Käytämme evästeitä apuna palveluidemme tarjoamisessa. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja.
Selvä
046

Vieraiden kielten opettaminen digitaalisessa maailmassa

Projekti tuo digitaalisen teknologian tarjoamat mahdollisuudet osaksi kieltenopetusta. Projektissa kehitetään kieltenopetukseen liittyvää pedagogiikkaa hyödyntämällä opetusteknologiaa, digitaalisia opetusvälineitä ja oppimisympäristöjä. HundrEDissa seurataan erityisesti SYK:n kolmasluokkalaisten oppimista. Tavoitteena on edistää ja monipuolistaa vieraiden kielten opetusta ja arviointia. Lisäksi tavoitteena on tukea kieltenopettajien yhteistyötä ja ammatillista kehitystä sekä luoda uusia käytäntöjä, joita on mahdollista hyödyntää kaikkialla Suomessa.

Mitkä ovat projektin tavoitteet?

Projektilla tavoitellaan suullisen kielitaidon kehittymistä etenkin niissä kielissä, joita käytetään arjessa harvoin. Tavoitteena on saada lapset käyttämään opiskelemiaan niin kutsuttuja harvinaisia kieliä monipuolisesti, englannin kielen tavoin.

Kuinka projekti etenee?

Projekti on alkanut keväällä 2016 opettajien koulutuksella ja tulevan lukuvuoden yhteisellä suunnittelulla. Syksyllä 2016 seurataan erityisesti kolmasluokkalaisten uuden alkavan vieraan kielen (ranska, saksa, venäjä) oppimista sekä kielitaidon kehittymistä uutta teknologiaa ja uusia oppimisympäristöjä apuna käyttäen. Keväällä 2017 arvioidaan projektin onnistumista ja lyhyen aikavälin tuloksia.
 

Onko kyseessä uusi projekti vai onko se jatkoa jollekin aiemmalle idealle?

Projekti on osa koko koulun toimintakulttuurin muutosta, jota laajennetaan nyt kieltenopetukseen.
 

Miksi HundrEDissa mukana oleminen on merkittävää?

Projektilla halutaan osoittaa, miten paljon iloa teknologia tuo kielten opetukseen ja opiskeluun monipuolisesti käytettynä. HundrED toimii kanavana jakaa osaamista ja hyödyntää kieltenopettajien laajoja verkostoja kieltenopetuksen kentällä. Projektia voitaisiin myöhemmässä vaiheessa toteuttaa esimerkiksi yhteistyössä eri kielikoulujen kanssa.

Yhteystiedot

Koulu(t): Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

Yhteyshenkilö: Sampo Lokki

Sähköposti: sampo.lokki@syk.fi

Helsinki Suomi

Kategoriat

HundrED
Uusin merkintä