search
Search
clear

Contact innovator

Ribbon FINLAND 100
Tapoja pelillistää oppimista

Seikkailupedagogiikka

location_on Helsinki, Finland
Innovaatiossa opetus pelillistetään kokonaisvaltaisesti. Pelillisten elementtien lisääminen opetukseen oppiaineessa kuin oppiaineessa antaa oppilaille mahdollisuuden vaikuttaa omaan opiskeluun innostavalla tavalla.
Itselläni pyöri mielessä monenlaisia kokeiluajatuksia, mutta päällimmäisenä se miten pelillisyys voisi lisätä oppilaiden koulumotivaatiota.

Teppo Manninen, opettaja

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

7 - 12
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2015
Established
-
Organisation
763
Views
Updated on May 17th, 2022
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Seikkailupedagogiikassa hyödynnetään runsaasti pelillisiä menetelmiä, jotka tekevät oppimisesta elämyksellistä, toiminnallista ja tavoitteellista. Pelillistämisellä tarkoitetaan pelillisten elementtien – esimerkiksi tarinallisuuden, pisteytysten tai kunniamerkkien – tuomista osaksi opetusta.

Seikkailupedagogiikka vaikuttaa positiivisesti koulunkäyntiin muun muassa yhteisöllisyyden tunteen luomisen, aktiivisuuden lisäämisen ja mielenkiinnon heräämisen avulla.

Opettajan rooli on toimia pelinjohtajana. Pelinjohtajan tehtävänä on pohtia mitä koulutyössä pelillistetään, huolehtia opetuksen selkeästä rakenteesta, oppilaiden ohjaamisesta sekä siitä, että yhteisiä sääntöjä noudatetaan.

Pelillisyys motivoi oppilaita opiskelemaan opettajan rakentaessa opetuksen siten, että peleissä pärjäämisen edellytyksenä on opiskelu. Oppilailla on selkeät tavoitteet, joita he pyrkivät seuraamaan ja toteuttamaan pelin aikana. Ongelmat ja pulmat ratkeavat pelimaailmassa esimerkiksi oppikirjojen avulla ja oppilaan osaamista arvioidaan pelin kautta.

Pelin ongelmien ratkaisuissa saa myös olla luova ja käyttää omaa mielikuvitusta. Pelaaminen on usein yhteisöllistä ja pelissä pärjäämisen edellytys voidaan rakentaa tiimin pärjäämisen ympärille. Oppilaille voidaan nimetä erilaiset roolit, mikä mahdollistaa työn joustavan jakamisen ryhmän sisällä ja jokaiselle syntyy mahdollisuus valita omien vahvuuksiensa mukainen rooli.

Tätä seikkailupedagogiikan mallia on kokeiltu Poikkilaakson alakoulussa vuonna 2013  ja Vallilan alakoulussa ensimmäistä kertaa vuonna 2014. Opettaja koki tulleensa omassa opetustyössä umpikujaan ja alkoi pohtia millä tavoin pelillisyys voisi lisätä oppilaiden koulumotivaatiota. Miten oppilaat voivat itse vaikuttaa opiskeluun? Miten oppiaineet saa liitettyä oppilaiden arkeen? Entä millä eri tavoin opiskelutaitoja voi harjoitella?

Opettajalla oli mielessä monenlaisia kokeiluajatuksia ja hänelle alkoi kehittyä ideoita, joissa oppilaiden opiskelun kehittymistä pystyisi seuraamaan samalla tavalla kuin peleissä pelihahmojen. Opettaja alkoi tutustua seikkailupedagogiikkaan, jonka kokikin pian omakseen.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Innovaation avulla voi lisätä helposti hauskuutta tuovia elementtejä perinteisiin oppisisältöihin.

Impact

Oppimisesta tulee hauskaa ja oppilaiden opiskelumotivaatio kasvaa.

Scalability

Pelillistämistä voi soveltaa laajasti erilaisiin oppisisältöihin, joten innovaatio on käytettävissä opetussuunnitelmasta riippumatta.

Milestones

Achievements & Awards

May 2022
Finland 100
May 2019
100 views
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Pohdi, mitä haluat pelillistää
Pelillisiä elementtejä voi lisätä eri oppitunteihin.
Read more
02
Kerro tarina ja haasta oppilaat selviytymään tiiminä
Pelillistämisen voi aloittaa haastamalla oppilaat opiskelemaan yhteistä vastusta vastaan.
Read more
03
Merkitse tavoitteet selkeästi esille
Tavoitteet esitellään selkeästi oppilaille. On tärkeää tuoda esiin mitä opitaan ja mitä arvioidaan.
Read more
04
Merkitse tulokset ylös
Merkitse oppilaiden pisteet ylös, jotta pelin jatkaminen mahdollistuu.
Read more
05
Valmistautukaa seuraavaan haasteeseen
Peli voi kehittyä myös eteenpäin.
Read more