We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. Read more

Accept
Reject
Spotlights
All articles
search
clear
21.10.2022

Apply to test your innovation in the classrooms of Swedish-speaking vocational schools in Finland

Are you looking for an opportunity to test your innovation? Are you looking to connect with teachers and leaders who are excited to work on student wellbeing? Come be a part of a HundrED Tailor-Made project! Scroll down for Swedish and Finnish.

HundrED and Konstsamfundet, a foundation supporting culture for the Swedish speaking Finns, have launched a Tailor-Made project in Swedish language technical and vocational schools. The goal of the project is to identify and test education innovations working in the space of student well-being. The main areas of focus for the project are the following: 

 • Student Mental Health  
 • Improving physical health in the classroom 
 • Collaboration within the school community
 • DEI (Diversity, Equity & Inclusion) 
 • Establishing professional connections for vocational students.

What are we looking for?

We are looking for light-touch innovations that can be adapted to meet the needs of 15-18 year olds who are studying vocational education in Finland. The innovations should address one or more of the areas of focus listed above. 

Why apply to have your innovation in a Tailor-Made project?

If chosen, you will collaborate with the schools to test your innovations in the classroom. You will get to meet and work with students, teachers and principals from the schools. The innovations and the project will be showcased within the TVET community in Finland, among HundrED’s larger global community and in the Annual HundrED Innovation Summit. 

How do you apply?

You can easily apply by filling out this form and clicking on the submit button when done. There will be instructions to guide you through the process. If you have any questions, please send an email to shalini.subbiah@hundrED.org or lina.hayek@hundred.org 


Innovatör, ansök om att få testa din innovation i yrkesskolor i Finland

Letar du efter en möjlighet att testa din innovation? Vill du komma i kontakt med lärare och ledare som är inspirerade av att arbeta med elevernas välbefinnande? Ansök om att få delta i vårt Tailor-Made projekt! 

HundrED har tillsammans med Konstsamfundet startat ett Tailor-Made projekt i svenskspråkiga yrkesskolor i Finland. Projektet går ut på att identifiera och testa innovationer där elevernas välbefinnande står i fokus. Projektets främsta fokusområden är följande: 

 • Elevernas psykiska hälsa
 • Förbättring av den fysiska hälsan i klassrummet
 • Samarbetet i skolgemenskapen
 • Mångfald, likvärdighet och delaktighet
 • Skapa yrkesmässiga kontakter för eleverna i yrkesskolor

Vad letar vi efter?

Vi letar efter innovationer som är lätta att ta till sig. Innovationer som kan anpassas för att möta behoven som 15-18 år gamla elever i yrkesskolorna har. Innovationerna bör behandla ett eller flera av de fokusområden som anges ovan.

Varför ansöka om att få med din innovation i Tailor-Made projektet?

Om din innovation väljs ut kommer du att samarbeta med skolorna för att testa din innovation i klassrumsmiljön. Du kommer också att få träffa och arbeta med elever, lärare och rektorer från de olika skolorna. De Innovationer som är med i Tailor-Made projektet kommer även att presenteras för det breda nätverket av institutioner inom yrkesutbildning i Finland och för HundrEDs globala publik. 

Hur ansöker du?

Du kan enkelt ansöka genom att fylla i det här formuläret och sedan klicka på knappen “Skicka” när du är klar. Det kommer att finnas instruktioner som guidar dig genom processen. Om du har några frågor, skicka gärna ett e-postmeddelande till shalini.subbiah@hundrED.org eller lina.hayek@hundred.org 


Innovaattori, osallistu hakuun ja pääse testaamaan innovaatiotasi ruotsinkielisissä ammattioppilaitoksissa

Haluaisitko mahdollisuuden testata innovaatiotasi ammattillisissa oppilaitoksissa? Haluatko tehdä yhteistyötä opettajien ja johtajien kanssa, jotka ovat innostuneita työskentelemään oppilaiden hyvinvoinnin hyväksi? Hae mukaan Tailor-Made hankkeeseen!

Kansainvälinen koulutusinnovaatioihin erikoistunut HundrED ja Konstsamfundet ovat aloittaneet Tailor-Made hankkeen ruotsinkielisissä ammattioppilaitoksissa Suomessa. Hankkeen tarkoituksena on tunnistaa ja testata koulutusinnovaatioita, joiden keskiössä on oppilaiden hyvinvointi. Hankkeen pääpainoalueet ovat seuraavat:

 • Oppilaiden henkinen hyvinvointi
 • Fyysisen hyvinvoinnin parantaminen luokkahuoneessa
 • Yhteistyö kouluyhteisössä
 • Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus
 • Luoda ammatillisia suhteita ammattioppilaitosten oppilaille

Onko innovaatiosi sopiva?

Kyllä, jos innovaatiosi vastaa yhteen tai useampaan yllä mainituista painopistealueista. Etsimme innovaatioita, jotka on helppo ottaa kokeiluun. Innovaatiot tulee myös olla mahdollista mukauttaa vastaamaan 15-18-vuotiaiden ammattioppilaitoksissa opiskelevien oppilaiden tarpeita. 

Miksi osallistua Tailor-Made hakuun?

Jos innovaatiosi tulee valituksi, pääset kokeilemaan yhteistyötä koulujen kanssa ja testaamaan innovaatiotasi luokkahuoneessa. Työskentelet yhdessä oppilaiden, opettajien ja rehtorien kanssa.Tailor-Madeen osallistuvat innovaatiot esitellään laajemmalle ammatillisten oppilaitosten verkostolle Suomessa, sekä HundrEDin globaalille yleisölle. 

Miten mukaan?

Hae mukaan Tailor-Madeen täyttämällä ja lähettämällä tämä englanninkielinen lomake. Jos tulet valituksi, saat selkeät ohjeet prosessin kulusta. Jos haluat kysyä tästä Tailor-Made -hausta lisää, lähetä sähköpostia hankkeen koordinaattoreille: shalini.subbiah@hundrED.org tai lina.hayek@hundred.org