search
Search
clear
H
Advisory

Hanna Sarakorpi

Espoo, Finland

Ribbon FINLAND 100
innovation
Saunalahden koulu
Mallissa oppilaille rakennetaan mahdollisuuksia joustavaan ja personoituun oppimiseen, jonka keskiössä on oppilaan omien vahvuuksien hyödyntäminen ja oppimismotivaation parantaminen oppimisen omistaju
Ribbon FINLAND 100
innovation
Saunalahti school
This model helps you to build flexible and personalized learning opportunities. It centers on utilizing students' personal strengths and improving study motivation through ownership of learning.