Käytämme evästeitä apuna palveluidemme tarjoamisessa. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja.
Selvä

Minä osaan – arviointijuna esi- ja alkuopetukseen

Projektissa kehitellään sähköisesti käytettävä työkalu – arviointijuna – joka tekee oppimisesta näkyvää oppilaalle itselleen, heidän huoltajilleen ja opettajalle. Projektin aikana seurataan sähköisen työkalun kehittämistä, käyttöönottoa ja konkreettista käyttöä.

Mitkä ovat projektin tavoitteet?

Projektin tavoitteena on luoda sähköinen arviointijuna esiopetuksesta alkuopetukseen ja aina kolmannelle luokalle asti. Arviointijunan graafinen ympäristö tehdään oppijan ikä- ja kehitystaso huomioon ottaen motivoivaksi, houkuttelevaksi ja lapsen maailmaan sopivaksi.

Tavoitteena on tehdä oppimisprosessi näkyväksi, konkreettiseksi ja helposti seurattavaksi oppijoiden tieto- ja/tai taitotasosta riippumatta. Arvointijunan käyttöönoton myötä oppija harjoittelee oppimaan oppimista, oman oppimisensa suunnittelua, tavoitteiden asettamista ja itsearviointia oppimisprosessin aikana opettajan tukemana.

Tavoitteena on lisäksi helpottaa tiedonsiirtoa ja nivelvaihetta esiopetuksesta ensimmäiselle luokalle siirryttäessä sekä toiselta luokalta kolmannella luokalle edetessä.

Oppijan harjoittelua, tavoitteiden asettamista ja opinnoissa etenemistä pystyvät seuraamaan kaikki oppimisprosessiin vaikuttavat; opettaja, huoltajat ja oppija itse. Oppijalla on mahdollisuus saada kannustavaa palautetta sekä huoltajilta, että opettajalta oppimisprosessin aikana.

Mitä projektissa konkreettisesti tehdään?

Arviointijunan suunnittelijat ovat kiinteässä yhteistyössä NordicEdun kanssa, ja suunnittelevat yksittäisiin junan vaunuihin sisältöä – tekstiä, ääntä, kuvia ja videoita, jotka auttavat oppimisprosessissa mukana olijoita (oppija, opettaja, huoltajat) hahmottamaan ja ymmärtämään mitä tietoa tai taitoa kulloinkin harjoitellaan, ja mitä asioita jo on opittu tai mitä asioita vielä tulee harjoitella ja oppia.

Sähköisen materiaalin valmistuttua sitä testataan kokeilussa mukana olevissa yksiköissä. Käyttökokemusten myötä sähköisiä toimintoja muokataan siten, että lopullinen versio tulee olemaan mahdollisimman helppokäyttöinen ja käyttäjäystävällinen.

Valmiit sähköiset materiaalit voidaan myöhemmin jalkauttauttaa kaikkiin Suomen esi– ja alkuopetusyksiköihin.

Kuinka projekti etenee kevään 2017 aikana?

Kevään 2017 aikana laaditaan yhteiset suunnitelmat sähköisen materiaalin valmistamiseen yhdessä NordicEdun kanssa ja jaetaan sisällöntuottajien kanssa selkeät roolit ja tehtävät.

Arviointijuna muutetaan sähköiseen muotoon ja testataan sen käytettävyyttä oppijoilla, opettajalla ja huoltajilla. Pilotoinnin eri vaiheissa tehdään tarpeellisia muutoksia.

Helmi-maaliskuussa on tavoitteena työstää matematiikan arviointijuna ja huhti-toukokuussa äidinkielen arviointijuna.

Miten projekti muuttaa/uudistaa koulua ja koulutusta?

Oppimisprosessista tulee konkreettista ja näkyvää. Oppijasta tulee oman oppimisensa omistaja, jolla on mahdollisuus asettaa itselleen tavoitteita ja seurata omaa oppimispolkuaan. Interaktiivinen vuorovaikutus oppijan, opettajan ja huoltajien välillä lisääntyy, koska sekä huoltajilla, että opettajalla on mahdollisuus seurata oppimisprosessia ja antaa kannustavaa palautetta oppijalle oppimisprosessin eri vaiheissa. Lisäksi nivelvaiheet tiedonsiirtoineen helpottuvat siirryttäessä esiopetuksesta kouluun ja toiselta luokalta kolmannelle luokalle. Sähköinen arviointijuna palvelee myös erittäin hyvin arviointikeskusteluja, joita järjestetään esi- ja alkuopetuksessa yhä enenevässä määrin. Mm. huoltajille konkretisoituu OPS:in tavoitteet ja sisällöt paremmin kuin aikaisemmin. Monissa alkuopetuksen yksiköissä on luovuttu numeerisesta/sanallisesta väliarvioinnista uuden OPS:n voimaantulon myötä.

Mahdolliset yhteistyötahot/-koulut:

Hyvinkään Anttilantalon päivähoidon esiopetus

Hyvinkään Martin koulun esi- ja alkuopetus

Hyvinkään Puolimatkan koulu

NordicEdu, Opetus- ja hyötypeli yritys Turusta

Yhteystiedot

Koulu(t): Puolimatkan koulu ja Saunalahden koulu

Yhteyshenkilö: Jaana Perkinen

Sähköposti: jaana.perkinen@gmail.com

Hyvinkää Suomi

Kategoriat

HundrED
Uusin merkintä