search
Search
clear

Contact innovator

Ribbon FINLAND 100
Toimintatapoja inklusiivisen opetuksen järjestämiseksi luokassa

Inklusiivinen opetus

location_on Helsinki, Finland
Inklusiivinen koulu tarkoittaa yhteistä koulua kaikille oppilaille. Tämän mallin avulla löydät erilaisia konkreettisia keinoja inklusiivisen opetuksen toteuttamiseksi ala- ja yläkouluissa.
Inklusiivinen arvopohja läpäisee koko työyhteisön: kaikkien on sitouduttava toimintamalliin.

Annika Saviluoto ja Karoliina Toropainen, opettajat

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

7 - 15
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2015
Established
-
Organisation
5 096
Views
Updated on February 1st, 2021
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Inklusiivinen opetus tähtää yhteenkuuluvuuden tunteeseen ja siihen, että kaikki oppilaat ovat tasavertaisia jokainen omine tarpeineen ja tukimuotoineen.

Tavoitteena on taata jokaiselle oppilaalle mahdollisuus tuen saantiin oman ryhmän sisällä. Kyseessä on toimintatapa, jossa oppilaat jakavat yhteisen kouluarjen ja kuuluvat samaan ryhmään. Inklusiivisessa opetuksessa kaikki oppilaat opiskelevat samassa ryhmässä hyödyntäen joustavasti erilaisia tilaratkaisuja.

Inklusiivisen opetuksen mallia voi toteuttaa työparityöskentelyn avulla, mistä hyötyvät niin oppilaat, opettajat kuin opetuksen laatukin. Tavoitteena on saada oppilaat tuen tarpeesta riippumatta opiskelemaan yhdessä luokanopettajan ja erityisluokanopettajan johdolla.

Inkluusiomallin toteuttaminen vaatii koulun tiloilta perinteistä enemmän. Koulurakennuksen täytyy mahdollistaa opetuksen eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt. Tähän hyödyksi ovat erilliset, mutta toisiinsa yhteydessä olevat tilat. Koulun tilojen käytössä saa olla luova: luokkien lisäksi käytäviä, pihaa, neuvotteluhuoneita ja juhlasalia voi hyödyntää opetustiloina.

Inklusiivisessa opetuksessa ryhmien muodostamisessa ajatellaan ensisijaisesti ryhmän keskinäistä toimivuutta ja ryhmädynamiikkaa. Luokassa voi työskennellä myös yhdessä – erilaisten opetusjärjestelyjen käyttö arvioidaan tilanteen mukaan. Mallia voi soveltaa myös kurssimuotoisessa ympäristössä, jossa ryhmät vaihtuvat jaksoittain: näin ryhmiä voidaan muokata säännöllisesti toimivammiksi.

Inklusiivista opetusta voi toteuttaa monella eri tavalla. Stepeissä on lueteltu esimerkkejä opetusjärjestelyistä, joiden avulla opetuksen voi järjestää. Ne perustuvat Pasilan peruskoulun inklusiivisiin opetusjärjestelyihin vuodesta 2009 sekä Niilo Mäki Instituutin koulutusmateriaaliin.

Lisätietoa inklusiivisesta opetuksesta saat tästäAlla olevissa stepeissä esiteltyjä toimintamalleja kannattaa kokeilla rohkeasti, jotta löytää omalle luokalleen parhaiten toimivat tavat.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Eriyttämisen ei tarvitse tapahtua eri ryhmiin: kaikki oppilaat voivat olla yhteisö, kun hyödynnetään luovia opetusjärjestelyjä.

Impact

Oppilaille kehkeytyy omaan taitotasoon, erityistarpeisiin tai taustaan katsomatta yhteenkuuluvuuden tunne.

Scalability

Innovaatiota voi soveltaa erilaisissa ympäristöissä, kunhan koulun tilat mahdollistavat erilaiset ryhmäjaottelut.

Milestones

Achievements & Awards

May 2019
2000 views
September 2017
Finland 100
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Ajattelutavan muutos
Inklusiivinen opetus vaatii ajatustavan muuttamista ja jo totuttujen opetustapojen sekä oman opettajuuden kyseenalaistamista.
Read more
02
Kaksi opettajaa samassa tilassa
Mallissa toinen opettaja opettaa ja toinen kiertelee – opettajia voi olla kolmekin.
Read more
03
Kaksi opettajaa, kaksi eri ryhmää tilassa
Malli on toimiva isossa ryhmässä ja toimii tehtävissä, joissa tarvitaan työrauhaa, keskittymistä ja ajattelua.
Read more
04
Koko ryhmä samassa tilassa, työskentelyä eri pisteillä
Malli mahdollistaa erinomaisesti ylöspäin eriyttämisen.
Read more
05
Kaksi opettajaa samassa tilassa, pieni ryhmä sivussa toisen op...
Malli mahdollistaa erilaisten opetustyylien hyödyntämisen. Pienempi ryhmä voi toimia täydentäen suuremman ryhmän opetusta, se voi tarjota henkilökohtaisempaa tukea tai siinä voidaan käsitellä vaikeampia teemoja.
Read more
06
Tiimiopettaminen
Mallissa on kyse toisiaan täydentävästä opetuksesta: kumpikin opettaja pääsee opettamaan omien vahvuusalueidensa mukaan ja kehittymään yhdessä.
Read more