article

Oppimateriaalia omasta kehosta

11.1.2017

Uutinen

Terveyden ja hyvinvoinnin laboratorion varustelu

Schildtin lukion terveyden ja hyvinvoinnin laboratorio "Sports, Science and Health Lab" on hyvää vauhtia rakentumassa. Tila on osoittautunut helposti muuntuvaksi ja monikäyttöiseksi. Parhaillaan sitä ollaan varustamassa monipuoliseksi testaus- ja oppimisympäristöksi.

Hankkeen puitteissa on jo hankittu verenpainemittareita, stetoskooppeja ja spirometri. Tällä hetkellä kartoitetaan hyppyvalomaton sisältävän valokennolaitteiston hankintaa, joka mahdollistaa monipuolisen käytön sekä urheiluharjoittelussa että testauksessa. Myös tehonmittauslaitteen hankkiminen levytankomittauksiin on suunnitteilla. Lisäksi tilaan hankitaan lisää monipuolista liikuntavälineistöä harjoittelua varten. Liikuntavälineistön hankinnassa johtoajatuksena on ”monipuoliset ja kätevästi käytettävät välineet”. Niitä edustavat parhaimmillaan nyt käyttöön hankitut jumppakepit ja hankintalistalla ovat myös erilaiset harjoituskuminauhat.

Tavoitteena on aikaansaada sekä ympäristöltään että välineistöltään tila, jossa opiskelijat voivat oppi- ja vapaatuntien aikana mitata omasta kehostaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä ominaisuuksia.


Oma keho oppimateriaalin tuottajana

Nyt kun ensimmäisiä mittalaitteita ja muita varusteita on jo saatu koululle, alkaa niiden monipuolinen käyttö oppitunneilla. Aineryhmistä erityisesti biologia, fysiikka, kemia, matematiikka, terveystieto, liikunta ja valmennusoppi tulevat varmasti hyödyntämään välineistöä.

Eri oppiaineissa mittaustuloksia käytetään erityisesti erilaisten ilmiöiden ymmärtämiseen ja selittämiseen. Esimerkiksi verenpainemittauksilla voidaan biologiassa ja terveystiedossa havainnollistaa verenpaineen käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa sekä tehdä havaintoja omasta verenpaineesta. Mittaustulosten avulla voidaan tehdä johtopäätöksiä ja sitä kautta etsiä tietoa eri tekijöiden merkityksestä verenpaineeseen mahdollisimman kattavasti –  esimerkiksi perimän, stressin, ruokavalion, liikunnan sekä unen ja levon vaikutuksista. Samalla tavoin voidaan hyödyntää esimerkiksi spirometriaa ja analysoida tutkimustuloksia sekä biologian että terveystiedon näkökulmasta. Hankinnassa olevilla valomatto- ja tehonmittauslaitteistoilla saadaan mielenkiintoisia omakohtaisia mittaustuloksia esimerkiksi fysiikan peruskäsitteiden havainnollistamiseen vaikkapa voimaa, tehoa tai nopeutta mitattaessa.

                                   
Ohjatusta mittaamisesta omatoimisuuteen

Kun kokemuksia välineiden käytöstä on saatu ensin oppitunneilta, pyritään niiden käyttöä ohjaamaan myös opiskelijoiden omatoimisia mittauksia varten.

Omakohtaisuus opiskelussa on tärkeää, jotta asioiden merkityksellisyys oman elämän kannalta korostuu. Mielestämme on ensiarvoisen tärkeää pyrkiä edistämään opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia, mitä opetussuunnitelmassakin korostetaan. Uskomme, että erilaisilla omasta kehosta ja oman kehon toiminnoista tehtävillä mittauksilla pystymme henkilökohtaistamaan opetusta ja saamaan vaikuttavuutta opetukseen. Tavoitteena on lisätä opiskelijan ymmärrystä ja vastuullisuutta hänen oman terveytensä ja hyvinvointinsa suhteen. Samalla pyrimme myös lisäämään kiinnostusta tieteelliseen ajatteluun ja tarjoamaan maistiaisia jatko-opinnoissa vastaan tulevasta tutkimustiedon maailmasta.  

Toiminnallista ja mielenkiintoista lukuvuoden loppua odotellen!

Tuulevi Piesanen
liikunnan ja terveystiedon lehtori
urheilulukion valmennuskoordinaattori
Schildtin lukio


Käy kurkistamassa oppimateriaalia omasta kehosta -projektisivua, jonne on koottu kuvia Sports, Science and Health Labista!