Käytämme evästeitä apuna palveluidemme tarjoamisessa. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja.
Selvä

Finland 100

We have selected one hundred educational innovations from Finland in 2016-2017. Innovations vary from coding clubs to interactive board games; from leadership models to assessment practices. The Finland 100 project is an official part of a celebration programme for Finland’s centenary of independence in 2017.
Thumb 2017 09 06 1531
“Traditionally we have implemented teacher-led learning, but now we are hoping to adjust our focus to a more student-centered model.”
Anneli Rautiainen, Director of Innovation Center at EDUFI

Selected innovations

Ihan oma juttu
Modernin teknologian tarjoamat mahdollisuudet tuodaan luontevaksi osaksi musiikin oppimista ja opetusta. Oppilaat säveltävät, sanoittavat ja tuottavat itse oman kappal...
ilmiöoppiminen, laaja-alainen osaaminen, luova tuottaminen, Monialaisuus, Musiikki, musiikkikasvatus, musiikkiteknologia, osallisuus, säveltäminen, teknologia, yhteistoiminnallisuus, yhteisöllisyys, Äidinkieli ja kirjallisuus
59 views
EMMA Math
Menetelmän avulla kehitetään matemaattisen ajattelun taitoja, kuten lukumääräkäsitteen hahmottamista ja päättelykykyä. Apuna ovat innovaatiota varten kehitetyt lukumää...
Lukumäärien hahmottaminen, Matemaattinen ajattelu, Matematiikka, Tekemällä oppiminen
63 views
IPPO
Ippo – oppimiskokonaisuus rakentuu eri vahvuuksien pohjalle kootuista oppimiskerroista, jotka soveltuvat osaksi minkä tahansa oppiaineen tunteja. Kokonaisuuden avulla ...
Itsearviointi, Luonteenvahvuudet, Motivaatio, Oppimaan oppimisen taidot, Oppimisympäristö, Vuorovaikutustaidot
30 views
Hautomo
Innovaatiossa opiskelijat tekevät itsenäisesti projekteja omista intohimon alueistaan. Projekteissa keksitään uutta ja luovuuden konkretisoituminen mahdollistetaan yht...
Intohimo, Luovuus, Projektioppiminen, Tulevaisuuden taidot, Työelämätaidot, Vahvuudet
26 views
Verkkopetotoiminta
Opettajien vertaistutortoiminnassa ylä- ja alakoulujen opettajat toimivat tutoreina oman paikkakuntansa opetushenkilöstölle tarjoten koulutusta, vertaistukea ja käytän...
digitalisaatio, Tieto- ja viestintäteknologia, täydennyskoulutus, vertaisoppiminen, Vertaistutorointi
20 views
Huomisen koulua rakentamassa
Eri alojen ammattilaisten yhteistyöllä ja huolellisella suunnittelulla voidaan luoda koulu, joka tuo kaikki lapsille ja nuorille olennaiset palvelut saman katon alle. ...
Elämänkaarimalli, Kaavoitus, Kaupunkisuunnittelu, Kolmas sektori, Koulurakennus, Koulusuunnittelu, Oppimisympäristö, Palvelukeskus, Rakentaminen
23 views
Yksilöllisen oppimispolun rakentaminen
Innovaatio on opetusmenetelmä, jossa huomioidaan oppilaiden yksilölliset vahvuudet, taipumukset ja temperamentit, mutta joissa oppiminen tapahtuu yhteisöllisesti sosia...
Arviointi, Käänteinen oppiminen, Opettaminen, Opetuksen järjestäminen, Yhteisöllinen oppiminen, Yksilöllinen oppiminen
24 views
Inklusiivinen opetus
Inklusiivinen koulu tarkoittaa yhteistä koulua kaikille oppilaille. Tämän mallin avulla löydät erilaisia konkreettisia keinoja inklusiivisen opetuksen toteuttamiseksi ...
Inklusiivinen opetus, Samanaikaisopetus, Tukimuodot, Yhteisopettajuus
19 views
Kielitietoinen opetus
Kielitietoisuus tarkoittaa kielenkäytön tilanteiden, tekstien ja kielen piirteiden tietoista havainnoimista. Tämän mallin avulla tuetaan etenkin ensimmäisen ja toisen ...
Integraatio, Kielitietoisuus, Monikielisyys, Oppitunnin rakenne, Tekstilaji, Tiedonalan kieli
65 views
Money Flow Challenge
Money Flow Challenge tarjoaa nuorille mahdollisuuden oppia pelaamalla tärkeimmät omaan henkilökohtaiseen taloudenhoitoon liittyvät asiat alkaen tulojen ja menojen suun...
Kotitalous, Mobiilisovellus, Pelillistäminen, Rahankäyttö, Taloudenhoito, Talouden suunnittelu
39 views
Maailman suurin vanhempainilta
Maailma muuttuu nopeasti, samoin koulu. Maailman suurimman vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä kouluissa tapahtuu,...
Kodin ja koulun yhteistyö, Koulun tulevaisuus, Osallisuus, Vanhempainilta
167 views
NEST
NEST auttaa järjestämään opetuksen siten, että jokainen oppilas pysyy mukana koulunkäynnissä. Malli joustaa erilaisiin elämäntilanteisiin ja oppilaiden tarpeisiin.
Johtaminen, Koulupudokkuus, Moniammatillisuus, Opetuksen järjestäminen, Oppimisen omistajuus, Syrjäytyminen, Yksilöllinen oppiminen
43 views