Käytämme evästeitä apuna palveluidemme tarjoamisessa. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja.
Selvä

Lukumummit ja -vaarit

Lukumummit ja lukuvaarit käyvät lukemassa yhdessä lasten kanssa koulupäivän aikana noin puolen oppitunnin verran. He lukevat niiden lasten kanssa, jotka tarvitsevat lukemiseen lisätukea. Lukutuokioissa lukumummi tai lukuvaari antaa jakamattoman huomion lapselle. Lukutuokioilla luetaan yhdessä kauno- tai tietokirjallisuutta ja keskustellaan luetusta.

Mitkä ovat projektin tavoitteet?

Toiminnan tavoitteena on tukea kouluikäisten lasten lukutaidon kehittymistä kannustavan vuorovaikutuksen, kirjan lukemisen ja tutkimusperustaisten tekniikoiden avulla. Lisäksi toiminnassa huomioidaan Lukumummien ja -vaarien eli senioreiden toiveet ja tarpeet. Vapaaehtoiset saavat laadukkaan perehdytyksen toimintaan ja vertaistukea toisilta vapaaehtoisilta. Kouluille on tarjolla valmiit materiaalit ja opastukset, kuinka toimintaa toteutetaan. Tavoitteena on ollut kehittää kaikille osapuolille mahdollisimman vaivaton ja mukava toimintamalli, jolla on kuitenkin selkeä päämäärä, lasten lukutaidon kehittäminen.

Mitä projektissa konkreettisesti tehdään?

Lukumummit ja lukuvaarit käyvät lukemassa yhdessä lasten kanssa koulupäivän aikana noin puolen oppitunnin verran. Lukutuokioissa lukumummi tai lukuvaari saa antaa jakamattoman huomion lapselle. Lukutuokioilla luetaan yhdessä kauno- tai tietokirjallisuutta ja keskustellaan luetusta.

MLL:n Lukumummit ja -vaarit ovat saaneet perehdytyksen tutkimusperustaisiin tekniikoihin, joilla voidaan helpottaa lukutaidon kehittymistä. Lisäksi heidät on perehdytetty käyttämään erilaisia yhdessä lukemisen tapoja.
 

Niilo Mäki Instituutissa kehitetään lisäksi kahta uutta Lukumummi ja lukuvaari -mallia, joissa luetaan erityisesti maahanmuuttajataustaisten lasten kanssa. Toisessa suomalaiset mummit ja -vaarit käyvät koulupäivän aikana lukemassa kirjoja suomi toisena kielenä -oppijoiden kanssa. Heidät on perehdytetty erilaisiin sanaston oppimistekniikoihin. Toisessa toimintamallissa maahan muuttaneet seniorit lukevat monikulttuurikeskuksissa omalla äidinkielellä lasten kanssa erityisissä Lukumummi ja -vaari -kerhoissa.

Kuinka projekti etenee?

Lukumummi ja -vaari –toimintaa on kehitetty RAY:n tuella vuodesta 2012 lähtien. Vuoden 2017 jälkeen toiminta jää elämään osana MLL:n, Suomen Isovanhemmat ry:n ja Suomen eri monikulttuurikeskusten toimintaa. Tällä hetkellä maahanmuuttajaoppilaisiin kohdistuvia toimintamalleja kehitetään edelleen ja niistä tehdään pienimuotoista vaikutusten arviointitutkimusta. Tuloksia saadaan vuoden 2017 loppupuolella. Materiaalien kehitystyössä pyritään huomioimaan sekä saadut tulokset sekä eri osapuolilta aktiivisesti kerätty palaute.

Miten projekti muuttaa/uudistaa koulua ja koulutusta?

Lukumummi ja -vaari -toiminta on uudenlainen tuen muoto lukutaidon tukemiseen. Motivoituneet vapaaehtoiset ovat tutkitusti vaikuttaneet mukana olevien lasten lukemiseen liittyviin minäpystyvyyden kokemuksiin. Lukumummit ja -vaarit ovat lisäkäsipari opettajalle. Tieto siitä, että oppilas saa lisätukea helpottaa usein opettajan mieltä. Lukumummit ja -vaarit eivät kuitenkaan missään nimessä korvaa tuki- tai erityisopetusta. Usein Lukumummi ja -vaari muodostuu tärkeäksi koko luokalle ja opettajalla on mahdollisuus pyytää vapaaehtoista myös muihin koulun touhuihin mukaan. Mikä tilaisuus hyödyntää seniorin elämänkokemusta eri oppiaineisiin!

Mahdolliset yhteistyötahot/-koulut:

Kouluja toiminnassa on mukana ympäri Suomen. Tällä hetkellä lukumummit ja -vaarit lukevat suomi toisena kielenä -oppilaiden kanssa 19:llä paikkakunnalla. Vapaaehtoisia on mukana jo lähes 140!

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö: Marika Peltonen

Sähköposti: marika.peltonen@nmi.fi

Jyväskylä Suomi

Kategoriat

HundrED
Uusin merkintä