article

Opentunti helpottaa opettajan arkea

12.3.2018

Opentunnin tarinaa on kohta kirjoitettu jo viiden vuoden ajan. Opentunti lähti liikkeelle Ruskon saamasta avustuksesta oppimisympäristöjen kehittämiseen. Tarina kertoo, että idea palvelusta on syntynyt aamukahvipöydässä ja nyt sitä on jalostettu eteenpäin mm. Hundredin tukemana.

Opentunnin hankeryhmä perusti avustusten päättymisen jälkeen Opentunti ry:n, joka jatkaa Opentunnin tarinaa ja tarjoaa kunnille palvelua ilmaiseksi. Mukana on jo useampi kunta ja opettaja. On ollut mahtavaa tutustua ja seurata mukaan liittyneitä opettajia, jotka suurella sydämellä tekevät arjen työtä jakaen sitä myös muille opettajille. Kyllä Suomessa osataan.

Oppiminen on monimutkainen prosessi ja muuttuvia tekijöitä on paljon. Siksi myös opettaminen on asia, jossa on monia oikeita malleja. Opentunti tiimissä ajattelemme siten, että opetusta kehitetään parhaiten tuomalla opettajien arjessa käyttämiä malleja muiden opettajien tietoisuuteen. Ja aina parempi, jos se ei vaadi opettajalta lisätyötä. Tätä ajatusta varten on tehty Opentunti. Pelkästään perusopetuksessa on noin 43 000 opettajaa, jotka viikoittain opettavat noin 1 000 000 oppituntia. Jokainen niistä on suunniteltu. Opentunnin avulla suunnitelmat voivat jakautua muille opettajille.

Miksi opettajat sitten käyttävät Opentuntia?

Opentunnin avulla opettaja kokoaa opettamaansa aihealueeseen tarvittavat asiat: omat muistiinpanot, verkosta löytyvät sisällöt, omat materiaalit, muut materiaalit, oppilasohjeet. QR-koodin tai lukujärjestysintegraation avulla suunnitelma voidaan jakaa nopeasti omille oppilaille. Opentunti siis helpottaa arkityötä. Opettaja voi määrittää omat suunnitelmansa julkisuusasteen. Julkisuusasteita on 4: oma, koulukohtainen, kuntakohtainen tai julkinen. Opettajat voivat hakea tehokkaasti mm. luokka-asteiden ja aineiden mukaan muiden suunnitelmia ja kopioida niitä. Kopioita voi muokata ja käyttää omien oppilaiden kanssa. Eli parastetaan pedagogiikkaa yhdessä.

Opentunti mahdollistaa myös yhteissuunnittelun. Opentunnissa on toiminto, jolla voidaan yhdellä napin painalluksella luoda yhteinen kurssipohja suunnittelua varten koulun tai kunnan opettajille. Lisäksi opettajat voivat pyytää muokkausoikeutta toisten tekemille kursseille, ainoana palveluna myös yli kuntarajojen. Siis Kokeile, kopioi, kehitä ja tee yhdessä.

Monissa kunnissa tehdään täydennyskoulutussuunnitelmia ja koulutuksen tarve on suuri. Mutta riittääkö pelkkä koulutus? Jospa mietittäisiin asiaa osaamisen kehittämisen kautta. Osaamisen kehittämiseen tarvitaan koulutuksen lisäksi raamit, joista koulutuksia järjestetään ja tieto nykyisestä osaamisesta ja koulutuksen tarpeesta. Tietoa pitää kerätä, jotta koulutuksia voidaan kohdentaa oikeille kohderyhmille.  Toisaalta osaamisen lisääntyminen pitää tehdä näkyväksi myös loppukäyttäjälle.

Tästä ajatuksesta viime vuoden lopulla Opentuntiin rakennettiin Osaamiskartta-järjestelmä. Kartta luodaan haluttuun aihealueeseen ja kartan sisälle tehdään osaamismerkkejä. Karttoja ja merkkejä voidaan kohdistaa opettajille tai oppilaille. Käyttäjät arvioivat omaa osaamistaan sopivana hetkenä. Osaamiskysely on tavallaan aina auki. Itsearviointien perusteella käyttäjä saa tietoa omasta osaamisestaan ja voi merkitä oman koulutustarpeensa. Hän voi siis suunnitella oman osaamisensa kehittymistä. Toisaalta johto tai koulutussuunnittelijat saavat tietoa, mistä asioista käyttäjät koulutusta tarvitsevat. Täydennyskoulutus, siis henkilökunnan ja oppilaiden, on jatkuva prosessi, joka johtaa osaamisen kehittymiseen.

Opentunnin tarinankertojien rekrytointi on aina auki. Tule siis sinäkin mukaan ja ota mukaan myös kollegasi. Tarjoamme helpotusta omaan työhösi ja olet osallisena opetuksen kehittämisessä. Tarinan kertojaksi pääset heti, jos kuntasi on mukana Mpassissa.  Räätälöidään kuntaanne sopivin ratkaisu Opentunnin käyttöön.

Janne Korsimo
janne@opentuntiry.fi