news

Tulevaisuuden työelämätaitojen oppiminen on tärkeää

23.4.2018

Uuden opetussuunitelman laaja-alaisissa opetuskokonaisuuksista löytyvä “Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)” -kokonaisuus korostaa tulevaisuuden työelämätaitoja. OPS:n mukaan työelämä, ammatit ja työn luonne muuttuvat mm. teknologisen kehityksen ja talouden globalisoitumisen seurauksena. Työn vaatimusten ennakointi on vaikeampaa kuin ennen. Oppilaiden tulee perusopetuksessa saada yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan. Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä.

Millaisia yrittäjyyteen ja tulevaisuuden työelämään liittyviä innovaatioita on valikoitunut HundrEDiin mukaan?

Startup-lukio

Startup High School on kolmen lukiokurssin laajuinen verkkokurssikokonaisuus, jossa käsitellään ideoiden toteuttamista, erilaisia luovan ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja sekä opiskelijoista itsestä lähtevien ideoiden edistämistä. Kurssimateriaali pohjautuu 25 tunnetun suomalaisten yrittäjän ja oman unelman toteuttajan videohaastatteluihin sekä niiden pohjalta tehtyihin opetuksellisiin tehtäviin.

TET 2.0

Innovaatio on Aalto-yliopiston Mind-tutkimusryhmän kanssa luotu malli, jossa opiskelijat tutustuvat työelämään jonkin yritystoimintaan liittyvän ongelman ja sen ratkaisemisen kautta. Opiskelijat tunnistavat itse yrityksen toimintaan liittyvän ongelman ja yrittävät ratkaista sen erilaisia innovaatiomenetelmiä hyödyntäen.

Vuosi yrittäjänä

Suomen NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma on yksi NY:n yhdestätoista ohjelmasta. Ohjelma kartuttaa nuorten työelämätaitoja, vahvistaa taloudenhallintaa ja vuorovaikutustaitoja sekä kehittää yrittäjämäistä asennetta. NY on osa kansainvälistä Junior Achievement (JA) -verkostoa, joka tarjoaa 7–25-vuotiaiden nuorten yrittäjyysasennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa tukevia ohjelmia, jotka toteutetaan kouluissa osana opetusta. JA on maailman laajin yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta nuorille tarjoava organisaatio. Verkosto tavoittaa vuodessa yli kymmenen miljoonaa oppilasta yli sadassa maassa.

Yrityselämän nuoret sukupolvet

Taloudellisen tiedotustoimisto TAT tarjoaa Yrityselämän nuoret sukupolvet digitaalisen business-kurssikokonaisuuden toiselle asteelle. Kurssit perustuvat uusiin pedagogisiin ratkaisuihin ja yritysten tarjoamiin materiaaleihin oikeasta liike-elämästä.