01

Vastuuopettajan valinta

Vastuuopettaja ohjaa OppilasAgenttitiimiä ja auttaa heitä suunnittelemaan toimintaansa.

Vastuuopettajan on hyvä olla tietoinen siitä, millaista digiosaamista koulu kaipaa lähitulevaisuudessa. Mikäli valitulla vastuuopettajalla ei tällaista tietoa ole etukäteen olemassa, on hyvä ottaa yleisellä tasolla selville millaiset osa-alueet koulussa kaipaavat digitukea esimerkiksi koulun johdon kanssa keskustelemalla.

Vastuuopettajalla on hyvä olla perustason digiosaaminen, jotta hän ymmärtää miten digitaaliset työvälineet tukevat oppimista. Näin hän pystyy ohjaamaan OppilasAgentteja toimimaan oikein.