Käytämme evästeitä apuna palveluidemme tarjoamisessa. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja.
Selvä
056

Tunne- ja tietoisuustaitojen opettaminen

Kilonpuiston koulussa järjestettävän hankkeen ideana on luoda ja jakaa toimivaksi havaittuja käytäntöjä erilaisten tunne- ja tietoisuustaitojen harjoittamiseksi ,ja näyttää, miten näiden taitojen harjoittaminen voidaan tuoda osaksi kaikkea opetusta ja kouluarkea. Tavoitteena on lisätä oppilaiden itsetuntemusta, auttaa heitä tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja tunteitaan sekä lisätä empatiaa ja ymmärrystä muita ihmisiä kohtaan.

Mitä projektissa konkreettisesti tehdään?

Projektissa rakennetaan ja kootaan käytäntöjä, miten tunne- ja tietoisuustaitoja harjoitetaan ja miten harjoitteita otetaan käyttöön osana koulupäivää, kuten aamun aloittamisessa tai hälinän keskellä työskennellessä. Rauhoittumista ja keskittymistä harjoitellaan esimerkiksi säännöllisten hengitys-, keskittymis-  ja rentoutumisharjoitusten avulla. Oppilaat opettelevat etenkin omien tunteiden, kehon tuntemusten ja vahvuuksien tunnistamista, nimeämistä  ja harjoittamista sekä kokemuksiensa sanoittamista.

Mitkä ovat projektin tavoitteet?

Projektin tavoitteena on lisätä oppilaan itsetuntemusta, kehittää uteliasta asennetta itseään ja elämää kohtaan sekä lisätä ymmärrystä ja empatiaa niin itseä kuin ympärillä olevia ihmisiä kohtaan. Tavoitteena on, että oppilas osaa tunnistaa ja sanoittaa omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan sekä ohjata itse käyttäytymistään oppimiensa tunne- ja tietoisuustaitojen avulla. Lisäksi oppilas osaa nimetä omia vahvuuksiaan.
 

Onko kyseessä uusi projekti vai onko se jatkoa jollekin aiemmalle idealle?

Tunne- ja tietoisuustaitoja on harjoitettu Kilonpuiston koulussa jo useamman vuoden ajan. Projektin aikana seurataan tiiviisti säännöllisen tunne- ja tietoisuustaitojen harjoittamisen vaikutuksia oppilaiden omien kokemusten kautta sekä jaetaan selkeitä käytäntöjä ko. taitojen harjoittamisesta.

Millainen on projektin aikataulu?

Projekti toteutetaan syksystä 2016 alkaen kuluvan lukuvuoden aikana.
 

Miten projekti vaikuttaa oppilaan oppimiseen?

Tunteiden tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä käyttäytymis- ja ajatusmallimme paitsi muokkaavat aivojamme, ne myös vaikuttavat vuorovaikutukseemme ja sitä kautta ympäröivään yhteisöömme. Tunne- ja tietoisuustaidot ovat avainasemassa apuna omien vahingollisten ajatusten tunnistamisessa ja esimerkiksi tarkkaavaisuuden suuntaamisen avulla oppilas kykeneekin erottamaan tarpeettomat mielenliikkeet (esim. ajatus siitä, etten ole tarpeeksi hyvä) tarpeellisista ja näin ohjata omaa oppimistaan. Se, että suhtaudumme uteliaasti ja ystävällisesti omaan itseemme, omiin tunteisiimme, ajatuksiimme ja kehon tuntemuksiin, lisää vastavanlaista asennetta muita ihmisiä ja elämää kohtaan.

Uusi opetussuunnitelma velvoittaa kiinnittämään huomiota mm. kiireettömään opiskeluympäristöön, tunne- ja sosiaalisiin taitoihin, henkiseen hyvinvointiin, itsetunnon vahvistamiseen sekä itsen ja muiden hyvinvointiin ja huomioimiseen, ja näihin kaikkiin tunne- ja tietoisuustaitojen harjoittaminen vastaavat.

Yhteystiedot

Koulu(t): Kilonpuiston koulu

Yhteyshenkilö: Susanna Ahvalo

Sähköposti: susanna.ahvalo@gmail.com

Espoo Suomi
HundrED
Uusin merkintä