news

Hyvinvointimallin avulla lisätään oppilaiden hyvinvointia ja kouluviihtyvyyttä

14.5.2018

Lappeen koulun lapsilähtöinen hyvinvointimalli perustuu ajatukseen siitä, että lapset ovat ja kokevat olevansa kouluyhteisön tasavertaisia jäseniä. Lasten tunne- ja vuorovaikutustaidot  kuitenkin poikkeavat toisistaan. Lapsilähtöinen hyvinvointimalli perustuu kolmiportaiseen tuen ajatukseen.

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen hyödyttää etenkin lapsia ja nuoria, joilla on haasteita käyttäytymisessä sekä oman toiminnan ohjauksessa. Hyvät vuorovaikutustaidot ennaltaehkäisevät konflikteja ja auttavat oppilasta suhtautumaan rakentavasti haastaviin tilanteisiin ja kiinnittymään yhteisöön. Näiden taitojen opettaminen edistää siten koko kouluyhteisön hyvinvointia.

Lapsilähtöisen toimintamallin tavoitteena on nimensä mukaisesti edesauttaa kaikkien oppilaiden hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä kiusaamista ja syrjäytymistä opettamalla ja tukemalla lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Mallilla halutaan tukea kasvua yhdessä toistensa kanssa siten, että jokainen voisi kokea olevansa osa yhteisöä. Malli on koko koulun toimintamalli, jonka käyttöönotto vaatii yhteistä tahtoa sekä sitoutumista vuosiksi eteenpäin. 

Ville Laivamaa ja Hannele Heikkilä
Lappeen koulu, Lappeenranta