We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. Read more

Accept
Reject
All articles
search
clear

Spotlight: Tvåspråkig undervisning

Abstract

Tvåspråkighet är en pedagogisk utmaning som under de senaste åren har fått en allt större betydelse på global nivå. Globaliseringen och tekniska framsteg bidrar till att gränserna mellan språkliga och kulturella gemenskaper suddas ut. I dagens flerspråkiga och mångkulturella värld uppskattas fler än hälften av världens befolkning vara mer eller mindre tvåspråkig. Därmed verkar många vara överens om att två- och flerspråkighet är normen, medan enspråkighet utgör undantaget.

Mer generellt har vi sökt innovationer som bäst stöder lärandet av språk i positiva och välkomnande tvåspråkiga miljöer – innovationer som på ett eller annat sätt kan föra samman och stödja hela skolgemenskapen. Många av våra utvalda innovationer tjänar därför ett flerspråkigt syfte. De främjar samhörighet, medvetenhet, interkulturell dialog och positiva upplevelser genom att öka intresset och moti­vationen att lära sig uppskatta och älska språk!

Share
Publication Date
September 23, 2020
save_alt Download PDF
content_copy Copy link
All HundrED Reports

HundrED Reports

Dive into our research reports to find evidence-based solutions to global challenges.

HundrED Research

How do we evaluate the impact and scalability of education innovations? Learn more about our research methods.