Contact innovator

Ribbon FINLAND 100
Malli, jossa jaettu vastuu auttaa kukoistamaan

Kokonaisvaltainen yhteisopettajuus

location_on Oulu, Finland
Kokonaisvaltainen yhteisopettajuus on moderni toimintamalli, jossa opettajat yhdistävät vahvuutensa ja osaamisensa ja suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat opetusta ja oppimista kokonaisvaltaisesti yhdistämällä luokkansa. Luokassa oppilaat tunnistavat omat vahvuutensa ja oppivat toisiltaan.
Yhteisopettajuuden mallilla sekä opettajien että oppilaiden vahvuudet nousevat paremmin esiin ja jaksaminen moninkertaistuu.

Kaisa Loponen, opettaja

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

TEACHERS
Target Group
-
Children/Users
1
Country
2014
Established
-
Organisation
2 447
Views
Updated on February 1st, 2021
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Yhteisopettajuus on yksi kiinnostavimpia tulevaisuuden opettamisen muodoista. Ilmiönä se ei ole uusi, mutta yhä tärkeämpi jaksamisen ja työn kehittämisen edistäjä. Yhteisopettajuus tukee oppimisen tehokasta eriyttämistä, opetuksen monipuolistamista ja nopeaa reagoimista muuttuviin tekijöihin.

Kokonaisvaltainen yhteisopettajuus on malli, jossa kahta luokkaa opetetaan yhdessä kahden opettajan voimin. Mallissa opettajat ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat opetusta yhdessä hyödyntäen omia vahvuuksiaan ja huomioiden ja nostaen esille myös oppilaiden vahvuuksia.

Olennaista toiminnassa on vertaistuki, luottamus ja jaettu opettajuus, jolloin molempien opettajan vahvuudet ja osaaminen pääsevät hyvin esille. Ideat muotoutuvat yhteistyössä toimiviksi kokonaisuuksiksi ja vastuut kasvatuksesta, arvioinnista, tuntisuunnitelmasta ja toteutuksesta on jaettu useammille harteille. Parhaimmillaan yhteisopettajuudella voidaan edistää oppilaiden ryhmässä kasvamista ja yhdessä toimimista.

Oulujoen koulussa toimivat opettajat ja jo kahdeksan vuotta yhteistyötä tehneet Paula Vorne ja Kaisa Loponen ovat työstäneet kokonaisvaltaisen mallin yhteisopettajuudelle. Heitä yhdistää samanlainen oppimiskäsitys sekä vahva halu kehittyä ja kehittää. Tämän varaan yhteisopettajuutta on ollut luonteva rakentaa.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Opettajien jaksaminen on kaikkialla koetuksella. Yhteisopettajuuden lähtökohta on tehdä koulusta innostava oppimisen yhteisö, jossa opettajatkin oppivat.

Impact

Sekä opettajien että oppilaiden vahvuudet pääsevät paremmin esiin, kun yhteistyö on kaiken toiminnan lähtökohta.

Scalability

Malli on käytettävissä ilman erillisiä lisäresursseja ja vastaa laajasti esiintyvään haasteeseen opettajien jaksamisen kanssa.

Milestones

Achievements & Awards

May 2019
1000 views
September 2017
Finland 100
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Sitoutuminen toimintaan
Yhteinen tahtotila on merkittävä osa toiminnan aloittamista.
Read more
02
Arvojen, roolien ja vastuiden määritteleminen
Kahden luokan yhdistäminen kokonaisvaltaisesti edellyttää työn organisointia: arvojen määrittelyä, tavoitteiden asettamista ja selkeää kuvaa kummankin roolista ja vastuista.
Read more
03
Tavoitteiden määritteleminen
Mitä yhteisopettajuudella tavoitellaan opetuksessa, hyvinvoinnissa ja arvioinnissa?
Read more
04
Yhteydenpito vanhempiin
Uuden toimintamallin avaaminen vanhemmille on erityisen tärkeää, jotta he tietävät kuinka lukuvuosi etenee, kehen olla yhteydessä ja miksi malli on lastansa hyödyttävää.
Read more
05
Luokan yhteisten pelisääntöjen laatiminen ja sitoutuminen niihin
Oppilaat osallistetaan yhteisten pelisääntöjen luomiseen ja käydään läpi, mitä tarkoittaa, kun on kaksi vastuuopettajaa yhden sijasta ja kuinka opettajien ja muiden kanssa työskennellään.
Read more
06
Rakenteiden muutos
Pohtikaa, millaiset rakenteet tukevat työtänne. Oheiset esimerkit auttavat pohdinnassa.
Read more
Show more