search
Search
clear

Contact innovator

Ribbon FINLAND 100
Monikielisyys koulun arjessa

Puhun ja osallistun (PunOS)

location_on Helsinki, Finland
Mallin tavoitteena on auttaa opettajia tukemaan monikielisyyttä ja monikielisen identiteetin rakentamista yhä monimuotoistuvassa luokka-arjessa. Innovaatio sisältää välineitä opettajan oman käyttöteorian rakentamiseen ja käytännön harjoituksia, joiden avulla opettaja voi tukea monikielisyyttä luokassa.
Kasvatus ei ole pelkästään tekemistä, vaan ajattelua. Kasvatus ja opetus on asioiden näkemistä uudesta näkökulmasta ja ymmärtämistä.

- Katrianna Raunio (opettaja), Marja Salerto (opettaja), Maria Ahlholm (yliopistonlehtori)

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

7 - 12
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2016
Established
-
Organisation
376
Views
Updated on February 1st, 2021
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Opettajan arkeen kuuluu työskentely kulttuurisesti ja kielellisesti monimuotoisten luokkien kanssa. Oppijoilla ei välttämättä ole yhtenäiskulttuuria ja siten yhteistä ennakkotietoa, johon opetuksen voisi rakentaa.

Tämä asettaa haasteellisuuksia opettamiselle ja oppimiselle. Esimerkiksi monet oppikirjat lähtevät siitä ajatuksesta, että lapsilla on yhteisesti jaettu kokemusmaailma, johon uudet käsitteet niin sanotusti istutetaan. Moni meille itsestään selvä asia, kuten vuodenajat (tuleeko kesän jälkeen kevät vai syksy?), jäävät osalle ilman merkitystä, koska niistä ei ole henkilökohtaista kokemusta.

Opeteltavat käsitteet jäävät siis helposti ulkokohtaisiksi ja abstrakteiksi. Kielenoppiminen jää pahimmillaan mekaaniseksi ja arjesta irralliseksi. Lähtökohdat opetusprosessille täytyykin luoda uudella tavalla.

Monikielisissä luokissa oppijoiden äidinkielet ovat läsnä silloinkin, kun opettaja ei tunnista lasten käyttämiä ilmauksia. Tämä voi aiheuttaa levottomuutta sekä opettajassa että oppilaissa. Tarvitaan keskustelua ja kehittämistyötä, jotta monikielisyyspedagogiikan hyviä käytänteitä voidaan ottaa haltuun entistä monikielisemmissä luokissa.

Tämän mallin tavoitteena on auttaa opettajia tukemaan monikielisyyttä luokassa. Lisäksi tavoitteena on auttaa opettajia tukemaan oppilaiden monikielisen identiteetin rakentamista. Alla olevat stepit sisältävät sekä välineitä opettajan oman käyttöteorian rakentamiseen (termit) että käytännön harjoituksia, joiden avulla opettaja voi tukea monikielisyyttä luokassa.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Puhun ja osallistun on pedagogisesti hyvin taustoitettu malli, joka auttaa opettajia yhä yleisemmässä opetushaasteessa.

Impact

Oppilaiden osallisuuden tunne kasvaa, kun heidät huomioidaan yksilöinä taustoineen.

Scalability

Innovaatiolle on kasvavaa tarvetta kouluissa ympäri maailman.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

May 2019
100 views
November 2017
Finland 100
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Termi: Limittäiskielisyys
Kaksikielisten lasten käsitteenoppiminen tapahtuu koko ajan kahdella kielellä, ja opetuksessa tulisi olla tilaa eri kielten käytölle.
Read more
02
Termi: Piilo-opetussuunnitelma
Piilo-opetussuunnitelma heijastuu pedagogiikkaan.
Read more
03
Oppimisen yhtälö
Oppimisen prosessi voidaan ajatella yhtälöksi, jossa identiteettipanos ja kognitiivinen panos yhdistetään.
Read more
04
Toimintavinkki: Juhlitaan! – juhlapedagogiikkaa luokassa
Koulun dilemma löytyy jatkuvuuden ja muutoksen tasapainoilussa: kuinka paljon tulee istuttaa lapseen olemassa olevia normeja? Toisaalta, kuinka paljon tulisi opettaa kyseenalaistamaan ja muuttumaan?
Read more
05
Toimintavinkki: Vuosikalenteri tuo juhlat luokkaan
Yksi tapa konkretisoida juhlapedagogiikkaa ovat juhlakalenterit, jotka oppilaat rakentavat luokkien seinille.
Read more