We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Search results for category Johtaminen

Learning Environment Global Citizenship Professional Development

Innovations

Finland
Liekeissä!
Liekeissä! -johtajuusvalmennus on erilaisista työskentelymuodoista koostuva kokonaisuus, jonka lähtökohtana on koulun toimintakulttuurin kehittäminen, yhteiskunnan mu...
Arviointi, Digitalisaatio, Johtaminen, Kehittäminen, Koulutus, Kriittisen ajattelun taidot, Luovuus, Ongelmanratkaisutaidot, Sosiaaliset taidot, Toimintakulttuuri, Yhteisöllisyys
143 views
Finland
NEST
NEST auttaa järjestämään opetuksen siten, että jokainen oppilas pysyy mukana koulunkäynnissä. Malli joustaa erilaisiin elämäntilanteisiin ja oppilaiden tarpeisiin.
Johtaminen, Koulupudokkuus, Moniammatillisuus, Opetuksen järjestäminen, Oppimisen omistajuus, Syrjäytyminen, Yksilöllinen oppiminen
398 views
Finland
TACT
TACT - thinking and creating together on yhteisöllisesti käytettävä sähköinen työskentelyalusta. Oikein käytettynä se monipuolistaa osallistumisen mahdollisuuksia ja l...
Johtaminen, Kehittäminen, Osallisuus, Päätöksenteko, Työyhteisö, Yhteisöllisyys
327 views
Finland
Paikallisen opetussuunnitelman uudistaminen
Innovaation avulla voit sisällyttää uuden opetuskokonaisuuden osaksi paikallista opetussuunnitelmaa. Näin syntyy selkeä koulutuksellinen jatkumo, eikä opintokokonaisuu...
Hallinto, Johtaminen, Muutosjohtaminen, Opetuksen järjestäminen, Opetussuunnitelma, Opetussuunnitelman uudistaminen, Päätöksenteko, Robotiikka, Teknologiakasvatus
73 views
Finland
Toimintakulttuurin muutoksen johtaminen
Innovaation avulla johdon perinteisestä vallankäytöstä siirrytään vaikuttamiseen ja yhteisölliseen toimintakulttuuriin johtamisen rakenteita muuttamalla.
Johtaminen, Oppimisympäristöt, tiimiopettaminen, Vaikuttaminen
213 views
Finland
KuntaKesu
KuntaKesu, KouluKesu ja OpeKesu ovat opetuksen ja koulutuksen järjestäjän käytössä olevia kehittämissuunnitelmia, joissa kunnan omat kehittämistarpeet yhdistyvät valta...
Johtaminen, Koulutuksen järjestäminen, koulutuksen suunnittelu, Koulutusjärjestelmä, strateginen johtaminen
81 views

Media