Käytämme evästeitä apuna palveluidemme tarjoamisessa. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja.
Selvä
004

Opettajien tekemä ja jakama oppimateriaali

Suomi on täynnä erinomaisia opettajia, jotka käyttävät innovatiivisia pedagogisia ratkaisuja omissa kouluissaan omille opiskelijoilleen. Ratkaisut leviävät kuitenkin harvoin oman koulun ulkopuolelle. Tähän tarpeeseen on syntynyt Opentunti, jonka tarkoituksena on helpottaa opettajien arkea sekä luoda rakenteita opettajien osaamisen jakautumiseksi.

Mikä on hankkeen sisältö?

Suomalaisessa koulujärjestelmässä jakamisen kulttuuri on vasta kehittymässä ja tarvitsee toimivia esimerkkejä. Edes suurimmissa kunnissa ei ole luotu osaamisen jakamisen käytäntöjä, puhumattakaan kuntarajojen yli tapahtuvalle jakamiselle. Usein myös hankerahoilla tehtävien kehitysprojektien tuotokset jäävät paikallisiksi, koska niiden jakamiseen ei ole sopivaa helppoa kanavaa, jossa jakaminen ei vaatisi ylimääräistä työtä. Opentunti ratkaisee asian luomalla suunnitteluun prosessin, joka helpottaa opettajan suunnittelutyötä ja tekee jakamista vaivatonta.

Suomen perusopetuksessa on noin 43 000 opettajaa, jotka opettavat noin 1 000 000 oppituntia viikossa. Opentunti on suomalaisille opettajille suunniteltu palvelu, joka tehostaa opetuksen suunnittelua ja helpottaa oppitunneilla käytettävien materiaalien hallintaa. Uuden OPSin mukaisesti Opentunti luo mahdollisuuden opettajien väliselle yhteistyölle sekä tavoitteiden ja sisältöjen julkaisuun oppilaille osana arkityötä säilyttäen pedagogisen vapauden.

Tässä hankkeessa hyödynnetään Opentuntia lukioiden käyttöön tehtyjen suunnitelmien jakamiseen. Tavoitteena on löytää toimivia yhteistyömalleja eri kouluissa opettavien opettajien välille.

Onko kyseessä ensimmäistä kertaa kokeiltava hanke vai onko se jatkoa jollekin aiemmalle idealle?

Opentunti on rakennettu Ruskon kunnassa OPH:n hankerahoilla vuosien 2013–2015 aikana. Hanke päättyi joulukuussa 2015. Opentunti Ry jatkaa Opentunnin toimintaa ja tarjoaa palvelun kunnille ilmaiseksi.

Millainen on hankkeen aikataulu ja kuinka projekti etenee?

Opentunti on palvelu, joka on käytössä 12 kunnassa ja jota edelleen kehitetään kevään 2017 aikana. Palvelua testataan kolmessa pääkaupunkiseudun koulussa.

 

 

Yhteystiedot

Taho: Opentunti Ry

Koulu(t): Etelä-Tapiolan lukio, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu ja Olarin lukio

Yhteyshenkilö: Janne Korsimo ja Marko Mäenpää

Sähköposti: janne@opentuntiry.fi

Espoo Suomi