article

Luokanopettajista start up-yrittäjiksi

13.12.2017

Suomessa on ulkomaistenkin tutkimusten valossa erityisen vahva koulutusosaaminen. Oppimisen Talon idea syntyi noin neljä vuotta sitten, kun innovatiivisina ja uudistushenkisinä luokanopettajina kohtasimme ongelman. Tuolloin vuoden 2016 opetussuunnitelma oli rakentumassa. Opetussuunnitelmaa voidaan pitää yhtenä taidonnäytteenä Suomalaisesta osaamisesta. Siihen sisältyi aivan uudenlaista ajattelua. Opetussuunnitelma korotti oppijan roolin kaiken keskiöön. Siirryttiin opettajakeskeisyydestä oppilaskeskeisyyteen. Kuitenkin silloin, kun astuimme luokkahuoneessa omien oppilaidemme eteen, koimme vaikeaksi uuden opetussuunnitelman periaatteiden toteuttamisen arjen opetustyössä. Toisin sanoen opetussuunnitelmaan perehtyminen oli antanut ymmärryksen siitä, mitä pitäisi tehdä, mutta ongelmaksi nousi koko ajan se, miten tuo teoria ja tavoitteet toteutetaan.

Päätimme lähteä ratkaisemaan tätä ongelmaa pohtimalla sitä, miten saisimme samaan välineeseen oppimisen kannalta merkittävät avainpedagogiikat. Pitkällisen suunnittelun tuloksena syntyi idea Oppimisen Talosta. Otimme välineen pian käyttöön omassa työssämme. Havaitsimme, että opettajakollegamme olivat kohdanneet saman ongelman omassa työssään. Koska tarjosimme välinettä käyttöön muillekin opettajille, levisi tieto välineestä laajemmin opettajien keskuudessa. Ja pian olimmekin kertomassa kouluilla ympäri Suomea välineestämme. Opettajat kokivat, että Oppimisen Talo vastaa uuden opetussuunnitelman tarpeisiin. Pian Talon paperiversiota käyttivät omassa työssään sadat opettajat ympäri Suomea.

Lähtökohtanamme kuitenkin koko ajan oli, että kun saamme Oppimisen Talon digitaaliseen muotoon, antaa se mahdollisuuden ideamme holistisempaan käyttämiseen. Aloitimme verkostojen etsimisen Talon digitalisoinnin eteenpäin viemiseksi. Koska olimme nyt uuden haasteen edessä, päätimme hakea mukaan HundrEDiin. HundrED näki innovaatiossamme kasvupotentiaalia, ja pääsimme mukaan. HundrEDin kautta saimme vankkaa osaamista ja tukea Talon jatkokehitystä varten.  

Videolla kerrotaan miten Oppimisen talo on avuksi käytännössä opetustyön arjessa. Video on osa maailmansuurinvanhempainilta.fi -ohjelmaa.

Mukana olo HundrEDissa antoi meille vahvistusta siihen, että yrityksen perustaminen olisi nyt ajankohtaista. Perustimme yrityksemme vuoden 2017 alkupuolella.  Löysimme pian ympärillemme asiantuntijaryhmän, joilla oli vahvaa osaamista niin liiketoiminnan rakentamisessa kuin digitalisaatiossa. Palvelumme digitalisoinnin alkuvaiheessa saimme arvokasta asiantuntijatukea Siili Solution Oy:ltä, joka halusi olla talkootyönä starttaamassa yhteiskunnallisesti tärkeäksi katsomaansa koulutusinnovaatiota.

Tuotteemme digitaalinen palvelu julkaistiin vuoden 2017 lokakuussa ja Oppimisen Talolla oli tuolloin heti tuhansia käyttäjiä. Palveluumme kohdistunut kysynnän määrä opettajakunnassa osoitti selvästi sen, että koulumaailmassa on tarvetta pedagogisen loikan mahdollistaville innovaatioille.

Innovaatiomme arvo ja kasvupotentiaali havaittiin paitsi valtion taholla, myös ulkomaita myöten ja olemme käyneet esittelemässä palveluamme jo Aasiassa saakka. Tämän seurauksena meille syntyi yhteistyötä eri toimijoiden kanssa muun muassa Singaporeen.  

Tänään olemme viemässä Suomalaista koulutusosaamista maailmalle.

Kati ja Maria
Oppimisen talo