We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.
You have many options to proceed.

1. Innovation Page

As you have probably noticed, you can get more information from our innovation page.
We have tried to gather a lot of relevant information in simple and compact form, – from introduction to intended outcomes, from videos to photographs.

2. CONNECT WITH THE INNOVATOR

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

Suvi Tuuli

3. CONNECT WITH us

But if you want to ask something from our experts at HundrED, that is fine as well.
We are here to help you and this service is free of charge.

Send your question
Send

Thank you for your question - we will get back to you the soonest.

4. Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared 2016 02 10 tk scool 0525 010
Finland
Kolmen oppitunnin mittainen harjoitus neuvottelutaitojen oppimiseen

Konfliktinratkaisusimulaatio

Marker Helsinki, Suomi
Konflikteja voidaan ratkaista kehittämällä nuorten neuvottelutaitoja. Crisis Management Initiative (CMI) on presidentti ja rauhannobelisti Martti Ahtisaaren perustama järjestö, joka pyrkii ratkaisemaan maailman konflikteja ja haluaa opettaa samoja taitoja myös nuorille.
Introduction

Mistä on kyse?

“Kouluissa halutaan ymmärtää paremmin konfliktien ehkäisyä ja ratkaisua. Simulaation kautta oppilaat pääsevät harjoittelemaan konfliktien ratkaisemista vuoropuhelun kautta. Samat dialogiharjoitukset pätevät niin koulun pihalla kuin kansainvälisissä kriiseissäkin. Roolipelin tarkoituksena on osoittaa, että kaikenlaiset konfliktit voidaan ratkaista rauhanomaisesti, jos on taitoa ja tahtoa.”

- Suvi Tuuli, Communications Officer, CMI

Konfliktit nakertavat yhteiskunnan perustaa: köyhyys ja korruptio lisääntyvät, pakolaisvirrat kasvavat ja poliittiset kiistat ja yhteenotot yleistyvät. Tämän päivän konflikteja ei ratkaista väkivalloin, vaan kestävä rauha tarvitsee aina poliittisesti neuvotellun ratkaisun.

Konfliktien luonne on muuttunut yhä monimutkaisemmaksi; niiden taustalla on monia poliittisia intressejä, ne koskettavat lukuisia eri tahoja ja niiden seuraukset ulottuvat yhä useammin yli valtionrajojen. Jokainen konteksti ja konflikti on ainutlaatuinen, sillä kiistoilla on oma historiansa, taustatekijänsä sekä dynamiikkansa.

Crisis Management Initiative (CMI) on suomalainen konfliktinratkaisujärjestö, joka etsii ratkaisuja maailman konflikteihin vuoropuhelun ja rauhanvälityksen avulla. Ne ovat CMI:n ydinosaamista ja tunnustetusti tehokkaimpia keinoja ratkaista konflikteja. Itsenäisenä ja riippumattomana toimijana CMI pystyy edistämään epävirallisia rauhanvälitys- ja dialogiprosesseja.

Vuoropuhelun avulla rakennetaan luottamusta konfliktin osapuolten välille. Vuoropuhelu tarjoaa keinon rakentaa luottamusta riidan osapuolten välille tuomalla heidät yhteen tasavertaisina, turvallisessa ympäristössä ja puolueettomaksi koetun välittäjän tai välittäjien avustuksella. Kun keskinäinen luottamus on saavutettu, voidaan alkaa etsiä ratkaisuja, joihin osapuolet voivat sitoutua.

Tässä simulaatioharjoituksessa osallistujat pääsevät kokemaan todentuntuisen konfliktitilanteen jännitteisessä yhteisössä ja harjoittelemaan konfliktin ratkaisemista vuoropuhelun keinoin.

Read more ›
Intended Outcomes
159
Views
13 - 18
Age Group
2016
Established
Resources Needed
Kolme oppituntia, aika materiaaliin perehtymiseen.
HundrED Criteria
innovativeness
impact
scalability
Rauhanjärjestön pitkän kokemuksen pohjalta on rakennettu simulaatio, joka opettaa oppilaille vuoropuhelun merkitystä.
Konfliktinratkaisutaidot kantavat elämässä pitkälle, koska samat dialogin periaatteet auttavat toisen asemaan asettumisessa myös myöhemmin.
Selkeä ja valmis materiaali on sovellettavissa eri alueille. Rooleja voi joutua hieman muokkaamaan ympäröivään yhteiskuntaan sopiviksi.
Posts

See this innovation in action.


Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Opettajan valmisteluaika 30–45 min.
Opettaja toimii harjoituksen ohjaajana ja varmistaa, että simulaatio etenee sujuvasti ja jäsennetysti.
Read more
02
Roolijako ja rooliin valmistautuminen 60min.
Rooliin tutustumisen voi tehdä tunnin aikana tai antaa kotitehtäväksi.
Read more
03
Simulaatio 45 min.
Harjoituksen alkukohtaus tapahtuu jalkakäytävällä koulun ulkopuolella juuri kun koulupäivä on päättymässä ja oppilaat ovat lähdössä koulun portista ulos.
Read more
04
Harjoituksen purku ja loppukeskustelu 45min.
Heti harjoituksen päätyttyä on tärkeää purkaa osallistujien roolit.
Read more
Contact

Connect with the innovator

Suvi Tuuli
Innovator
Used in