Käytämme evästeitä apuna palveluidemme tarjoamisessa. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja.
Selvä

Finland 100

We have selected one hundred educational innovations from Finland in 2016-2017. The Finland 100 project is an official part of a celebration programme for Finland’s centenary of independence in 2017.
SUPPORTED BY DNA, Op, Supercell, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

Selected innovations

Ihan oma juttu
Modernin teknologian tarjoamat mahdollisuudet tuodaan luontevaksi osaksi musiikin oppimista ja opetusta. Oppilaat säveltävät, sanoittavat ja tuottavat itse oman kappal...
ilmiöoppiminen, laaja-alainen osaaminen, luova tuottaminen, Monialaisuus, Musiikki, musiikkikasvatus, musiikkiteknologia, osallisuus, säveltäminen, teknologia, yhteistoiminnallisuus, yhteisöllisyys, Äidinkieli ja kirjallisuus
201 views
EMMA Math
Menetelmän avulla kehitetään matemaattisen ajattelun taitoja, kuten lukumääräkäsitteen hahmottamista ja päättelykykyä. Apuna ovat innovaatiota varten kehitetyt lukumää...
Lukumäärien hahmottaminen, Matemaattinen ajattelu, Matematiikka, Tekemällä oppiminen
122 views
IPPO
Ippo – oppimiskokonaisuus rakentuu eri vahvuuksien pohjalle kootuista oppimiskerroista, jotka soveltuvat osaksi minkä tahansa oppiaineen tunteja. Kokonaisuuden avulla ...
Itsearviointi, Luonteenvahvuudet, Motivaatio, Oppimaan oppimisen taidot, Oppimisympäristö, Vuorovaikutustaidot
102 views
Hautomo
Innovaatiossa opiskelijat tekevät itsenäisesti projekteja omista intohimon alueistaan. Projekteissa keksitään uutta ja luovuuden konkretisoituminen mahdollistetaan yht...
Intohimo, Luovuus, Projektioppiminen, Tulevaisuuden taidot, Työelämätaidot, Vahvuudet
59 views
Verkkopetotoiminta
Opettajien vertaistutortoiminnassa ylä- ja alakoulujen opettajat toimivat tutoreina oman paikkakuntansa opetushenkilöstölle tarjoten koulutusta, vertaistukea ja käytän...
digitalisaatio, Tieto- ja viestintäteknologia, täydennyskoulutus, vertaisoppiminen, Vertaistutorointi
49 views
Huomisen koulua rakentamassa
Eri alojen ammattilaisten yhteistyöllä ja huolellisella suunnittelulla voidaan luoda koulu, joka tuo kaikki lapsille ja nuorille olennaiset palvelut saman katon alle. ...
Elämänkaarimalli, Kaavoitus, Kaupunkisuunnittelu, Kolmas sektori, Koulurakennus, Koulusuunnittelu, Oppimisympäristö, Palvelukeskus, Rakentaminen
54 views
Yksilöllisen oppimispolun rakentaminen
Innovaatio on opetusmenetelmä, jossa huomioidaan oppilaiden yksilölliset vahvuudet, taipumukset ja temperamentit, mutta joissa oppiminen tapahtuu yhteisöllisesti sosia...
Arviointi, Käänteinen oppiminen, Opettaminen, Opetuksen järjestäminen, Yhteisöllinen oppiminen, Yksilöllinen oppiminen
121 views
Inklusiivinen opetus
Inklusiivinen koulu tarkoittaa yhteistä koulua kaikille oppilaille. Tämän mallin avulla löydät erilaisia konkreettisia keinoja inklusiivisen opetuksen toteuttamiseksi ...
Inklusiivinen opetus, Samanaikaisopetus, Tukimuodot, Yhteisopettajuus
75 views
Kielitietoinen opetus
Kielitietoisuus tarkoittaa kielenkäytön tilanteiden, tekstien ja kielen piirteiden tietoista havainnoimista. Tämän mallin avulla tuetaan etenkin ensimmäisen ja toisen ...
Integraatio, Kielitietoisuus, Monikielisyys, Oppitunnin rakenne, Tekstilaji, Tiedonalan kieli
130 views
Money Flow Challenge
Money Flow Challenge tarjoaa nuorille mahdollisuuden oppia pelaamalla tärkeimmät omaan henkilökohtaiseen taloudenhoitoon liittyvät asiat alkaen tulojen ja menojen suun...
Kotitalous, Mobiilisovellus, Pelillistäminen, Rahankäyttö, Taloudenhoito, Talouden suunnittelu
74 views
Yhdessä osaamme - kehittyvä koulu
Innovaatiossa oppilaat kehittävät yhdessä koko muun kouluyhteisön kanssa omaa kouluaan oppimisen ja kouluviihtyvyyden näkökulmasta pelillisen menetelmän avulla. Kehitt...
Argumentointitaidot, Demokratia, Kouluviihtyvyys, Kuunteleminen, Oppimisen tukeminen ja kehittäminen, Osallistaminen, Pelillistäminen, Ryhmäyttäminen, Sitouttaminen, Tunnetaidot, Vaikuttaminen, Viihtyvyyden lisääminen, Vuorovaikutustaidot, Yhteisöllisyys
37 views
Yhdessä!
Digitaalisia työkaluja ja -alustoja hyödyntämällä oppilaat tuottavat pienryhmissä itseohjautuvasti opetussuunnitelmasta ja elämästä johdettuja monimediallisia eri aihe...
Autonomia, Digitaalisuus, Ilmiöoppiminen, Monialainen, Osallistuminen, Projektityöskentely, Sisällöntuotanto, Tvt-taidot, Yhteisöllisyys
228 views