05

Ajatusten vaihto ja toiminnan kehittäminen

OppilasAgenteille kannattaa suunnitella oma oppimispolku, joko oman koulun sisällä tai jonkin muun OppilasAgentti-koulun kanssa. Ajatusten vaihto sekä ohjaavien opettajien että OppilasAgenttien kesken on erittäin hedelmällistä.

Vinkkejä oman oppimispolun suunnitteluun:

Järjestäkää mahdollisuuksien mukaan tapaamisia muiden OppilasAgentti-toimintaa harjoittavien koulujen kesken. Näin OppilasAgentit voivat verkostoitua ja päästä vaihtamaan kokemuksiaan muissa kouluissa toimivien OppilasAgenttien kanssa. Verkostoitumista ja koulutuksia voidaan toteuttaa  myös etäyhteyden avulla.

Verkostoitumisen apuna toimii myös OppilasAgentti-sivusto, johon on koottu toiminnassa mukana olevia kouluja.