We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. Read more

Accept
Reject
All articles
search
clear

Vuosi yrittäjänä -ohjelma

location_on Finland

Vuosi yrittäjänä -ohjelma on teorian ja käytännön yhdistävä työkalu yrittäjyyden taitojen, osaamisen ja asenteen opettamiseen ja oppimiseen.

Ohjelma tarjoaa oppilaitokselle avaimet käteen -ratkaisun yrittäjyyden opettamiseen ja opiskelijalle hauskan sekä käytännönläheisen työkalun yrittäjyyden ja työelämätaitojen oppimiseen. Ohjelmassa osallistujat perustavat yksin tai ryhmässä oikealla rahalla toimivan NY-yrityksen, jota he pyörittävät lukukauden, lukuvuoden, kalenterivuoden tai 12 kuukauden ajan.

Finland 100
play_arrow

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Web presence

1995

Established

4.3K

Children/users

1

Countries
Target group
Teachers
Submitted
March 2017
Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa opiskelijat pääsevät ottamaan omat ideansa käyttöön ja oppivat työelämässä tarvittavia taitoja tekemällä oppien

About the innovation

Valmis työkalu yrittäjyyskasvatukseen

Yrittäjämäiset taidot ovat olennaisia tulevaisuuden työelämässä. Näitä taitoja ovat muun muassa ryhmätyö- ja projektitaidot, omien ideoiden käyttöönottaminen, ongelmanratkaisutaidot sekä itsetunnon rakentaminen. Opiskelijoiden on hyvä saada kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen sekä  yrittäjyyden tuomia mahdollisuuksia.  Lisäksi oppilaat oppivat kantamaan oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä.

Kansainvälisen Global Entrepreneur Monitor -tutkimuksen mukaan suomalaisten nuorten yrittäjähenki on huipussaan. Viimeisin tutkimus paljastaa, että lähes joka viides alle 25-vuotias uskoo perustavansa yrityksen. Kymmenen vuotta sitten vastaava luku oli alle seitsemän prosenttia.

Nuori Yrittäjyys ry (NY) on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tukee yrittäjyyskasvatusta. Sen tavoitteena on saada nuoret tunnistamaan ja hyödyntämään kykynsä tekemällä oppien. Vuosi yrittäjänä -ohjelma on yksi NY:n yhdestätoista ohjelmasta. Ohjelma kartuttaa opiskelijoiden työelämätaitoja, vahvistaa taloudenhallintaa ja vuorovaikutustaitoja sekä kehittää yrittäjämäistä asennetta.

Ohjelmassa opiskelijat perustavat oikealla rahalla toimivan NY-yrityksen. Ohjelman aikana käydään läpi yrityksen kaikki vaiheet sen perustamisesta lopettamiseen. Ohjelman ytimessä on opittujen taitojen soveltaminen käytännössä, kun oppimisympäristönä toimii reaalimaailma.

Koska ohjelma tarjoaa opiskelijalle tarkasti ohjatut vaiheet yrityksen pyörittämiseksi ja oma opettaja on tukena koko ajan, opiskelijan on mahdollista turvallisesti kokeilla ja saada kokemusta siitä, millaista on toimia yrittäjänä.

Vuosi yrittäjänä -ohjelma on saatavilla yläkouluille, toisen asteen oppilaitoksille ja korkeakouluille. Ohjaavalla opettajalla ei tarvitse olla aiempaa taustaa yrittäjyyskasvatuksesta – tärkeintä on innostus. Nuori Yrittäjyys ry toimii opettajan tukena läpi ohjelman.

NY on osa kansainvälistä Junior Achievement (JA) -verkostoa, joka tarjoaa opiskelijoiden yrittäjyysasennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa tukevia ohjelmia, jotka toteutetaan kouluissa osana opetusta. JA on maailman laajin yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta nuorille tarjoava organisaatio. Verkosto tavoittaa vuodessa yli kymmenen miljoonaa lasta ja nuorta yli sadassa maassa.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Oppilaiden omien ideoiden kehittäminen ja yrityksen perustaminen käytännössä.

Impact

Monialaisten työelämä- ja tulevaisuustaitojen oppiminen.

Scalability

Avoin ohjelma kaikille. Osallistuminen vaatii oppilaitoksen päätöksen ohjelman aloittamisesta oppilaitoksessa.

Implementation steps

Päätös ohjelman aloittamisesta

Oppilaitos tekee päätöksen ohjelman aloittamisesta oppilaitoksessa.

Ohjelman aloittaminen on helppoa. Ottaakseen Vuosi yrittäjänä -ohjelman kurssitarjontaan, oppilaitoksen tarvitsee valita ohjaava opettaja, joka rekisteröityy verkkoportaaliin osoitteessa www.vuosiyrittajana.fi (steppi 2.).

Ohjelman rekisteröintimaksu on 25 euroa/opiskelija. Maksu määräytyy ohjelmaan rekisteröityneiden nuorten mukaan.

Ohjelma voidaan ottaa käyttöön luomalla siitä kurssi, valinnaisaine tai opintojakso, jonka oppijat voivat valita. Ohjelma voi olla osa laajempaa esimerkiksi yrittäjyyden tai yrittäjyyskasvatuksen opintokokonaisuutta.

Ohjelmaa voidaan käyttää aihekokonaisuuksissa, laaja-alaisessa opinnossa tai valinnaisissa tutkinnon osissa. Ohjelman avulla edistetään yrittäjämäistä oppimista ja mahdollistetaan pysyvän toiminnan luomista oppilaitokseen ilman erillistä projekti- tai hankerahoitusta. Käytettävä tuntimäärä vaihtelee oppilaitoksittain ja on opinahjon itsensä määriteltävissä.

