Cookie preferences

HundrED uses necessary cookies that are essential to use the service and to provide a better user experience. Read more about our cookies.
Accept cookies
search
clear

Uutiset

1. Mistä projektissa on lyhyesti sanottuna kysymys?

Teknologialuokan toimintakulttuuri rakentuu avoimeen oppimisympäristöön, jossa hyödynnetään mobiililaitteita, pilvipalveluja ja FabLabin elementtejä monipuolisesti. Luokassa tehdään lukuvuoden aikana neljä laajempaa teknologiaprojektia, joihin nivotaan muita oppiaineita mielekkäästi ja tarkoituksenmukaisesti. Jokaisessa projektissa hyödynnetään koulun ulkopuolista osaamista vierailijoiden tai vierailujen muodossa. Yhteistyökumppaneina ovat korkeakoulut, kaupunki sekä paikallisia teknologiayrityksiä. Pedagogian keskiössä ovat tekemällä oppiminen sekä ongelmalähtöinen ja yhteisöllinen oppiminen.

Teknologialuokan toiminnan pedagogiset tavoitteet:

1. Opetusta eheytetään yhdistelemällä eri oppiaineiden sekä laaja-alaisen osaamisen sisältöjä ja tavoitteita luokan teknologiaprojekteissa.

2. Opiskelussa käytetään mahdollisimman paljon yhteisöllistä työskentelyä, ongelmanratkaisutehtäviä ja käsillä tekemistä.

3. Oppilailla on aktiivinen rooli toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa.

4. Ainakin osittain oppilaiden itse rakentama oppimisympäristö yhdessä pedagogisen toiminnan kanssa tukee oppilaiden ajattelun taitojen, luovuuden, kädentaitojen ja digitaitojen kehittymistä.

                   

2. Mitkä ovat teknoluokan parhaat puolet?

Mielestäni parasta teknoluokalla on oppilaiden aktiivinen rooli opiskelussa, uuden luominen, motivoituneet opiskelijat ja opettajat, laajat oppiaineet, oikeaan elämään sidotut projektit sekä yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.


3. Miten oppilaat ovat kokeneet teknoluokalla opiskelemisen?

Oppilaat ovat tyytyväisiä päästyään teknoluokalle. He kokevat oman opiskelunsa monipuoliseksi ja motivoivaksi. Teknoprojektit ovat oppilaiden mukaan parempi ja mukavampi tapa opiskella asioita kuin perinteinen kirjasta lukeminen ja tehtävien tekeminen.


4. Millaisena näet peruskoulun vuonna 2030? Millaiset taidot ovat avainasemassa silloin?

Uskon peruskoulun pysyvän kutakuinkin samantyyppisenä kuin nykyään. Teknoluokkamainen pedagogia eli yhteisöllinen oppiminen ja toiminnallisuus lisääntyvät opiskelussa, kuten myös ainerajat ylittävät laajemmat monialaiset kokonaisuudet. Oppilaiden täytyy kuitenkin oppia perusasiat hyvin, (kuten kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen ja laskeminen), jotta he voivat tehdä laajempia oppimiskokonaisuuksia ja projekteja. Tästä johtuen opiskelu ei muutu pelkäksi ilmiöpohjaisten kokonaisuuksien tekemiseksi.

Keskeisiä taitoja ovat:

1.       oppimaan oppiminen

2.       sosiaaliset taidot, itseilmaisu ja  ryhmätyötaidot

3.       oman äidinkielen monipuolinen osaaminen ja lähdekriittisyys tietotulvassa

4.       matemaattinen osaaminen

5.       viestintä myös muulla kuin omalla kielellä

6.       luovuus, innovatiivisuus ja yrittelijäisyys

7.       teknologinen yleissivistys ja digitaidot


Jussi Näykki
apulaisrehtori
Rajakylän koulu


Modernit käsillä tekemisen taidot -projektisivulla on runsaasti innostavaa materiaalia. Tutustu ja ihastu!

share
Share