this innovation in action.


Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Kansanedustajan kutsuminen
Päivämäärä voi määräytyä hyvin pitkälti kansanedustajan aikataulujen mukaan.
Read more
02
Ohjelman suunnittelu
Kun aikataulut ja osallistuva kansanedustaja ovat tiedossa, voi siirtyä päivän ohjelman suunnitteluun oppilaita osallistavalla tavalla.
Read more
03
Vierailupäivä
Päivän rakenne voi olla esimerkiksi tässä stepissä esitelty.
Read more
04
Työstö päivän jälkeen
Yhteiskunnallisten teemojen käsittelyä on luonteva jatkaa kansanedustajan vierailun jälkeen. Näin myös varmistetaan, ettei vierailu jää kokonaisuudesta irralliseksi.
Read more
Contact

Connect with the innovator

Innovator
Used in