search
Search
clear

Contact innovator

Ribbon FINLAND 100
Malli koulun ruokakulttuurin kehittämiseen

Kouluruokalasta kouluravintolaksi

location_on Turku, Finland
Ravinnolla on suuri merkitys oppimiselle. Hyvinvoinnin lisäksi ruokailutilanne kehittää oppilaan ymmärrystä ympäröivästä ruokailukulttuurista. Kouluruokailu tarjoaa myös oivia mahdollisuuksia oppilaiden ja heidän vanhempiensa osallistamiseksi.
Muutos ruokailussa vaikuttaa viihtyvyyteen ja sitä kautta sekä oppimistuloksiin että hyvinvointiin koulussa.

Nicke Wulff, rehtori

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

7 - 12
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2012
Established
-
Organisation
460
Views
Updated on May 17th, 2022
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Ravinnolla on suuri merkitys hyvinvoinnille, jaksamiselle ja oppimiselle. Ruokailu ja ruokailuhetki on jokapäiväinen osa lapsen hyvinvointia ja kasvua ja siksi myös koulussa on tärkeää kiinnittää huomiota paitsi terveelliseen ravintoon, myös koulun ruokakulttuuriin.

Ruokailu on kouluissa ohjattu tilanne, jolla on ravinnon lisäksi myös vahva kasvatuksellinen tavoite. Kouluruokailu on sosiaalinen hetki, jonka tarkoituksena on tukea lapsia heidän kasvamisessaan ja parantaa heidän kouluviihtyvyyttään.

Cygnaeuksen koulussa on tehty määrätietoista työtä kouluruokalan kehittämiseksi.  Kouluruokalasta on haluttu tehdä lapsen hyvinvointia ja viihtyvyyttä edistävä paikka. Ruokakasvatukseen on tehty systemaattista työtä vuosien ajan. Tämä näkyy esimerkiksi ruoan ja sen valmistavan henkilökunnan arvostuksessa.

Koulussa on huomattu, että jatkuva työ ruokakasvatuksen saralla edesauttaa kouluviihtyvyyttä, oppimistuloksia sekä avaa ovia uudenlaiselle kodin ja koulun väliselle yhteistyölle.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Kouluruokalaa voi käyttää monin tavoin oppilaiden hyvinvoinnin lisäämiseen.

Impact

Osallisuus kasvaa ja kouluruokailusta tulee muutakin kuin nopea lounashetki.

Scalability

Innovaatio on sovellettavissa paikkoihin, joissa kouluruokailu järjestetään eri tavoin.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

May 2022
Finland 100
May 2019
100 views
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Herätys ja tahtotila
Koulun johdon tulee herätä siihen, että kouluruokailu voi olla muutakin kuin pikainen vierailu ruokalassa.
Read more
02
Tietoa ja rohkeutta
Alustavan vuoropuhelun jälkeen on hyvä alkaa kerätä tietoa kouluruokailusta järjestelmällisemmin eri tahot osallistaen.
Read more
03
Kerrotaan myös muille
Käynnissä olevasta muutoksesta ja kokeiluista kannattaa olla avoin.
Read more
04
Osallistaminen
Kouluravintolaa kannattaa käyttää väylänä eri tahojen mukaan ottamiseen.
Read more
05
Yhteistyö
Jatkuvan kehityksen takaamiseksi kannattaa tehdä tiivistä yhteistyötä ruokailulle keskeisten tahojen kanssa ja etsiä niitä rohkeasti lisää.
Read more