We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it
Squared 2016 02 10 tk scool 0525 010
Finland
Kolmen oppitunnin mittainen harjoitus neuvottelutaitojen oppimiseen

Konfliktinratkaisusimulaatio

Marker Helsinki, Suomi
Konflikteja voidaan ratkaista kehittämällä nuorten neuvottelutaitoja. Crisis Management Initiative (CMI) on presidentti ja rauhannobelisti Martti Ahtisaaren perustama järjestö, joka pyrkii ratkaisemaan maailman konflikteja ja haluaa opettaa samoja taitoja myös nuorille.
Introduction

Mistä on kyse?

“Kouluissa halutaan ymmärtää paremmin konfliktien ehkäisyä ja ratkaisua. Simulaation kautta oppilaat pääsevät harjoittelemaan konfliktien ratkaisemista vuoropuhelun kautta. Samat dialogiharjoitukset pätevät niin koulun pihalla kuin kansainvälisissä kriiseissäkin. Roolipelin tarkoituksena on osoittaa, että kaikenlaiset konfliktit voidaan ratkaista rauhanomaisesti, jos on taitoa ja tahtoa.”

- Suvi Tuuli, Communications Officer, CMI

Konfliktit nakertavat yhteiskunnan perustaa: köyhyys ja korruptio lisääntyvät, pakolaisvirrat kasvavat ja poliittiset kiistat ja yhteenotot yleistyvät. Tämän päivän konflikteja ei ratkaista väkivalloin, vaan kestävä rauha tarvitsee aina poliittisesti neuvotellun ratkaisun.

Konfliktien luonne on muuttunut yhä monimutkaisemmaksi; niiden taustalla on monia poliittisia intressejä, ne koskettavat lukuisia eri tahoja ja niiden seuraukset ulottuvat yhä useammin yli valtionrajojen. Jokainen konteksti ja konflikti on ainutlaatuinen, sillä kiistoilla on oma historiansa, taustatekijänsä sekä dynamiikkansa.

Crisis Management Initiative (CMI) on suomalainen konfliktinratkaisujärjestö, joka etsii ratkaisuja maailman konflikteihin vuoropuhelun ja rauhanvälityksen avulla. Ne ovat CMI:n ydinosaamista ja tunnustetusti tehokkaimpia keinoja ratkaista konflikteja. Itsenäisenä ja riippumattomana toimijana CMI pystyy edistämään epävirallisia rauhanvälitys- ja dialogiprosesseja.

Vuoropuhelun avulla rakennetaan luottamusta konfliktin osapuolten välille. Vuoropuhelu tarjoaa keinon rakentaa luottamusta riidan osapuolten välille tuomalla heidät yhteen tasavertaisina, turvallisessa ympäristössä ja puolueettomaksi koetun välittäjän tai välittäjien avustuksella. Kun keskinäinen luottamus on saavutettu, voidaan alkaa etsiä ratkaisuja, joihin osapuolet voivat sitoutua.

Tässä simulaatioharjoituksessa osallistujat pääsevät kokemaan todentuntuisen konfliktitilanteen jännitteisessä yhteisössä ja harjoittelemaan konfliktin ratkaisemista vuoropuhelun keinoin.

Read more ›
Intended Outcomes
134
Views
13 - 18
Age Group
2016
Established
Resources Needed
Kolme oppituntia, aika materiaaliin perehtymiseen.
HundrED Criteria
innovativeness
impact
scalability
Rauhanjärjestön pitkän kokemuksen pohjalta on rakennettu simulaatio, joka opettaa oppilaille vuoropuhelun merkitystä.
Konfliktinratkaisutaidot kantavat elämässä pitkälle, koska samat dialogin periaatteet auttavat toisen asemaan asettumisessa myös myöhemmin.
Selkeä ja valmis materiaali on sovellettavissa eri alueille. Rooleja voi joutua hieman muokkaamaan ympäröivään yhteiskuntaan sopiviksi.
Posts

See this innovation in action.


Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Opettajan valmisteluaika 30–45 min.
Read more
02
Roolijako ja rooliin valmistautuminen 60min.
Read more
03
Simulaatio 45 min.
Read more
04
Harjoituksen purku ja loppukeskustelu 45min.
Read more
Contact

Connect with the innovator

Suvi Tuuli
Innovator
Used in