Käytämme evästeitä apuna palveluidemme tarjoamisessa. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja.
Selvä

Kaupunginteatteri oppimisympäristönä

Lahtelaisessa hankkeessa lisätään yhteistyötä paikallisten koulujen ja Lahden Kaupunginteatterin kanssa: kaikki kolmasluokkalaiset tulevat teatterivierailulle, johon liittyy draamakasvattajan suunnittelema ja toteuttama ennakko- tai jälkityöpaja sekä opettajan materiaalia. Projekti auttaa opettajia ottamaan draamamenetelmiä käyttöön osaksi omaa opetustaan draamakasvattajan avulla. Projektissa luodaan ja jaetaan toimiviksi havaittuja käytäntöjä draamamenetelmien harjoittamiseksi Lahden perusopetuksen piirissä.

Mitkä ovat projektin tavoitteet?

Tavoitteena on tarjota tukea draamamenetelmien käyttöön opetustyössä sekä laajentaa ja syventää katsomiskokemusta teatterissa.

Mitä projektissa konkreettisesti tehdään?

Draamajaksot suunnitellaan opettajan ja ryhmän tarpeiden mukaan. Pääpaino voi olla vuorovaikutustaitojen ja ryhmädynamiikan kehittämisessä tai tarkasteltavaksi voidaan nostaa teema jostakin oppiaineesta. Opettaja osallistuu ryhmänsä  työskentelyyn. Jakson lopuksi jaetaan huomioita opettajan kanssa ja suunnitellaan yhdessä seuraavia askeleita työskentelyn jatkumiseksi.


Draamakasvattaja perehdyttää opettajia draamamenetelmien käyttöön myös koulu- tai aluekohtaisissa koulutustilaisuuksissa. Kuluvana lukuvuonna on käynnissä myös koulukiertue, jossa teatterilähtöisin keinoin tutkitaan vuorovaikutusta kouluneuvottelutilanteessa.


Lisäksi työhön kuuluu kiinteä yhteistyö Lahden kaupunginteatterin kanssa. Kaupungin kulttuuriohjelman mukaisesti kaikki kolmasluokkalaiset tulevat teatterivierailulle, johon liittyy draamakasvattajan suunnittelema ja toteuttama ennakko- tai jälkityöpaja sekä opettajamateriaalia.

Kuinka projekti etenee kevään 2017 aikana?

Draamaopetusjaksot kouluilla jatkuvat. Opettajien vuorovaikutuskoulutukset jatkuvat. Kolmasluokkalaisten draamatyöpajat kaupunginteatterin lastennäytelmään Iso paha susi alkavat.

Miten projekti muuttaa/uudistaa koulua ja koulutusta?

Draamamenetelmät avaavat prosessin luovan ajattelun kehittymisen, uusien merkitysten ja näkökulmien löytämiseen vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Draaman avulla opitaan jäsentämään käsitystä itsestä ja ympäröivästä todellisuudesta. Draamamenetelmät tekevät oppimisesta omakohtaista ja kokemuksellista. Roolissa toimiminen tuo suojan kokeilla turvallisesti erilaisia näkökulmia. Näkökulmien vastakkaisuus toimiikin usein vahvempana uteliaisuuden herättäjänä kuin tiedon tarjoilu selittämällä. Työtavan erityisluonteesta johtuen opettajan on tärkeää saada kokemuksia draamatyöskentelystä ennen oman draamaopetuksen aloittamista tai etenemistä. Tässä draamakasvattajan palvelut ovat avuksi.

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus huomioidaan tarjoamalla draamakasvattajan palveluita koko kaupungissa alueellisesti tasa-arvoisesti ja koulun painotusalueista riippumatta maksutta.

Mahdolliset yhteistyötahot/-koulut:

Lahtelaiset peruskoulut, Lahden kaupunginteatteri.

Yhteystiedot

Taho: Lahden kaupunki

Yhteyshenkilö: Anna-Riitta Partanen

Sähköposti: anna-riitta.partanen@edu.lahti.fi

Lahti Suomi
HundrED
Uusin merkintä