Cookie preferences

HundrED uses necessary cookies that are essential to use the service and to provide a better user experience. Read more about our cookies.
Accept cookies
search
clear

Spotlight: Kaksikielinen koulutus

Abstract

Vain harvat koulutukselliset haasteet ovat olleet yhtä tärkeitä maailmanlaajuisesti kuin kaksikielisyys. Globalisaatio ja teknologinen kehitys hämärtävät kielellisten ja kulttuuristen yhteisöjen välisiä rajoja. Nykypäivän monikielisessä ja monikulttuurisessa maailmassa uskotaan, että yli puolet maailman väestöstä on enemmän tai vähemmän kaksikielistä. Tämän vuoksi monet näyttävät olevan samaa mieltä siitä, että kaksikielisyys on normi, ja että yksikielisyydestä on tulossa poikkeus. 

Tässä raportissa olemme tietoisesti etsineet innovaatioita, jotka tukevat parhaiten kielten oppimista myönteisissä kaksikielisissä ja monikielisissä ympäristöissä, joihin kaikki ovat tervetulleita. Etsimme innovaatioita, jotka tavalla tai toisella voivat yhdistää ja tukea kaikkia kouluyhteisön jäseniä. Monet raporttiin valituista innovaatioista palvelevat siis monikielistä tarkoitusta, sillä ne edistävät yhteenkuuluvuutta, tietoisuutta, kulttuurienvälistä vuoropuhelua ja myönteisiä kokemuksia kannustamalla kiinnostusta ja motivaatiota oppia, arvostaa ja rakastaa kieliä enemmän!

Publication Date
September 23, 2020
save_alt Download PDF
share
Share
content_copy Copy PDF link
All HundrED Reports

HundrED Reports

Dive into our research reports to find evidence-based solutions to global challenges.

HundrED Research

How do we evaluate the impact and scalability of education innovations? Learn more about our research methods.