Käytämme evästeitä apuna palveluidemme tarjoamisessa. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja.
Selvä
HundrED Special

Suomi 100

HundrEDiin valittiin mukaan sata rohkeaa koulutusalan innovaatiota Suomesta vuosina 2016-2017. Innovaatioiden kanssa työskentelee yli 300 koulua kaikkialta Suomesta. Kokemukset paketoitiin kaikkien maailman koulujen käyttöön. HundrED on osa Suomi 100 -ohjelmaa vuonna 2017.
DNA, Op, Supercell, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

Valitut innovaatiot

Discover innovations

EMMA Math
Menetelmän avulla kehitetään matemaattisen ajattelun taitoja, kuten lukumääräkäsitteen hahmottamista ja päättelykykyä. Apuna ovat innovaatiota varten kehitetyt lukumää...
Lukumäärien hahmottaminen, Matemaattinen ajattelu, Matematiikka, Tekemällä oppiminen
331 Näyttöä
Opetuspelisali
Opetuspelisali on kouluun rakennettava tila, jossa oppiminen tapahtuu pelien avulla. Tila toimii uudenlaisena oppimisympäristönä sekä oppituntien aikana että niiden ul...
Hyötypelit, Opetuspelit, Oppimisympäristö, Pelillisyys, Tilasuunnittelu
166 Näyttöä
Tiimioppimisen koulukulttuuri
Tiimioppiminen on syvällinen oppimismuoto, joka muuttaa myös koulun toimintakulttuuria: sekä oppilaalla että opettajalla on oma itsenäinen roolinsa yhteisöllisenä toim...
Demokraattinen koulu, Osallisuus, Tiimioppiminen, Vahvuuspedagogiikka, Yhteistyötaidot, Yksilöllinen oppiminen
392 Näyttöä
Tavoitemittari
Tavoitemittari on konkreettinen oppimisen tueksi rakennettu työkalu. Se auttaa oppilasta hahmottamaan kurssin tavoitteet ja arvioinnin kriteerit. Tavoitemittarin avull...
Arviointi, Arviointityökalu, Eriyttäminen, Itsearviointi, Matematiikka, Tavoitteellisuus, Yksilöllinen oppiminen
406 Näyttöä
Liekeissä!
Liekeissä! -johtajuusvalmennus on erilaisista työskentelymuodoista koostuva kokonaisuus, jonka lähtökohtana on koulun toimintakulttuurin kehittäminen, yhteiskunnan mu...
Arviointi, Digitalisaatio, Johtaminen, Kehittäminen, Koulutus, Kriittisen ajattelun taidot, Luovuus, Ongelmanratkaisutaidot, Sosiaaliset taidot, Toimintakulttuuri, Yhteisöllisyys
219 Näyttöä
Collegial Coaching
In teacher peer coaching, upper and lower secondary school teachers act as tutors for their community’s teaching staff, providing training, peer support and practical ...
Digitalization, ICT, Peer coaching, Peer learning, Professional Development, Tutoring
518 Näyttöä
A Year as an Entrepreneur - the JA Company Program
The program provides an educational institution a ready-made solution for teaching entrepreneurship, financial and working life skills and a fun and practical tool for...
Blended Learning, Business Building, Entrepreneurship, Learning By Doing, Working life competence
316 Näyttöä
Ratkaisukeskeinen kaupunki
Innovaatiossa kaupungin kaikki peruskoulut koulutetaan käyttämään ratkaisukeskeistä toimintatapaa. Kouluttaminen mahdollistaa ratkaisukeskeisen ajattelu- ja vuorovaiku...
Ongelmanratkaisu, Ratkaisukeskeisyys, Toimintakulttuuri, Toimintatapa, Vuorovaikutustaidot
457 Näyttöä
Icehearts
Icehearts is a program for preventative child support services through team sports. It provides child-oriented, comprehensive and long term support for studying, espec...
after-school activities, child-orientation, collaboration between the school and homes, comprehensive support, Early intervention, Family Engagement, Participation, Pedagogy, Preventing social exclusion, safety, school dropouts, team sports, Wellbeing
930 Näyttöä
Arviointijuna
Arviointijuna on esi- ja alkuopetukseen kehitetty sähköisesti käytettävä työkalu, joka tekee oppimisesta näkyvää oppilaalle itselleen, heidän huoltajilleen ja opettaja...
Alakoulu, Arviointi, Arviointityökalu, Itsearviointi, Maksuton, Taidot
738 Näyttöä
Encounters
During Encounters students will get to know the stories of asylum seekers as told by the asylum seekers themselves. The goal is to increase dialogue in society. The le...
Asylum seekers, Equity, Justice, Parity, prejudices, Racism, Refugees, Volunteering
186 Näyttöä
NEST
NEST is a model that helps you provide instruction that keeps every student on top of their studies. It considers students' different circumstances and needs.
dropping out of school, individual learning paths, leadership, Marginalization, multidisciplinary modules, multiprofessionalism, Organizing Education, ownership of learning, studying at ones own pace
206 Näyttöä