Portaaliin rekisteröityminen ja ohjaamiseen kouluttautuminen

Ohjelman käyttöönotto on helppoa, sillä Nuori Yrittäjyys ry on opettajan tukena koko ohjelman ajan.

Opettajalle on luotu portaali, joka sisältää tarpeellista tukimateriaalia ohjelman käyttöönottoon ja toteuttamiseen. Sivuille on koottu runsaasti tietoa NY-yrityksen toiminnasta sekä vinkkejä muun muassa markkinointiin, kirjanpitoon, verkkosivuihin ja vakuutuksiin. Portaalin kautta pystyy tilaamaan mm. painetun oppaan sekä pääsee käsiksi verkkomateriaaliin ja videoihin. Verkkomateriaali palvelee opettajia ja oppilaita koko vuoden ajan.

Rekisteröidy ohjelman portaaliin tämän linkin kautta: www.vuosiyrittajana.fi

Verkkomateriaalin lisäksi Nuori Yrittäjyys ry järjestää maksuttomia ohjelmakoulutuksia ympäri Suomen, joihin ohjaavan opettajan tai työparin on mahdollista osallistua. Koulutukset ovat yleensä iltapäivän mittaisia ja niissä käydään läpi ohjelman vaiheet sekä toteuttaminen oppilaitoksessa.

Ilmoittaudu koulutukseen koulutuskalenterin kautta. Ohjelman koulutuskalenteri on osoitteessa: https://vuosiyrittajana.fi/koulutukset/. Koulutuksia järjestetään myös kysynnän mukaan.

Ohjelman käynnistyminen ja toteuttaminen

Ohjelma käynnistyy oppilaitoksissa syksyllä ja sisältää eri vaiheita.

Ohjelman suorittaminen on jaettu vaiheisiin, joiden mukaan toiminta etenee. Ohjaava opettaja vastaa koulussa ohjelman käynnistämisestä, opiskelijoiden ohjaamisesta sekä ohjelman läpiviemisestä. Vaiheiden kestoon vaikuttaa oppijoiden idean luonne, vaativuus ja osaaminen. Toimintaa ohjaavat myös erilaiset kilpailut, joita opettaja voi hyödyntää oppimistehtävinä. Ohjelman aikana opettajan tukena toimii kansallinen Nuori Yrittäjyys ry:n toimisto.

Ohjelma on jaettu neljään eri vaiheeseen, jotka ovat

 1. Johdatus yrittäjyyteen, osaamiseen ja liikeideaan 
 2. Yritystoiminnan käynnistäminen ja liikeidean kirkastaminen
 3. Yritystoiminnan seuranta, kehittäminen ja raportointi
 4. Yritystoiminnan lopettaminen, arviointi ja tulevaisuus

Sähköinen oppimisympäristö tukena

Ohjelman ytimessä on tekemällä oppiminen omassa NY-yrityksessä. Tätä on tukemassa sähköinen oppimisympäristö, joka rakentuu 22 oppimismoduulista.

Opettaja voi ottaa ympäristön oman opetuksen tueksi. Ympäristö tukee opiskelijoiden teoriaosaamisen kehittymistä ohjelman aikana.

Oppimisympäristön sisällöt ovat:

 1. Ohjelman aloitus
 2. Johdatus yrittäjyyteen 
 3. Osaaminen 
 4. Tiimi 
 5. Liikeidean löytäminen 
 6. Liikeidean mallintaminen 
 7. Nimi ja logo 
 8. Yritystoiminnan käynnistäminen 
 9. Liiketoimintasuunnitelma 
 10. Myynti ja asiakaspalvelu
 11. Markkinointi
 12. Digimarkkinointi
 13. Somemarkkinointi
 14. Johdatus talouteen
 15. Kustannus- ja kannattavuuslaskenta
 16. Budjetointi & kirjanpito
 17. Verotus
 18. Riskit ja turvallisuus 
 19. Ohjelman päätös
 20. Pitchaus & presentointi 
 21. Kiertotalous
 22. Vastuullinen liiketoiminta

Kaikki moduulit (pl. 7 ja 14) sisältävät 1-3 oppimistehtävää, joita opiskelijat voivat itsenäisesti tehdä osana ohjelmaa. Ohjelman lopussa teoriakoe, jonka opiskelija voi suorittaa.
Kilpailut ja tapahtumat ohjelman aikana

Verkkokilpailut ovat luonteva osa NY-yrityksen toimintaa ja asettavat hyviä päämääriä ohjelman ajaksi. 

Ohjelman verkkokilpailut ovat:

 • Paras video pitch 
 • Paras liikeidea 
 • Paras graafinen ilme 
 • Paras internet-kokonaisuus 

Uskalla Yrittää on ohjelman SM-kilpailu

Uskalla Yrittää on Suomen merkittävin nuorten yrittäjyyskilpailu ja ohjelman SM-kilpailu. Tammikuusta maaliskuuhun järjestetään 15 alueellista semifinaalia, joissa valitaan finalistit. 

Finaali on vuosittain huhtikuussa Helsingissä. Finaalissa kilpaillaan paikasta EM-kisoissa ja muista palkinnoista. 

Kilpailun sivusto on www.uskallayrittaa.fi ja viime vuoden finaalin aftermovie: https://youtu.be/lItGoTTslPU.

Spread of the innovation

loading map...