02

Tarpeiden tarkempi kartoitus

Opettajakunnalta ja oppilailta kerätään tarpeita, joihin OppilasAgentit voivat vastata suunnittelemallaan koulutuksella tai toiminnalla.

Tarpeiden kartoitukseen voitte käyttää apuna valmiita osaamiskartoituksia, esimerkiksi Opeka, Ropeka ja Oppika. Vastuuopettaja voi koota asioita myös esimerkiksi opettajainkokouksen yhteydessä.

Rehtori ja tvt-vastuuopettaja käyvät yhdessä läpi tehdyn kartoituksen tai vastaavasta osaamiskartoituksen tulokset ja keräävät valmiiksi muutamia teemoja, joihin OppilasAgentit voisivat tarttua.

Huomioitavaa:

Teemat voivat perustua esimerkiksi koulun käyttämiin digitaalisiin työvälineisiin tai oppimisympäristöihin. Niiden käyttöön kaivataan monesti apua vaikkei sitä välttämättä osata pyytää. Työvälineiden ja ympäristöjen uudenlainen käyttö pieninkin uusin keinoin voi tuoda oppimiseen paljon uutta.