Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.

CONNECT WITH THE INNOVATOR

J

Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Ribbon FINLAND 100
Alusta opetuksen suunnitteluun ja arjen yhteistyöhön

Opentunti.fi

Rusko, Suomi
Opentunti.fi on alusta opetuksen kehittämiseen koulun sisällä, mutta myös yli koulu- ja kuntarajojen. Opentunti helpottaa opettajan arkityötä. Opettajat voivat suunnitella omia oppituntejaan ja kurssejaan yksin tai yhdessä ja jakaa suunnitelmiaan muiden opettajien käytettäväksi.
Esittely

Mistä on kyse?

“Useat koulujen kehityshankkeet kärsivät siitä, että ne joutuvat luomaan ja ylläpitämään jakamisalustansa itse. Opentuntia käyttämällä voi panostaa itse sisällön tuottamiseen, eli keskittyä olennaiseen.”

Janne Korsimo ja Marko Mäenpää

Opetusta pyritään kehittämään hankerahoituksella, mutta usein hankkeet koskevat vain pientä osaa koulun arjessa. Toisaalta opettajat kehittävät omaa opetustaan ilman erillisiä hankkeita osana arkityötä – usein yksin.

Opettajat suunnittelevat joka viikko tunteja samoihin opetussuunnitelman aiheisiin samoille luokka-asteille samoin tavoittein. Valtakunnallisesti opettajissa on valtavasti potentiaalia, mutta ideoiden ja innovaatioiden leviäminen on hidasta. Opettajien yhteistyöhön ei ole rakenteita eikä resursseja.

Aikaa ja rahaa siis käytetään vuosittain huomattavia määriä paremman opetuksen eteen, mutta uudet käytännöt leviävät opettajalta toiselle sangen pienessä mittakaavassa. Käytännöt ovat hajallaan erilaisissa sosiaalisen median palveluissa, jotka eivät ole erityisesti opetukseen suunniteltuja tai ovat suljetuissa kuntakohtaisissa ympäristöissä. Lisäksi opetussisältöjen jakaminen oppilaille on usein työlästä.

Opentunti.fi on opettajille suunniteltu palvelu, joka tehostaa opetuksen suunnittelua ja helpottaa oppitunneilla käytettävien materiaalien hallintaa. Ajatuksena on, että kanssaopettajien jakamat tuntisuunnitelmat ja ideat madaltavat kynnystä uusien opetustapojen kokeiluun. Näin hyvät opetuskäytännöt ja -menetelmät leviävät.

Opentunti tekee opettajien välisen yhteistyön mahdolliseksi osana arkea ilman lisätyötä. Se tarjoaa työvälineet opetuksen suunnitteluun ja helpon tavan jakaa suunnitelmat omille oppilaille. Opentuntia voi käyttää yhteistyöalustana koulun sisäisesti tai yli koulu- ja kuntarajojen.

Opentunti tarjoaa monia opettajien toivomia ominaisuuksia, kuten

  • Kurssien, opintokokonaisuuksien ja oppituntien suunnittelu ja aikataulutus

  • Pedagogisten huomioiden kirjaaminen osaksi suunnitelmia ja niiden täydentäminen vuosittain

  • Omien tai verkosta löytyvien materiaalien hallinta linkittämällä ne osaksi suunnitelmia

  • Ohjeiden kirjaaminen ja jakaminen oppilaille kätevästi lukujärjestyksen kautta

  • Yhteissuunnittelu kollegoiden kanssa myös yli koulu- ja kuntarajojen

  • Välineet koulukohtaisten teemapäivien yhteissuunnitteluun ja päivittämiseen

  • Sisältöjen hakemiseen esimerkiksi asiasanojen, oppiaineen ja luokka-asteen mukaan

Read more ›
Innovation Overview
5 - 18
Ikäryhmä
-
Children/Users
1
Country
2016
Perustettu
-
Organisation
1 048
Katsottu
Tips for implementation
Koulutuksen järjestäjän tietohallinnon suostumus, taloudelliset resurssit käyttöönottoon.
Connect with innovator
J
HundrED Review
Innovativeness

Alusta yhdistää opettajan työlle tärkeitä työkaluja yhteisölliseen kehittämiseen.

Impact

Opettaijen yhteistyöskentely ja arki helpottuu.

Scalability

Palvelun kääntäminen eri kielille ja käyttöönottaminen eri koulutusjärjestelmissä vaatii pientä räätälöintiä.

Media

Miltä innovaatio näyttää käytännössä?


Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

Ohjeet

Kuinka voit aloittaa innovaation käyttämisen?

01
Oletko opettaja?
Aloita tutustumalla opentunti.fi-palveluun.
Lue lisää
02
Oletko koulun johdon tai tietohallinnon edustaja?
Opentunti voidaan ottaa käyttöön koko kunnassa sekä opettajille että oppilaille.
Lue lisää
03
Yhteydenotto Opentunti ry:hyn
Ota yhteyttä Opentuntunti ry:n.
Lue lisää
04
Aloituspalaverin pitäminen
Järjestäkää lyhyt, noin puoli tuntia kestävä aloituspalaveri, jossa sovitaan käyttöönoton aikataulusta sekä teknisistä ratkaisuista.
Lue lisää
05
Tekninen käyttöönotto
Tekninen käyttöönotto riippuu kunnassa olevista tunnushallinnan ratkaisuista, ja yksinkertaisimmillaan se voidaan tehdä alle tunnissa.
Lue lisää
06
Koulutus ja informointi
Teknisen käyttöönoton jälkeen pidetään etäkoulutus, jossa käydään läpi Opentunnin keskeisimmät toiminnot.
Lue lisää